گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

خواب

خواب یکی از مهمترین مراحل 24 ساعته زندگی انسانهاست که اگر نباشد مطمئناً روی تمامی سیستم های بدنی و شناختی افراد تاثیر می گذارد و باعث می شود آنها نتوانند به نحو احسن از عهده کارها و فعالیت های روزانه بر بیایند.
متاسفانه با زندگی ماشینی قرن 20 و 21 و شتاب روزافزون تکنولوژی های مدرن، این مرحله زندگی ، دچار مشکل شده و امروزه بالای 30 درصد افراد جامعه حداقل یکی از انواع مشکلات بی خوابی را دارا هستند. حتی این مسئله روی کودکان امروزی هم تاثیر گذاشته و باعث شده که کودکان هم دچار انواع مشکلات خواب شوند.

علت های بی خوابی

علت های متفاوتی در خصوص بی خوابی مطرح است که از آن جمله می توان علت های ژنتیکی ، سبک زندگی مدرن ، میل به کمالگرایی و پیشرفت ، وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و…. را نام برد. این علت ها باعث می شوند که مراحل چهارگانه خواب با مشکل روبرو شود و بدین ترتیب فرد دچار یکی از انواع مشکلات خواب شود.

درمان های بی خوابی

درمان های مختلفی هم برای مشکلات بی خوابی مطرح است که از آن جمله می توان به درمان های نوروساینس که معروفترین آن نوروفیدبک و لورتا نوروفیدبک ( پیشرفته تر از نوروفیدبک ) است اشاره نمود. در خصوص انواع درمان های بی خوابی این نکته حائز اهمیت است که هر یک از آنها ممکن است به 10 الی 20 درصد افراد جامعه جواب ندهد بنابراین افراد دارای مشکلات خواب اگر یکی از روش های درمان بی خوابی را انجام دادند و در آن درمان موفق نبودند ناامید نشوند و مسیر درمانشان را تغییر دهند.

مقالات