گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

مهارت ارتباط موثر با دیگران

در مهارت های ارتباط موثر با دیگران و آموزش مهارت ارتباط بین فردی ، روانشناس در بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که همه انسانها مایلند که فهمیده شوند. مشکل ارتباطات فقط نداشتن اطلاعات درست نیست بلکه شیوه های ارتباطات کلامی و ارتباطات غیر کلامی هم مهم است.
رابطه انسانها با هم مثل رادیو و تلویزیون می ماند که در هر ارتباطی یک فرستنده، یک گوینده و یک کلام وجود دارد. ویژگی های فرستنده خوب این است که قوی باشد ( قدرت کافی برای منتقل کردن پیام داشته باشد) و برای این کار داشتن کنترل بر مجموعه اطلاعات و شناخت خودش مهم است چون باعث خطای فکری می شود که توسط بهترین مرکز روانشناسی در شمال تهران آموزش داده می شود.
سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) و دکتر مریم زادبر ( مسئول فنی گروه نیک مهر ) در یکی از بهترین مرکز مشاوره در شمال تهران می گویند که از ویژگی های گیرنده خوب این است که حساس و روی موج فرستنده باشد ( متوجه ، مشتاق و صبور )، آمادگی گرفتن پیام را داشته و با زبان فرستنده آشنایی داشته باشد و از ویژگی های پیام این است که روشن ، ساده و کوتاه باشد.

مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/07/19

مهارت ارتباط موثر با دیگران

مهارت ارتباط با آدم ها

در مهارت ارتباط موثر با دیگران کلام از ابتدائی ترین شیوه های ارتباطی بین افراد است بنابراین باید همه افراد چگونه حرف زدن را بیاموزند. ارتباط با افراد دیگر با نشانه و علامت شروع می شود که موضوع مهمی برای مشاور در بهترین کلینیک مشاوره در شمال تهران است. بنابراین این نشانه ها ( مثل دوری و نزدیکی ، کلام ، فُرم صورت ، دست و بدن) همه در کیفیت آموزش مهارت ارتباط بین فردی موثر هستند. با این اوصاف شیوه های Chat نمی تواند ارتباط خوبی باشد چون کلمات با زیر و بم های صوت ، خطوط چهره و … انتقال داده نمی شود.

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران

نشانه های ارتباطی در ارتباط با کسانی که همدیگر را می شناسند قدرت زیادی دارد مثلاً زوجین در حال صحبت کردن هستند که یکدفعه آقا موبایلش را از روی میز برمی دارد و خانم ناگهان می گوید: “چیه؟ باز داری فرار می کنی؟” این نشانه شاید برای دیگران فرار معنا ندهد ولی برای خانم معنای فرار دارد که این موضوع مهمی برای درمانگر در بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران است.
در پژوهشی که توسط گاتمن در دانشگاه واشنگتن انجام شد او به این نتیجه رسید که مردانی که کارشان به طلاق کشیده شده ۸۲ درصد از نشانه های ارتباطی همسرانشان را یا نمی شناختند و یا آن را نادیده می گرفتند. در حالی که مردان موفق فقط ۱۹ درصد از این نشانه ها را نمی شناختند یا اغماض می کردند که موضوع مهمی برای مرکز مشاوره خوب در شمال تهران است
گاتمن در مورد زنان در حال طلاق هم متوجه شد که ۵۰ درصد از نشانه های دریافتی از همسرانشان را یا نمی شناختند و یا اغماض می کردند در حالی که زنان موفق فقط ۱۴ درصد از نشانه ها را نمی شناختند یا اغماض می کردند که توسط کلینیک مشاوره خوب در شمال تهران بررسی می شود.

مهارت ارتباط موثر و ارضاء نیازها

روانشناس در بهترین مرکز مشاوره در شمال تهران می گوید که مهارت ارتباط موثر با دیگران ۳ نیاز انسان را ارضاء می کند. این ۳ نیاز عبارتند از:

احساس تعلق

اینکه او اهمیت دارد و به حساب می آید

گرفتن اهمیت و توجه

این موضوع در مهارت ارتباط موثر در همسر مهم است

احساس رضایتمندی و آرامش

تمام این موارد توسط بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران بررسی می شود.

ویژگی های یک شنونده خوب

روانشناس در بهترین مرکز روانشناسی در شمال تهران می گوید که معمولاً اولین کاری که فرد شنونده در خصوص مهارت ارتباط موثر با دیگران باید انجام دهد این است که به نوعی ذهنش را از مشغولیات خودش تهی کند تا ظرفی برای گفتگوهای طرف مقابل آماده باشد و دومین کارش هم این است که علاوه بر کلمات به حرکات دست ، صورت و پیامهای غیر کلامی طرف مقابل توجه کند.
در کل افراد در مهارت ارتباط موثر با دیگران باید خودشان را از چند مورد تهی کنند:

بنابراین افراد احساس خود را پس می زنند و جا را برای احساسات طرف مقابل باز می کنند.
در آموزش مهارت ارتباط بین فردی ، درمانگر در مرکز مشاوره خوب در شمال تهران می گوید که ویژگی های یک شنونده خوب عبارت است از:

به حالات توجه کند

به حالات صورت ، حرکات چشم ، لمس و تماس بدنی و عدم آن ، انتخاب کلمات ، تُن صدا و … دقت کند. شنونده باید آگاهی از گنجینه لغات طرف مقابل داشته باشد تا اگر او صحبتی انجام داد ، بداند که او تیکه کلامش است و منظوری ندارد که موضوع مهمی برای مرکز روانشناسی خوب در شمال تهران است.

در نگاهش شوق ، حساسیت ، توجه دقیق داشته و نگاه از گوینده بر ندارد

از کلماتی مثل هوم ، آها ، واو ، چی و… استفاده کند چون این کلمات به طرف مقابل خواهد گفت که او شش دانگ حواسش به گوینده است که باید توسط مشاور در بهترین مرکز مشاوره در شمال تهران آموزش داده شود. پس به طور کل شنونده باید بدون قضاوت ، مقایسه ، تحقیر و… به طرف مقابل گوش کند چون باعث خطای فکریدر طرف مقابل می شود.

صادق باشد

وقتی گوینده به شنونده می گوید که او در این مورد چه فکری می کند؟ شنونده لازم نیست که به دروغ چیزی که باور ندارد ( یا برای دلخوشی گوینده ) را بیان کند که موضوع مهمی برای بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران است. همچنین شنونده باید حس طبیعی و واقعی از آنچه که شنیده است را به گوینده منتقل کند مثلاً بگوید: “من از اینکه تو بخواهی به آن شرایط برگردی می ترسم”.

استفاده از واژه من

در ضمن شنونده در پاسخ سوال بالا نباید ابتدا از کلمه ” تو ” استفاده کند چون کلمه ” تو ” مثل انگشت ملامت روی کسی دراز کردن است. در واقع ” تو ” یک لغت سلطه جویانه است. بلکه باید از واژه ” من ” استفاده کند. شنونده باید واژه ” من ” را به اضافه احساسش بیان کند که باید توسط مشاور در مرکز مشاوره خوب در شمال تهران آموزش داده شود. این موضوع در گوش دادن فعال مهم است.

ویژگی های یک گوینده خوب

هیجان و احساسات

درمانگر در کلینیک مشاوره خوب در شمال تهران می گوید که اگر گوینده از یک مسئله ای خیلی هیجان و احساسات دارد باید شنونده را از این هیجانش آگاه کند و بگوید: “او الان آنقدر هیجان دارد که ممکن است چِرت و پِرت هم بگوید ولیکن امیدوار است منظورش را برساند”.

گوینده باید پیامهایش را کوتاه ، ساده و روشن برساند

درمانگر در بهترن مرکز مشاوره در شمال تهران اعتقاد دارد که گوینده نباید از شاخه ای به شاخه دیگر بپرد چون شنونده را خسته می کند. پس صحبت زمانی صورت می گیرد که فرد آرامش دارد و مطالبش را منظم و ردیف کرده است.

ویژگی های گوینده و شنونده

صداقت و احترام رعایت شود

چون به شفافیت رابطه کمک و باعث همدلی می شود که موضوع مهمی برای درمانگر در بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران است.

همه چیز نسبی است

گوینده و شنوده باید بدانند که همه چیز نسبی است و نباید در صندلی همه چیز دانی خود را قرار دهند که باید توسط درمانگر در بهترین مرکز روانشناسی در شمال مدنظر قرار داده شود. دو طرف باید بدانند که هر کسی از زاویه و تجربه خودش به آن رسیده است. برای اینکه شخصی دارای خِرد برتر شود باید صبورانه گوش و هر جا برایش ابهام است صمیمانه سوال کند. بنابراین سوال پرسیدن درست از ویژگی های شنونده و گوینده فعال است.

فرستنده باید از قدرت گیرنده آگاهی داشته باشد

طبق نظر مرکز مشاوره خوب در شمال تهران به طور کل دشمن و قیچی مهارت ارتباط موثر با دیگران در واقع مقایسه ، تهدید ، سرزنش ، قضاوت ، موعظه و درس اخلاق دادن است.

نکته : مراکز مشاوره خوب در شمال تهران ، شرق تهران و غرب تهران آمادگی دارد در تمامی حوزه های روان به مراجع کنندگان خدمات روانشناختی ، مشاوره و روانپزشکی ارائه دهد.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.