گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

اختلال یادگیری

به فردی LD یا دارای اختلالات یادگیری می گویند که هوش کافی دارد ، سلامت مغز و بدن دارد ( بدن منظور آن قسمت هایی که مربوط به یادگیری مثل دست و بینایی و… است)، فقر عاطفی ندارد ، فقر آموزشی ندارد ، تلاش برای یاد گرفتن هم می کند اما در یک یا چند مقوله از جمله اختلال یادگیری دیکته نویسی ، اختلال یادگیری خواندن و اختلال یادگیری ریاضی و… موفق نمی شود و نمی تواند در این دروس پیشرفت کند.
فردی که فقر عاطفی دارد و در یادگیری مشکل دارد دیگر جزء اختلالات یادگیری قرار نمی گیرد و درمان آن متفاوت با کسی است که اختلال یادگیری دارد. در ضمن فردی که کم هوش است اگر در همان حد هوشش( مثلاً 65 ) یاد نگیرد او هم دچار اختلال یادگیری است.

روش های درمانی اختلالات یادگیری

روش های درمانی متفاوتی برای درمان اختلال یادگیری وجود دارد که بهترین و مهمترین این روش ها در واقع درمان با روانشناس کودک و یا کاردرمانگر و همچنین درمان بوسیله ابزارهای نوروساینس از جمله نوروفیدبک و لورتا نوروفیدبک ( پیشرفته تر از نوروفیدبک ) است که اگر این دو درمان در مرکز خوبی انجام شود مطمئناً درمان اختلال یادگیری با موفقیت انجام می گیرد.

نکاتی که باید معلمین ، درمانگران و والدین آنها را رعایت کنند

مقالات