گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

مهارت های ارتباطی

برای اینکه فردی با فرد دیگر ارتباط برقرار کند لازمه آن این است که مهارت های ارتباطی از جمله خطاهای فکری را بلد باشد چون در غیر اینصورت باعث می شود که نتیجه برعکس شود یعنی نه تنها ارتباطی برقرار نمی شود بلکه باعث می شود که ارتباط با طرف مقابل ضعیف تر از قبل شود و بعد از مدتی فرد در ظاهر در کنار دیگران است ولی در اصل تنهای تنها است. پس هر فردی باید مهارت ارتباط موثر با دیگران را توسط یک متخصص روانشناس آموزش ببیند.

فواید مهارت های ارتباطی

لازمه یک ارتباط خوب این است که فرد مهارت های کلامی و مهارت های غیر کلامی را خوب بداند و آنها را در ارتباط به کار ببندد. مهارت های ارتباطی خوب علاوه بر اینکه ما را در ارتباط با دیگران موفق می دارد همچنین باعث می شود که یک ارتباط سالمی را با همسرمان داشته باشیم و تعارض با همسر را به حداقل برسانیم. البته لازمه این موضوع این است که زوجین مهارت ارتباط با همسر را یاد بگیرند. این نکته حائز اهمیت است که یکی از تکنیک های خوب در زمینه ارتباط موثر در واقع گوش دادن فعال است که یکی از موارد زیربنایی آن این است که فرد هیچگونه خطای فکری نداشته باشد.

مقالات