گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

سلامت روان

امروزه خیلی از افراد شاید از نظر روانشناختی دچار مشکل باشند ولی خودشان ندانند و یا نمی خواهند که بدانند که در هر دو صورت این موضوع باعث می شود که فرد در زندگی اجتماعی خوب با نوساناتی روبرو و در قبال هر نوسان مدتی را دچار تنش گردد. در کل سلامت روان یکی از ارکان های اصلی برای پیشرفت افراد در زمینه های مختلف است.

مقالات