گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

خیانت

اکثر زوجینی که اقدام به ازدواج می کنند شاید این فکر هیچ گاه به ذهنشان نیاید که آنها ممکن است به همسرشان در آینده خیانت کنند یا رابطه خارج زناشویی شکل دهند چون در ابتدای ازدواج آنها تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا به اصطلاح خوشبخت شوند.

علت خیانت

اما چرا بعد از مدتی که از زندگی زوجین می گذرد آنها دست به خیانت می زنند و رابطه را به سمت مثلث سازی سوق می دهند؟ در جواب شاید گفت که علت های زیادی برای شکل گیری رابطه خارج زناشویی وجود دارد ولی مهمترین علت رابطه خارج رناشویی ، همان بحث نیازها و خواسته های زوجین است که از طرف مقابل در زندگی زوجین برآورده نمی شود و حال برای بازسازی رابطه بعد از خیانت باید روی این عوامل کار شود.

علت جدا نشدن از نفر دوم

متاسفانه زوجین بنا به دلایل مختلف ممکن است که رابطه خارج زناشویی خود را تا چند سال ادامه دهند و حاضر به طلاق نباشد که در این رابطه علت اصلی این امر شاید شخصیت وابسته فرد خیانت کننده است که باعث می شود هیچگاه نتواند از همسری که دوستش ندارد ، جدا شود. در واقع بین وابستگی و دلبستگی تفاوت وجود دارد. شخصیت وابسته در واقع از درون اضطراب جدایی دارد و همین اضطراب باعث می شود او نتواند از طرف مقابلش جدا شود در حالی که شخصیت دلبسته اینگونه نیست.

مقالات