گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

کودک و نوجوان

در جامعه امروز ما با توجه به حجم وسيع اطلاعاتي كه در دسترس است داشتن فرزنداني سالم از نظر جسمي رو روحي بسيار مشكل تر از نسل قبل به نظر مي رسد. انواع والدين امروز از يك سو با نسلي روبرو هستند كه با توجه به سنشان به اطلاعات بيشتري دسترسي دارند و از سوي ديگر به راحتي ارزش هاي نسل قبل خود را قبول نمي كنند و حال در اين تنگنا تربيت فرزند كاري بس دشوار به نظر مي رسد و ديگر نمي توان با تكيه بر تجربه اطرافيان و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها انواع تربیت را در خصوص كودك و نوجوان اجرا كرد. امروزه فرزندپروري يك علم است و هر پدر ومادري بايد به فراخور ظرفيتش آن را بياموزد و بداند که توسط انواع یادگیری در کودک و نوجوان می تواند از این تنگنا به سلامت بگذرد.

چرا مهارت های فرزندپروری موثر است؟

مهارت های فرزندپروری ، والدين را مجهز مي كند تا مهارت های لازم را از جمله مهارت کنترل خشم ، تقویت هوش هیجانی ، تربیت جنسی و… را بیاموزند و از این جهت کودک و نوجوان خودكفا و از نظر عاطفي سالم پرورش دهند تا تعامل بهتري با دنياي اطراف داشته باشند. همچنين این مهارت ها ، راهنماي گام به گام به والدين خواهد داد كه چگونه مشکلات کودک و نوجوان از جمله شب ادراری کودکان و… را بهبود دهند.

شیوه های فرزندپروری کمک می کنند که مراحل رشد کودک و نوجوان تا بزرگسالی به خوبی طی شود و بنابراین آسیب ها در بزرگسالی به حداقل برسد. لازم به ذکر است که در این زمینه نقش پدر در تربیت کودک و نوجوان می تواند خیلی حیاتی باشد.

مقالات