گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

افسردگی

افسردگی احساس ناخوشی و عدم لذت از خوشی های زندگی است که همین موضوع باعث می شود فرد دیگر نتواند مثل سابق از درون احساس شادمانی کند و در اکثر روزها و ایام دچار این حالت می شود و بعد از مدتی ممکن است دچار افکار خودکشی شود.

سیکل معیوب فرد افسرده

خلق به اصطلاح ناشاد طبیعتاً روی عملکرد زنان و مردان افسرده و همچنین روی کودکان افسرده تاثیر می گذارد و باعث می شود در اکثر کارها آنها دچار افت شوند و نتوانند مثل سابق از عهده کارها بر بیایند و همین عاملی می شود که بعد از مدتی در کارها اهمال کار شوند و اعتماد به نفس اشان هم پائین بیاید و بدین ترتیب بعد از مدتی آنها به خاطر اینکه نتوانستند کارها را به نحو احسن انجام دهند باز خلق افسرده اشان پائین تر می آید و این موضوع مثل یک سیکل معیوب می چرخد.

درمان افسردگی

در درمان افسردگی شدید یا خفیف ، درمانگر با روش های درمانی که به کار می برد سیکل معیوب مراجع را می شکند و باعث بهبودی او می شود. البته لازم به ذکر است که انواع افسردگی از جمله فصلی و… وجود دارد که بر مبنای آنها پروتکل درمانی مختص همان نوع در خصوص مراجع پیاده می شود. پس ارزیابی و تشخیص درست در درمان فرد افسرده پنجاه درصد درمان می باشد. روش های درمانی متفاوتی وجود دارد از جمله دارو درمانی ، روان درمانی و درمان های نوروساینس که این دو مورد آخر درمان های افسردگی بدون دارو می باشند.

در پایان این نکته لازم است که گفته شود که خلق افسرده در افراد مختلف علت های متفاوتی دارد که یک درمانگر خوب علت های زیربنایی آن و علت اصلی را در درمان مدنظر قرار می دهد. اگر اینگونه کار شود مطمئناً درمان یک درمان موفقی خواهد بود.

مقالات