گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

شخصیت نمایشی

دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران در این مقاله سعی دارد تیپ شخصیت نمایشی را مورد بررسی قرار بدهد. اختلال شخصیت نمایشی جزء خوشه B اختلالات شخصیت است و شیوعش ۲ درصد در جمعیت عمومی و در مردان بیشتر از زنان است. البته لازم به ذکر است که تمامی تیپ های شخصیتی با هم همپوشانی دارند.

مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/09/09

روانشناس بالینی در شرق تهران

ملاک تشخیص اختلال نمایشی بر مبنای DSM

مشاوره و روانشناس در شرق تهران می گوید که احساساتی بودن و توجه طلبی مفرط به صورت الگویی نافذ و فراگیر است که از اوایل بزرگسالی شروع شده و در زمینه های مختلف تظاهر پیدا کند در این افراد وجود دارد. بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که خیلی زیاد جو هیجانی این افراد را می گیرد. مثلاً در قبرستان طوری گریه می کنند که از صاحب عزا هم بیشتر است.

خصوصیات افراد نمایشی

علاقه بیش از حد به جلب توجه

بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که افراد دارای شخصیت نمایشی هر کاری می کنند تا دیده شوند. این افراد رفتار بیش از حد نمایشی و توجه طلبانه دارند و معمولاً از ظاهر جسمی اشان مانند پوشش برای جلب توجه دیگران استفاده می کنند که مشاوره و روانشناس در شرق تهران این موضوع را بررسی می کند. این افراد همانقدر که می دهند باید مورد تحسین و توجه قرار گیرند. در واقع آن چیزی که می دهند سطحی است تا آن چیزی که از طرف مقابل می گیرند ولی اگر چیزی نگیرند ملامت گر ، تندخو و… می شوند و افتراهای ناروا می زنند که تماماً توسط مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران بررسی می شود.

هیجانهای بسیار شدید ولی سطحی

از نظر مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران ، هیجانهایی که این افراد نشان می دهند بسیار شدید اما در واقع بسیار سطحی و کم مایه است. مثلاً به آنی عاشق و به آنی هم فارغ می شوند. همایندی اشان با اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی است. این افراد بسیار به صورت نمایشی تحریک پذیر و هیجانی اند. وقتی شخصیت مرزی یا ضد اجتماعی عصبانی می شود نمی توانیم جلوی آنها بیاستیم چون شوخی ندارند اما این افراد حتی تحریک پذیری اشان هم نمایشی است.

بیش از حد خود محور و اغواگر

بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران در مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران می گوید که این افراد بیش از حد خودمحور هستند. مثل بچه های خردسالی که کاری به دیگران ندارند ولی آنقدر جیغ می زنند تا دیگران به آنها نگاه کنند. همچنین بیش از حد نگران جذابیت جسمی خود می باشند. این افراد از نظر جسمی بیش از حد اِغواگر و خیلی راحت دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند. البته خودشان هم براحتی تحت تاثیر قرار می گیرند. دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که در کل رفتارهای اِغواگرانه از هر جنسی که باشد در این افراد شایع است در واقع شخصیت زن نمایشی از بدن خودش (که ممکن است چاق هم باشد) از جمله لب ، مُژه ، پا و… برای اِغوا کردن طرف مقابل استفاده می کند. تمام این موارد توسط مشاوره و روانشناس در شرق تهران بررسی می شود.

ازدواج و روابط عاشقانه

از نظر دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران در مرکز روانشناسی و مشاوره در شرق تهران ، این افراد علیرغم رفتار متظاهرانه و پُر زَرق و برقی که دارند اغلب نمی توانند دلبستگی عمیقی را به مدت طولانی حفظ کنند و اگر عاشق شوند نمی توانند به مدت طولانی رابطه را حفظ نمایند. این افراد نیاز شدید به این دارند که مطمئن شوند دوست داشتی هستند یعنی طرف مقابل باید دوستش داشته و دائم آن را بیان کند. شخصیت نمایشی تنوع طلبی اشان از همه شخصیت ها بالاتر و تشنه بی قراری هیجانی هستند. مثلاً ممکن است دختر آقای دکتر که نمایشی است با پسر تعویض روغنی که موتور ۱۰۰۰ دارد دوست شود چون موتور سواری برای او دنیای جالبی است. این افراد با کم محلی و کارهای مختلف طرف مقابل را عاشق خودشان می کنند و آخر سر هم می گویند این هم توانستم مال خودم کنم.

بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که دختران نمایشی دوست دارند که بین پسرها دعوا بیاندازند تا یکی آن دیگری را بِکُشد مثل خانم های یونان قدیم در جنگ گلادیاتورها. این افراد عاشق و شیدا می شوند ولی بعد از ۲ الی ۳ سال طرف مقابل برایشان عادی می شود بنابراین دنبال یک پارتنر جدید دیگر می روند و رابطه خارج زناشویی شکل می دهند. مردان هم ممکن است نمایشی شوند ولی اکثراً تو ذوق زنان زده می شوند و فقط عده ای از زنان نمایشی و مرزی جذب آنها می شوند. افراد نمایشی دوست دختر و دوست پسر خوبی می توانند باشند ولی پارتنرهای خوبی نیستند و یکی از تَله های ازدواجی بخصوص برای مردان نمایشی هستند. در کل تمام مردان دنیا نسبت به دختران نمایشی آسیب پذیر هستند. تمام این موارد توسط مشاوره و روانشناسی در شرق تهران بررسی می شود.

روابط جنسی

دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که پرداختن به تخیلات جنسی در مورد افرادی که با آنها رابطه دارند شایع است ولی آنها این تخیلات را به زبان نمی آورند. این افراد ممکن است به کژکاری روانی جنسی مبتلا شوند مثلاً زن می گوید: “من دوست دارم همسرم با من شب تا صبح وَر برود ولی کاری نداشته باشد”.
این افراد برای آنکه مطمئن شوند نزد جنس مخالف جاذبه دارند ممکن است تکانه های جنسی خود را به عمل در بیاورند. مثلاً در اتاق مشاوره دکمه بلوزشان را باز کنند و…. این افراد یکی از شخصیت های مشکل دار در زمینه روابط زناشویی هستند. بیشترین شخصیتی که به روابط خارج از زناشویی کشیده می شود، همین شخصیت است. اینها ممکن است با ۱۰ پسر بخوابند ولی نَعل وارونه بزنند و به همسرشان بگویند از هر چه مرد است بدشان می آید که در مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران بررسی می شود.

روابط با دیگران

مشاوره و روانشناس در شرق تهران می گوید که نیازهای بسیار شدید آنها به وابستگی باعث می شود که زود به هر کسی اطمینان و خیلی راحت فریب بخورند. این افراد بسیار تقاضاگر ، درگیر شونده و بی مسئولیت هستند. اینها حریم ندارند و زیادی قاطی می شوند و هر چه راز دارند را سریع به طرف مقابل می گویند. در ارتباطات بین فردی نمایشی و اغواگر ، توجه طلب و بدون احساس همدلی هستند یعنی وقتی مردی را تحت تاثیر خودشان قرار می دهند به این فکر نمی کنند که این مرد زنی دارد و… این افراد علاقه بسیار به وابستگی دیگران دارند و سعی می کنند درون نگر نباشند به همین دلیل کاملاً گرایش دارند که توسط دیگران هدایت شوند.

مشکلات روانشناختی

مشاوره و روانشناس در شرق تهران می گوید که این افراد اگر تحت فشار روانی قرار بگیرند به راحتی می شکنند و حس واقعیت سنجی اشان مختل و به سمت سایکوز می روند مثلاً وقتی کسی را که دوستش دارد، ترکش کند و یا بفهمد همسر دارد تحت فشار روانی قرار و سایکوز می شود که موضوع مهمی برای آموزش دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران است. افسردگی و مشکلات پزشکی در این افراد شایع است. این افراد گرایش به مواد مخدر دارند چون اضطراب ، افسردگی و دردهای بدنی زیادی دارند و همچنین خیلی ماجراجو هستند که تماماً توسط مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران بررسی می شود.

داشتن تفکر تحلیلی سطحی

بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که سبک تفکر این افراد به جای تفکر تحلیلی دقیق ، سطحی است (ذهنشان تحلیل گر نیست). در واقع گرایش این افراد به سمت تفکر غیر تحلیلی مبهم و وابسته به حواشی (جزء نگر نیستند ) و بسیار تلقین پذیر است.

خصوصیات شخصیتی

این افراد با تعریف کردن دیگران بلافاصله هندوانه زیر بغل اشان قرار می گیرد، پشتکارشان اندک و آسیب گریزی اشان هم بالا است. خیلی ماجراجو هستند مثلاً جزء باند قاچاق مواد ، گروه موسیقی زیر زمینی و… می شوند که تماماً توسط دکتر روانشناس بالینی در شرق تهران بررسی می شود. همکاری این افراد با دیگران کم ، دید معنوی اشان از نظر خرافات و متافیزیکی بالا است. این افراد همان زنان سَلیطه هستند که ممکن است حرفهای بسیار رَکیک از دهانشان بیرون بیاید. طرز گفتار آنها مبتنی بر کلی گویی و فاقد جزئیات است (اصلاً به جزئیات توجه نمی کنند). مشاوره و روانشناس در شرق تهران می گوید که این افراد بسیار پرخاشگر و در میان پرخاشگری اشان هم ۲ الی ۳ مکانیسم دفاعی بکار می گیرند که عبارتند از:

الف) جسمانی کردن ( Somatization ):

مثلاً یکدفعه سردرد ، دل درد ، کمر درد ، استفراغ های شدید و.. می گیرند.

ب) حالات تجزیه ای ( Dissociation ):

مثلاً دچار فراموشی ، شخصیت دیگری را درست کردن ، جنون کاذب نمایشی می شوند مثلاً می گویند ماسکی به صورتشان چسبیده که مثل خون آشام بود و… اینها توهم بینایی نیست چون در توهم بینایی به این دقیقی اجزای محرک غیابی دیده نمی شود.

ج) خودکشی های نمایشی :

بهترین روانشناس بالینی در شرق تهران می گوید که این افراد برای اینکه دیگران را تحت کنترل خودشان در بیاورند دست به خودکشی هایی می زنند که می دانند نخواهند مُرد.

چگونگی شکل گیری تیپ شخصیت نمایشی

مشاوره و روانشناس در شرق تهران می گوید که در شکل گیری این تیپ شخصیتی مثل تمام تیپ های شخصیتی دیگر از جمله اسکیزوتایپال ، پرخاشگر-منفعل و افسرده ، وابسته ، خودشیفته ، اسکیزوئید ، پارانوئید ، اجتنابی ، وسواسی عوامل ژنتیکی ، اجتماعی و محیط خانواده نقش دارد.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.