گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

وسواس

وسواس یا OCD انواع مختلفی از جمله وسواس موکنی و… دارد ولی به طور کل به دو نوع عملی و فکری نقسیم می شود.

نوع فکری : در واقع افكار ، تصاوير يا تكانه هاي عود كننده و مداومي هستند كه بصورت مزاحم تجربه شده و موجب اضطراب و آشفتگي در فرد مي شود در نتيجه شخص سعي مي كند با فكر يا عملي ديگر آن را ناديده بگيرد.

نوع عملی : در واقع رفتار هاي تكراري مثل تریکوتیلومانیا يا اعمال ذهني ( مثل دعا كردن ) است كه شخص در پاسخ به يك فكر وسواسی ، احساس اجبار به انجام آنها مي كند. هدف اعمال وسواسی كاهش يا ممانعت از ايجاد آشفتگي يا جلوگيري از رخ دادن يك رويداد يا موقعيت ترسناك است كه اغلب هيچ ارتباط منطقي بين اين اعمال و وسواسهاي فكري وجود ندارد.

تحقیقات در مورد وسواس

تحقيقات نشان داده که يك سوم تا يك دوم افراد دارای وسواس بزرگسال در واقع مشکل اشان از كودكي آغاز شده است. این اختلال از کودکی تا سالمندی را در بر می گیرد و در این طیف همه می توانند دچار این مشکل شوند. مثلاً کودک می گوید چراغ اتاقش را خودش باید خاموش یا روشن کند و…

وسواس در دوره نوجوانی

اگر وسواس از دوره نوجوانی شروع و به خصوص به خاطر ماهیت شستشو و مذهبی باشد این می تواند زنگ خطری برای آن خانواده باشد که زودتر برای درمان نوجوان خود اقدام کنند چون در صورت عدم درمان ممکن است نوجوان دچار اختلالات سایکوتیک شود.

وسواس با بینش ضعیف

گروهی از وسواسی ها متاسفانه بینش اشان پائین است که به آنها وسواسی ها با بینش ضعیف می گویند. این افراد نسبت به مشکل خودشان کمتر آگاهی دارند و به اطرافیان می گویند که آنها آدمهای بی خیالی هستند و خودشان کار درست را انجام می دهند. براي اينكه تشخيص OCD بر روی فردی گذاشته شود لازم است که شخص وسواس هاي فكري يا اعمال وسواسي را تجربه كرده باشد.

مقالات