گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

طلاق و شکست عشقی

وقتی دختر و پسری با هم ازدواج می کنند و یا با هم دوست می شوند شاید در ابتدای راه به تنها چیزی که فکر نکنند طلاق و جدایی است. در واقع آنها با کلی عشق و امید همدیگر را انتخاب می کنند و دوست ندارند که در این رابطه مراحل شکست عشقی را تجربه کنند. حال این سوال پیش می آید که چگونه زوجینی که با هزاران امید و آرزو وارد زندگی مشترک یا دوستی می شوند بعد از مدتی تصمیم به طلاق و جدایی می گیرند و دچار شکست عشقی می انجامد؟ در جواب باید گفت که شاید کلی دلیل باعث جدایی و شکست عشقی می شود که مهمترین آن این است که زوجین نخواستند با کفش طرف مقابل راه بروند و خودشان را جای طرف مقابل بگذارند.

طلاق و شکست عشقی

جدایی و شکست عشقی

برای اینکه هر کدام از زوجین به جدایی و طلاق و یا ماندن در رابطه فکر کند باید قبلش یکسری سوال را مورد بررسی قرار بدهد و به اصطلاح از خودش بپرسد و بعد از ارزیابی سوالات ، آن زمان می تواند به گزینه جدایی فکر کند و یا اینکه قبل از شکست عشقی به مشاور و یا روانشناس مراجعه و با همفکری او ، در این مورد به جمع بندی برسد. البته لازم به ذکر است که قبل از جدایی قانونی ، انواع طلاق در زوجین رخ می دهد که اگر زوجین جلوی آنها را بگیرند مطمئناً به مرحله طلاق قانونی نخواهد رسید.

مقالات