کودک و نوجوان

در جامعه امروز ما با توجه به حجم وسیع اطلاعاتی که در دسترس است داشتن فرزندانی سالم از نظر جسمی رو روحی بسیار مشکل تر از نسل قبل به نظر می رسد. انواع والدین امروز از یک سو با نسلی روبرو هستند که با توجه به سنشان به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و از سوی دیگر به راحتی ارزش های نسل قبل خود را قبول نمی کنند و حال در این تنگنا تربیت فرزند کاری بس دشوار به نظر می رسد و دیگر نمی توان با تکیه بر تجربه اطرافیان و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها انواع تربیت را در خصوص کودک و نوجوان اجرا کرد. امروزه فرزندپروری یک علم است و هر پدر ومادری باید به فراخور ظرفیتش آن را بیاموزد و بداند که توسط انواع یادگیری در کودک و نوجوان می تواند از این تنگنا به سلامت بگذرد.

چرا مهارت های فرزندپروری موثر است؟

مهارت های فرزندپروری ، والدین را مجهز می کند تا مهارت های لازم را از جمله مهارت کنترل خشم ، تقویت هوش هیجانی ، تربیت جنسی و… را بیاموزند و از این جهت کودک و نوجوان خودکفا و از نظر عاطفی سالم پرورش دهند تا تعامل بهتری با دنیای اطراف داشته باشند. همچنین این مهارت ها ، راهنمای گام به گام به والدین خواهد داد که چگونه مشکلات کودک و نوجوان از جمله شب ادراری کودکان و… را بهبود دهند.

شیوه های فرزندپروری کمک می کنند که مراحل رشد کودک و نوجوان تا بزرگسالی به خوبی طی شود و بنابراین آسیب ها در بزرگسالی به حداقل برسد. لازم به ذکر است که در این زمینه نقش پدر در تربیت کودک و نوجوان می تواند خیلی حیاتی باشد.

مقالات