خیانت

تماس با کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر :

شعبه شمال تهران ( پاسداران ) :  ۲۲۵۷۷۰۶۹  شعبه شرق تهران ( پیروزی ) : ۳۶۶۰۳۹۸۳

مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴

اکثر زوجینی که اقدام به ازدواج می کنند شاید این فکر هیچ گاه به ذهنشان نیاید که آنها ممکن است به همسرشان در آینده خیانت کنند یا رابطه خارج زناشویی شکل دهند چون در ابتدای ازدواج آنها تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا به اصطلاح خوشبخت شوند.

خیانت یا رابطه خارج زناشویی

علت خیانت

اما چرا بعد از مدتی که از زندگی زوجین می گذرد آنها دست به خیانت می زنند و رابطه را به سمت مثلث سازی سوق می دهند؟ در جواب شاید گفت که علت های زیادی برای شکل گیری رابطه خارج زناشویی وجود دارد ولی مهمترین علت رابطه خارج رناشویی ، همان بحث نیازها و خواسته های زوجین است که از طرف مقابل در زندگی زوجین برآورده نمی شود و حال برای بازسازی رابطه بعد از خیانت باید روی این عوامل کار شود.

علت جدا نشدن از نفر دوم

متاسفانه زوجین بنا به دلایل مختلف ممکن است که رابطه خارج زناشویی خود را تا چند سال ادامه دهند و حاضر به طلاق نباشد که در این رابطه علت اصلی این امر شاید شخصیت وابسته فرد خیانت کننده است که باعث می شود هیچگاه نتواند از همسری که دوستش ندارد ، جدا شود. در واقع بین وابستگی و دلبستگی تفاوت وجود دارد. شخصیت وابسته در واقع از درون اضطراب جدایی دارد و همین اضطراب باعث می شود او نتواند از طرف مقابلش جدا شود در حالی که شخصیت دلبسته اینگونه نیست. 

نیازهای اساسی زن و شوهر

نیازهای اصلی زنان و مردان توسط بهترین مشاور خانواده در شمال تهران ( بهترین روانشناس خانواده در شمال تهران ) ، بهترین مشاور خانواده در شرق تهران ( بهترین روانشناس خانواده در شرق تهران )

تماس با کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر :
شعبه شمال تهران ( پاسداران ) : ۲۲۷۹۷۴۸۲  –  شعبه شرق تهران ( پیروزی ) : ۳۶۶۰۳۹۸۳   مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴

بهترین مشاور خانواده در شمال تهران

تئوری انتخاب که برای ویلیام گلاسر است می گوید هر رفتاری که انسانها انجام می دهند از جمله خیانت و روابط خارج زناشویی به دلیل یک یا ۵ نیاز اساسی صورت می گیرد که در خصوص زوجین همان نیازهای اصلی زنان و مردان است و توسط بهترین مشاور خانواده در شرق تهران آموزش داده می شود. لازم به ذکر است که رویکردهای مختلف در این زمینه نظر متفاوت دارند.

( از علل اصلی خیانت در زندگی مشترک )


نیازهای اساسی زن و شوهر

از نظر گلاسر همه افراد ۵ نیاز اساسی دارند که عبارتند از:

۱) نیاز به عشق و تعلق خاطر :

از بین تمام نیازها این نیاز مهمترین نیاز است چون اگر انسانها این نیاز را نداشته باشند با جهان مشکل خواهند داشت پس باید توسط بهترین مشاور خانواده خوب در شمال تهران این موضوع آموزش داده شود. این نیاز یکی از نیازهای اصلی است که باعث می شود مثلث سازی در خانواده شکل بگیرد.

نیاز به عشق و تعلق خاطر یک مسئله دو طرفه است و جزء نیازهای اصلی زنان و مردان می باشد. اگر خانواده ها می خواهند مطمئن شوند که کودکان اشان به سمت مواد مخدر یا محرک نمی رود باید مطمئن شوند که ظرف نیاز عشق و تعلق خاطرشان را پر کنند. 

بهترین دکتر مشاور خانواده در شمال تهران

برای پر کردن این ظرف در اصل خود فرد باید آن را پر کند نه اینکه به همسرش بگوید که این نیاز او را برآورده سازد که این موضوع مهمی است که باید توسط بهترین مشاور خانواده در شرق تهران آموزش داده شود. بنابراین در زندگی زوجین عشق و تعلق خاطر که یکی از نیارهای اصلی زنان و مردان است را باید دو طرف خودشان بسازند. پس در کل زوجین باید سعی کنند این نیاز را که یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان می باشد در خود و همسرشان برآورده سازند که توسط بهترین روانشناس خانواده در شمال تهران آموزش داده می شود.

۲) نیاز به قدرت و پیشرفت : 

دومین نیاز از نیازهای اصلی زنان و مردان که خیلی سخت است، نیاز به قدرت و پیشرفت می باشد چون در جامعه انسانی همه افراد می خواهند دیگری را پائین بکشانند تا خودشان احساس قدرت کنند. به جزء نیاز به قدرت در بقیه نیازهای اصلی زنان و مردان هر چقدر نیازهای زوجین شبیه تر باشد، سازگاری اشان در زندگی بیشتر است و در مشاوره قبل از ازدواج نمره بهتری کسب می کنند که این موضوع مهمی است که توسط بهترین مشاور خانواده در شمال تهران آموزش داده می شود.

بهترین دکتر مشاور خانواده در شرق تهران

در قدرت و پیشرفت ، زوجین دائم می گویند که حرف آنها درست است و هر کدام از زوجین می خواهد طرف مقابل را به زیر بکشاند و بنابراین دائم بین اشان جنگ رخ می دهد. پس نیاز به قدرت یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان است که در مشاوره قبل از ازدواج توسط بهترین مشاور خانواده در شرق تهران باید خیلی روی آن بررسی شود.

۳) نیاز به استقلال و آزادی : 

بهترین روانشناس خانواده در شرق تهران می گوید که نیاز به آزادی که یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان است، خیلی فراتر از آزادی های اجتماعی و سیاسی است. آزادی بدین معنی است که یک انسان چگونه دوست دارد سبک زندگی خودش را خودش تعیین کند. مثلاً زن دوست دارد موی کوتاه داشته باشد ولی همسر به او می گوید نه و زن این کار را انجام نمی دهد. با این عمل در واقع زن احتمالاً دارد این نیازش را سرکوب کند چون نیاز عشق و تعلق خاطر در او زیاد است ولی در واقع یکی از نیازهای اصلی زنان و مردانش را نادیده گرفته است این موضوع توسط بهترین مشاور خانواده در شرق تهران مورد بررسی قرار می گیرد. 

۴) نیاز به تفریح و سرگرمی :

همه افراد تفریح و سرگرمی را دوست دارند ولی نوع آن فرق می کند. پس تفریح و سرگرمی هم یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان است که اگر آن را نداشته باشند کودک درون اشان از بین می رود. بهترین مشاور خانواده در شمال تهران یکی از مواردی که چِک می کند این است که تفریح و سرگرمی در زن و شوهر چیست و برای رفع این نیاز که از نیازهای اصلی زنان و مردان است ، چه کارهایی انجام می دهند.

۵) نیاز به بقاء و امنیت :

این که یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان است که توسط بهترین روانشناس خانواده در شمال تهران بررسی می شود. این نیاز در واقع پول ، امنیت ، سلامت ، مسایل جنسی و… را در بر می گیرد. نیاز به بقاء در واقع هر آنچه فرد برای حفظ موجودیت خود به کار می گیرد و این موضوع مهمی برای بهترین مشاور خانواده در شرق تهران است. خیلی از اوقات وقتی یکی از زوجین امنیت اش به خطر می افتد احساس ، رفتار و… او نیز تغییر می کند و برای حفظ امنیت اش که از نیازهای اصلی زنان و مردان است دست به هر کاری می زند و همین یکی از عوامل نزاع و تعارض بین زوجین می باشد.

بهترین مشاور خانواده در شرق تهران

این ۵ نیاز که نیازهای اصلی زنان و مردان است در واقع حکم موتور ماشین را دارد که باعث می شود فرد یا زن و شوهر شروع به حرکت کند. هر ۵ نیاز را کودک وقتی به دنیا می آید همراه خودش می آورد و باید در مسیر زندگی این ۵ نیاز از سوی او و اطرافیان برآورده شود و این موضوع توسط بهترین مشاور خانواده در شمال تهران آموزش داده می شود.

اگر این ۵ نیاز در زندگی زوجین از سوی همسر برآورده نشود احتمال خیانت ( روابط خارج زناشویی ) در آن زندگی وجود دارد و در واقع نفر سوم از شکافی وارد می شود که نفر دوم برایش ساخته است. پس در امر خیانت زوجین باید بدانند که شخص قربانی هم یکی از علت های این اتفاق است و نباید خودش را بی گناه بداند چون یکی از نیازهای اصلی زنان و مردان را در طرف مقابل برآورده نکرده است که در بازسازی رابطه بعد از خیانت روی این موارد کار می شود.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و مرکز نوروفیدبک نیک مهر در تهران

برای دیدن مطالب و کلیپ های متنوع گروه نیک مهر به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام  و کانال آپارات این گروه مراجعه کنید.

دلایل خیانت در زندگی مشترک

مشاوره درمان خیانت زناشویی

تماس با کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر :
شعبه شمال تهران ( پاسداران ) : ۲۲۷۹۷۴۸۲  –  شعبه شرق تهران ( پیروزی ) : ۳۶۶۰۳۹۸۳   مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴

مشاوره درمان خیانت زناشویی

در خصوص دلایل خیانت در زندگی مشترک باید گفت که خیانت یک رابطه پنهانی جنسی ، عاشقانه یا احساسی است که تعهد فرد را نسبت به همسرش خدشه دار می کند. البته تعاریف بسیاری وجود ولی به نظر این تعریف جامع و کامل است که در مشاوره درمان خیانت زناشویی کاربرد دارد. در آمریکا ۲۵ درصد مردان و ۱۵ درصد زنان وجود یک رابطه خارج زناشویی را گزارش داده اند. در ایران آماری در این زمینه به دلیل تابوهایی که وجود دارد دیده نمی شود منتهی مشاوره درمان خیانت زناشویی اعتقاد دارد که متاسفانه آمار خیانت رو به افزایش است.

( از عوامل تقویت روابط خارج زناشویی )


انواع خیانت در زندگی مشترک

خیانت در خانواده دارای انواع مختلفی است از جمله : 

۱) خیانت رفتاری :

منظور از خیانت رفتاری این است که یکی از زوجین به صورت رفتاری و با ارتباط برقرار کردن با شخصی خارج از سیستم خانواده به همسرش خیانت کند که بخش اعظم این ارتباط را ارتباط زناشویی و جنسی تشکیل می دهد. این موضوع در مشاوره درمان خیانت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد. 

۲) خیانت ذهنی :

زوجینی که در فکر و خیال اشان دائم به کسی دیگری فکر می کنند و شخص سوم، فرد ایده آل به حساب می آید و همسرش را با آن فرد دائم مقایسه می کند دارای این نوع خیانت می باشند.

۳) خیانت کلامی :

مشاوره درمان خیانت زناشویی می گوید که اگر زن یا مرد به صورت تلفنی یا اینترنتی و… با نفر سوم صحبت می کنند این نوع خیانت شکل می گیرد. در کل روابط خارج زناشویی به ۳ شکل جنسی ، عاطفی و یا ترکیبی از این دو می باشد که مردان بیشتر به دنبال روابط خارج زناشویی جنسی و زنان بیشتر ترکیبی هستند که تماماً توسط مشاوره درمان خیانت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد.

دلایل خیانت در زندگی مشترک

۱) حس تنوع طلبی :

این حس در مردان بیشتر وجود دارد. 

۲) سردی روابط زوجین : 

که اکثراً بدلیل مشکلات زناشویی است که در مشاوره درمان خیانت زناشویی این موضوع آموزش داده می شود.

۳) سرد شدن نسبت به ظاهر همدیگر :

اینکه ظاهر طرف مقابل برایش یکنواخت شود.

۴) ازدواج های اجباری :

زوجینی که به دلیل اجباردیگران ازدواج می کنند. 

۵) انتقام گرفتن :

زوجینی که نسبت به طرف مقابل رنجش دارند ممکن است دست به انتقام بزنند. این موضوع گاهی باعث مثلث سازی در رابطه می شود.

۶) برآورده نشدن نیازهای روابط زناشویی 

۷) کنجکاوی :

برخی از افراد به دلیل صحبت های دیگران در مورد روابط خارج زناشویی دنبال این روابط می روند. 

۸) احساس ناامنی در رابطه :

اگر یکی از زوجین به دفعات به طرف مقابلش بگوید که او را ترک می کند و… باعث می شود حس ناامنی در او بوجود بیاید و به طرفش خیانت کند که این موضوع در مشاوره درمان خیانت زناشویی مهم است.

۹) داشتن انتظارات غیرمعقول :

این انتظارات می تواند در خصوص روابط زناشویی یا زندگی باشد که هر دو می تواند به زندگی صدمه بزند.

۱۰) دنبال حس استقلال و خودمختاری هستند

این مورد یکی از نیازها و خواسته های زوجین است که عدم برآورده شدن آن از جانب طرف مقابل باعث خیانت می شود. 

۱۱) اثبات اینکه فردی خاص و نمونه هستند و مطلوب واقع می شوند. 

۱۲) ثابت کردن مردانگی و زنانگی

۱۳) ثابت کردن اینکه هنوز جوان هستند و می توانند جوانی اشان را ثابت کنند.

۱۴) افسرده ها بیشتر به سمت خیانت می روند :

این افراد چون احساس بی لذتی زیادی دارند برای همین به سمت خیانت بیشتر گرایش دارند که توسط مشاوره درمان خیانت زناشویی آموزش داده می شود. 

۱۵) پیشرفت و ترقی در روند زندگی :

خیلی ها از زوجین خیانت می کنند تا پیشرفت کنند. مثلاً مرد با زنی دوست می شود که موقعیت مالی خوبی دارد که این موضوع در مشاوره درمان خیانت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۶) کسانی که اعتماد به نفس ندارند :

این افراد چون تصویر خوبی از خودشان در ذهن ندارند معمولاً دست به این کار می زنند چون باعث می شود عزت نفس اشان بالا رود و به دیگران خودشان را اثبات کنند. 

۱۷) کسانی که دچار یکسری از اختلالات بالینی هستند

این افراد احتمال بیشتری دارد که به همسرشان خیانت کنند که توسط مشاوره درمان خیانت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع روابط نامشروع جنسی بر اساس اهداف 

۱) روابط نامشروع جنسی جهت اجتناب از تعارض :

گاهی اوقات تعارضات شدید بین زن و شوهر وجود دارد و چون نمی توانند تعارضاتشان را حل کنند و دچار ناکامی هستند اینجا است که به سمت روابط نامشروع جنسی می روند. این موضوع توسط مشاوره درمان خیانت زناشویی توضیح داده می شود. 

۲) روابط نامشروع جنسی از نوع لانه خالی :

مشاوره درمان خیانت زناشویی می گوید که این نوع خیانت در افراد مسن دیده می شود که فرزندانشان همه سر زندگی خودشان رفته اند و فقط زن و شوهر می مانند  که اینها شروع به خیانت می کنند. حتی گاهی این روابط نامشروع شروع تسویه حساب شخصی است.

۳) روابط نامشروع جهت خروج از درب خانه :

مشاوره درمان خیانت زناشویی می گوید که این روابط زمانی است که مرد و یا زن از طرف مقابل خوشش نمی آید و رویش هم نمی شود به طرف مقابل بگوید که از زندگی اش بیرون برود و برای همین عمداً روابط خارج زناشویی شکل می دهد و افشاء هم می کند تا طرف مقابل برود.

۴) روابط نامشروع جنسی از نوع خصوصیت اجتناب از مشکل صمیمیت :

گاهی اوقات چند سال که از ازدواج می گذارد صمیمیت مغلوب می شود که توسط مشاوره درمان خیانت زناشویی توضیح داده می شود.

۵) روابط نامشروع به خاطر اعتیاد به آداب نابهنجار جنسی :

افرادی وارد این مدل روابط جنسی می شوند که می خواهند غلبه های جنسی داشته باشند چون با همسر خودشان نمی توانند این حرکات را انجام دهند برای همین با کسانی این کار را می کنند که آن لذت را ببرند. مشاوره درمان خیانت زناشویی این موارد را در درمان مدنظر قرار می دهد.

۶) روابط نامشروع جنسی به خاطر موضوع عدم تسخیر متقابل زن و شوهر :

وقتی زن نمی تواند مردش را تسخیر کند یا برعکس ، برای همین فرد از رابطه جنسی امتناع می کند چون فاصله بین زن و مرد زیاد است و ممکن است مرد یا زن با پائین تر از خودش سکس کند که مشاوره درمان خیانت زناشویی این مسئله را توضیح می دهد و شروع به بازسازی رابطه می کند. برای همین مثلاً زن تعجب می کند که چرا مرد با یک نفر پائین تر از خودش سکس کرده است.

نویسنده :  سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و مرکز نوروفیدبک نیک مهر 

برای دیدن مطالب و کلیپ های متنوع گروه نیک مهر به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و آپارات این گروه مراجعه کنید. 

بازسازی رابطه بعد از خیانت

بعد از خیانت همسر چه کنیم توسط مشاوره در مورد خیانت همسر ( مشاور خانواده در مورد خیانت مرد و زن )

تماس با کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر :
شعبه شمال تهران ( پاسداران ) : ۲۲۷۹۷۴۸۲  –  شعبه شرق تهران ( پیروزی ) : ۳۶۶۰۳۹۸۳   مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴

مشاوره در مورد خیانت همسر

در خصوص بازسازی رابطه بعد از خیانت باید گفت که یکسری عوامل باعث می شود که رابطه خارج زناشویی شکل بگیرد. حال زمانی که خیانت در یکی از زوجین شکل گرفت باید دید که ایا رابطه زوجین بعد از این مسئله بهبود پیدا می کند یا خیر ؟ که این موضوع باید توسط مشاوره در مورد خیانت همسر بررسی شود.

( عوامل اصلی خیانت در زندگی زناشویی )


بعد از خیانت همسر چه کنیم ؟

بعد از اینکه هر کدام از زوجین متوجه شدند که همسرشان خیانت کرده است باید به مشاوره در مورد خیانت همسر مراجعه کنند و با کمک او درمان را طوری پیش ببرند که دیگر خیانتی رخ ندهد. البته این در صورتی است که فرد قربانی ، طرف مقابل را ببخشد که این موضوع هم احتیاج به جلسه درمانی دارد. مشاوره در مورد خیانت همسر موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهد:

الف) فاکتورهای مربوط به رابطه زوجین : 

فاکتورهای مربوط به رابطه زوجین عبارتند از:

۱) قبل از خیانت ، رضایت زناشویی زوجین چگونه بوده است؟

بدترین پیش آگهی رابطه مربوط به کسانی است که قبل خیانت تصمیم به طلاق داشتند. گاهی اوقات مثلث سازی در خانواده قبل از خیانت در داخل خانواده رخ می دهد. 

مشاوره در مورد خیانت همسر

۲) سن ازدواج :

ازدواج هایی که زمان زیادی از آنها گذشته پیش آگهی بهتری دارند و آنهایی که عمر کمتری دارند پیش آگهی اشان بدتر است که این موضوع توسط مشاوره در مورد خیانت همسر مورد بررسی قرار می گیرد.

۳) اینکه زوجین چقدر قادر به صحبت در مورد خیانت و پیش آیندهای خیانت هستند  و چقدر می توانند در این مورد صحبت کنند.

ب) فاکتورهای مربوط به فردی که خیانت کرده است:

یکی از فاکتورهایی که بعد از خیانت همسر چه کنیم این است که مشاوره در مورد خیانت همسر فاکتورهای مربوط به فردی که خیانت کرده را مورد بررسی قرار بدهد. این موارد عبارت است از:

۱) جنسیت :

اینکه فرد خائن زن است یا مرد. طبیعتاً خیانت زنان مشکلات بیشتری دارد که در مشاوره در مورد خیانت همسر بررسی می شود.

۲) احساس گناه در زنی که خیانت کرده بیشتر از مرد می باشد. 

۳) افسردگی:

افسردگی در هر کدام از زوجین که خیانت کرده است زیاد می باشد که توسط مشاوره در مورد خیانت همسر بررسی می شود.

ج) فاکتورهای مربوط به فردآسیب دیده :

یکی از فاکتورهایی که بعد از خیانت همسر چه کنیم این است که مشاوره در مورد خیانت همسر فاکتورهای فرد آسیب دیده را مورد بررسی قرار بدهد. هر چه مرد یا زن از ابتدا اعتماد به نفس پائین تری داشته و هر چه مفروضه های مربوط به رابطه اش قوی تر باشد احتمال اینکه رابطه آسیب بیشتری ببیند، بیشتر است. مفروضه ها مثلاً این است که همسرم به من خیانت نمی کند. من تنها فرد عالم برای او هستم و … که تماماً در مشاوره در مورد خیانت همسر بررسی می شود.

د) فاکتورهای زمینه ای : 

یکی از فاکتورهایی که بعد از خیانت همسر چه کنیم این است که مشاوره در مورد خیانت همسر فاکتورهای زمینه ای را مورد بررسی قرار دهد.

۱) ماهیت رابطه با فرد سوم :

هر چه عمیق تر و طولانی تر و پیشرفته تر باشد آسیب بیشتری خواهدداشت. 

۲) فرد خیانت کننده :

اینکه چه واکنشی نشان می دهد، چه کار می کند و چگونه با این مسایل برخورد می کند. 

۳) رابطه فرد سوم با هر کدام از زوجین :

هر چه فرد سوم اصرار به ماندن داشته باشد، باعث آسیب رابطه خواهد شد که مسئله مهمی برای مشاوره در مورد خیانت همسر است. مثلاً هر ماه یک اس ام اس می فرستد یا…

در چه سنی روابط خارج زناشویی بیشتر شکل می گیرد: 

الف) ۲۵ تا ۳۵ سالگی :

دختر در ۸ الی ۱۶ سالگی آرزوهایی دارد که این آرزوها راحت دست از سرش برنمی دارد. همین آرزوها است که او را در چُرتکه اول زندگیش ( ۲۵ تا ۳۵ سالگی ) به فکر فرو می برد که آیا این همان زندگی بوده که او می خواسته و… در مشاوره در مورد خیانت همسر گفته می شود که اگر زن در این چرتکه به این نتیجه برسد که این همان زندگی نبوده و همسرش خواسته ها و نیازهایش را برآورده نکرده ممکن است دست به خیانت بزند ، طلاق بگیرد ، دوباره کنکور بدهد ، فلان کاری که انجام نداده را انجام دهد و…

ب) ۴۵ تا ۵۵ سالگی :

همین آرزوها است که زن را در چُرتکه دوم زندگی اش ( ۴۵ تا ۵۵ سالگی ) که حول و حوش یائسگی است به این فکر فرو می برد که او  در حال پیر شدن می باشد و در ته زندگی اش قرار دارد و… بنابراین در مشاوره در مورد خیانت همسر گفته می شود برای اینکه او همچنان به خودش ثابت کند که جوان می باشد ممکن است به سمت روابط خارج زناشویی ، طلاق و… حرکت کند. البته تمام این موارد ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد.

مشاوره در مورد خیانت همسر

مرد هم مثل زن می باشد. مرد در چُرتکه اول زندگی اش ( ۳۵ تا ۴۵ سالگی ) و در چُرتکه دوم زندگی اش ( ۵۵ تا ۶۵ سالگی ) زمانی که پسرش دوست دختر و یا دخترش دوست پسر دارد پیش خود می گوید آیا او بازنشسته شده؟ و… بنابراین مثل جوان ها رفتار و دنبال زن صیغه ای می رود که در مشاوره در مورد خیانت همسر این موارد بررسی می شود.

تیپ های شخصیتی و احتمال روابط خارج زناشویی :

معمولاً روابط خارج زناشویی بیشتر به میل جنسی و تیپ شخصیتی ربط دارد. مثلاً شخصیتی که در جزء خوشه B قرار دارد و گرایش جنسی اش هم زیاد است خیلی احتمال دارد به سمت روابط خارج زناشویی برود که موضوع مهمی برای مشاوره در مورد خیانت همسر است. همانگونه که گفته شد هر کدام از تیپ های شخصیتی احتمال دارد  به سمت روابط خارج زناشویی سوق پیدا کنند.

از نظر تنوع طلبی ، تیپ های شخصیتی از زیاد ( احتمال خیانت اشان بیشتر ) به کم ( احتمال خیانت اشان کمتر ) عبارتند از: شخصیت نمایشی ، شخصیت وابسته ، شخصیت ضد اجتماعی ، شخصیت مرزی ، شخصیت پرخاشگر – منفعل ،  شخصیت خودشیفته ، شخصیت سادیستیک ، شخصیت پارانوئید ، شخصیت وسواسی ، شخصیت اسکیزوتایپال ، شخصیت اسکیزوئید ، شخصیت مردم گریز یا شخصیت اجتنابی است. در کل زنان نمایشی و بیش فعال معمولاً پایبندی اشان به روابط زناشویی کم رنگ است که تماماً توسط مشاوره در مورد خیانت همسر بررسی می شود.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و مرکز نوروفیدبک نیک مهر در تهران

برای دیدن مطالب و کلیپ های متنوع گروه نیک مهر به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام  و صفحه آپارات این گروه مراجعه کنید.

مثلث سازی در خانواده

مثلث و مثلث سازی در خانواده توسط مشاور خانواده خوب در شمال تهران ( روانشناس خانواده خوب در شمال تهران ) و مشاور خانواده خوب در شرق تهران ( روانشناس خانواده خوب در شرق تهران )

تماس با کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر :
شعبه شمال تهران ( پاسداران ) : ۲۲۷۹۷۴۸۲  –  شعبه شرق تهران ( پیروزی ) : ۳۶۶۰۳۹۸۳   مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴

مشاور خانواده خوب در شمال تهران

مثلث سازی در خانواده زمانی بروز می کند که زوجین یا خانواده دچار استرس و مشکل در رابطه اشان با طرف مقابل می شوند. راهکارهایی که زوجین یا خانواده در این زمینه به کار می برند این است: 

۱) مشکل اشان را با هم در میان می گذارند و به نتیجه واحد می رسند.

۲) رابطه را کاملاً قطع می کنند و از هم جدا می شوند. 

۳) شخص سومی را وارد رابطه می کنند که این همان مثلث سازی در رابطه یا خیانت است که تمام این موارد توسط مشاور خانواده خوب در شرق تهران بررسی می شود.

( رابطه تعارضات در زندگی زوجین و مثلث سازی )


مثلث و مثلث سازی در خانواده

در مثلث سازی دو نفر ائتلاف پنهان و آشکار را بر علیه شخص سوم انجام می دهند. مثلاً مادر و فرزند به طور پنهان یا آشکار بر علیه پدر با هم متحد می شوند. این کار به طور موقت تنش رابطه والدین را کمتر می کند. مثلث عاطفی دور تکراری از تعامل ، ارتباطات و صحبت هایی است که ۳ نفر در آن درگیر هستند. این موضوع توسط مشاور خانواده خوب در شرق تهران آموزش داده می شود.

پس در هر مثلث دو شخص نزدیک به هم و یک شخص در حاشیه وجود دارد. بوهن معتقد است که رابطه دوتایی ذاتاً ناپایدار است و حفظ تعادل آن دشوار است. بخاطر همین مثلث در تمام سیستم های عاطفی از جمله خانواده به طور قطع بروز می کند. مشاور خانواده خوب در شمال تهران می گوید مثلث وقتی شکل می گیرد که مشکل دو نفر با گفتگو حل نمی شود. برای همین توجه آنها به چیزی خارج از حیطه حساس و خطرناک رابطه که ممکن است به هم بخورد، جلب می شود، بنابراین شخص دیگری را به صورت پنهان و آشکار وارد رابطه می کنند.

مثلث سازی در خانواده درمانی

در اصل مثلث سازی با شخص سوم وسیله انحراف سازی تعارض و توجه زوجین به یک فضا یا فرد دیگری است که می تواند معشوقه ، فرزند ، عضوی از اعضاء فامیل یا یک مشاور باشد. مثلث سازی یک جریان عمدی یا منطقی نیست بلکه یک جریان هیجانی و واکنشی است که لطمه به خواسته ها و نیازها می زند که تماماً توسط مشاور خانواده خوب در شمال تهران بررسی می شود.

انواع مثلث سازی در خانواده :

در کل ۳ نوع مثلث سازی در خانواده وجود دارد که عبارتند از:

۱) مثلث فرازناشویی:

اینکه یکی از زوجین برای فرار از مشکلات با طرف مقابل با فردی دیگر ، رابطه خارج از زناشویی شکل دهد. البته در برخی از خانواده ها بعضی از مثلث ها ، مثلث دیگری را رقم می زنند. مثلاً اگر مادر با یکی از فرزندان مثلث سازی کرده و پدر در حاشیه باشد احتمال دارد پدر در مثلث دیگری ارتباط فرازناشویی شکل دهد که این یعنی پدر با یک خانم دیگر رابطه برقرار می کند. این موضوع توسط مشاور خانواده خوب در شرق تهران بررسی و در درمان روی بازسازی رابطه بعد از خیانت کار می شود.

۲) مثلث والدین با فرزند:

در این نوع مثلث سازی فرزند با یکی از زوجین رابطه خوبی پیدا می کند و والد دیگر به حاشیه رانده می شود و یا فرزند با رفتارهایی که انجام می دهد هر دو والد را بر علیه خودش می شوراند. این باعث مثلث سازی در خانواده می شود و سطح دعواهای زوجین بالاتر نرود و رابطه به طور موقت دچار مشکل نشود. مشاور خانواده خوب در شمال تهران می گوید حتی ممکن است که فرزند با یک نسل دیگر مثلث سازی را بر علیه والدین خودش تشکیل دهد یعنی با مادربزرگ یا دایی یا…. مثلثی را تشکیل دهد.

۳) مثلث نسل دیگر:

این یعنی هر کدام از زوجین، والدین خودشان را وارد رابطه می کنند. 

عوارض مثلث سازی ( مثلث سازی در خانواده درمانی )

آیا مثلث سازی خوب است؟ مشاور خانواده خوب در شمال تهران می گوید که مثلث سازی باعث می شود که تنازع بین زوجین به صورت موقت فروکش کند و این بدین معنی نیست که مثلث خوب است. درست است که تنش زوجین کم می شود ولی تا وقتی که این مثلث رفع نشود مشکل زناشویی حل نمی شود. البته مثلث هم ممکن است به حدی نباشد که بخواهد مشکلی برای زوجین ایجاد کند.

۱) باعث بروز نشانه های مرضی در هر کدام از زوجین می شود:

این یعنی فرد را افسرده، پرخاشگر، سرد در رابطه و… می کند.

۲) وخامت نشانه مرضی را در فرد و وخامت تعارض در رابطه زوجین را باعث می شود:

این یعنی اگر نشانه ای وجود داشته باشد مثلث آن را بدتر می کند که در جلسه ، توسط مشاور خانواده خوب در شرق تهران آموزش داده می شود.

۳) بر ضد رفع مسایل تعارض انگیز و فلج کننده در فرد یا رابطه عمل می کند:

این یعنی اجازه نمی دهند که درمان توسط روانشناس خانواده خوب در شرق تهران  پیش رود.

۴) به مرور زمان از شکل گیری کارآمدی رابطه جلوگیری می کند:

این یعنی اگر رابطه در حال خوب شدن می باشد آن را پس می زند.

۵) ممکن است موجب بن بست شود:

این یعنی پس از چند جلسه که زوجین برای درمان به مشاور خانواده خوب در شمال تهران مراجعه کردند بعد به نتیجه می رسند که اشتباه کردند که ازدواج کردند و حتی برای درمان آمدند.

۶) افراد را از حق انتخاب محروم می کند:

در بحث مثلث سازی در خانواده درمانی مثلاً کسی که با پدر و مادر خودش مثلث دارد حال باید انتخاب کند رابطه با والدینش را کم و یکسری رفتارها را اصلاح کند و…. و ممکن است نتواند آن کار را انجام بدهد که تماماً توسط مشاور خانواده خوب در شرق تهران بررسی می شود.

۷) مثلث ها رشد و تکامل انسانها را به تاخیر می اندازند:

مثلاً چون فرزند با مادرش مثلث سازی می کند و در طول رشدش به مادر نزدیکتر می شود و پدر هم خودش را دور می کند، این باعث می شود که مادر و کودک نسبت به هم وابسته شوند و نتوانند کارهایی را بدون همدیگر انجام دهند بنابراین کودک وابسته در بزرگسالی حتی شاید نتواند ازدواج کند و اگر هم ازدواج کند با همسرش سر مادرش به مشکل بر می خورد که این موضوع توسط مشاور خانواده خوب در شمال تهران بررسی می شود.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و مرکز نوروفیدبک نیک مهر 

برای دیدن مطالب و کلیپ های متنوع گروه نیک مهر به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و آپارات این گروه مراجعه کنید.