گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

انواع عواطف و احساسات

در دنیای امروزه یکی از آیتم های سلامت روان این است که افراد انواع عواطف و احساسات خودشان و دیگران را بشناسند و بتوانند از این طریق با دیگران و خودشان همدلی کنند. حال در این مقاله سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) سعی دارد انواع خلق و خوی را مورد بررسی قرار بدهد.

مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/08/19

انواع عواطف و احساسات

تلفن های تماس

انواع خلق و خوی

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که هیجان یا احساس دارای حالت پیچیده احساسی ( Feeling ) است که دارای اجزای روانی ، جسمی و رفتاری می باشد مثلاً پشت احساس خشم می تواند به بی عدالتی ، بی انصافی ، مورد ظلم واقع شدن و … ختم شود که فرد رفتاری که متعاقب آن خشم است را از خود بروز می دهد و واکنش جسمی اش هم بالا رفتن فشار خون ، طپش قلب و… است و همزمان با این حالات ، انواع خلق و خوی هم ایجاد می شود که در افراد مختلف از جمله افراد کمال گرا ، افراد خودشیفته و… متفاوت است.

شناخت انواع عواطف و احساسات و شناخت انواع خلق و خوی خیلی مهم است چون بینش هیجانی باعث می شود که فرد بتواند روی فکر ، رفتار و جسم اش مدیریت های لازم را داشته باشد. بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که متاسفانه در ایران ، هوش هیجانی ( EQ ) افراد پائین می باشد. وقتی در مورد مشکلات هیجانی ( Emotional problem ) صحبت می شود به نوعی هم عاطفه (احساس ) و هم انواع خلق و خوی درگیرند. انواع عواطف و احساسات و خُلق و خوی یکی از حالت های هیجانی می باشد که در آن فرد یک حال و هوای احساسی مستمر و نافذ را در درون خودش احساس می کند و در موارد شدید هم می تواند عملاً بر همه جنبه های رفتار فرد از ادراک جهان تاثیر بگذارد.

احساسات انسان چونه است ؟

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که خُلق و خوی با انواع عواطف و احساسات متفاوت است حال بر این مبنا خلق و خوی به چند مدل طبقه بندی می شود که عبارتند از:

نوسانات خُلق ( Mood Swings )

نوسانات خُلق که یکی از انواع خلق و خوی می باشد و با انواع عواطف و احساسات متفاوت است در واقع حال و هوای هیجانی فرد بین دوره های سرخوشی و افسردگی است. این یعنی فرد دائم خُلق اش در طول روز یا هفته یا ماه تغییر می کند و یک دوره دچار افسردگی و یک دوره هم دچار سرخوشی می شود. معمولاً افرادی که دارای بیماری دو قطبی هستند دارای این نوسان خُلق می باشند که تماماً توسط بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

بی لذتی یا فقدان احساس لذت ( Anhedonia )

فرد در این نوع از انواع خلق و خوی که با انواع عواطف و احساسات متفاوت است ، فقدان علاقه و کناره گیری از هر گونه فعالیت لذت بخش معمول را دارد. در واقع فرد از هیچ چیزی لذت نمی برد که این یکی از علامتهای اصلی افسردگی است که در آن فرد از چیزهایی که قبلاً لذتبخش بوده دیگر لذت نمی برد که در بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران مورد بررسی قرار می گیرد. لازم به ذکر است که در دوران سالمندی ( پیشگیری از آلزایمر در سالمندی ) این خلق و خوی در برخی از افراد دیده می شود.

مَلال ( Dysphoria )

ملال همان احساس ناخوشایند یا ناراحتی و خُلق نارضایتی کلی و بی قراری است. این خُلق که از انواع خلق و خوی است در بیماران دیس تایمیا دیده می شود. این افراد دائم نِق و شکایت می کنند مثل شخصیت گِلان در کارتون گالیور و انگار از هیچ چیزی راضی نیستند.

خُلق بالا ( Elevated )

حال و هوای اعتماد به نفس و لذت و همچنین خُلق بشاش تر از انواع خلق و خوی طبیعی است و لزوماً بیمارگونه نیست. مثلاً گاهی اوقات که صبح از خواب بیدار می شویم احساس می کنیم که امروز تمام کارهایمان را خوب می توانیم انجام دهیم که این موضوع توسط بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران بررسی می شود.

سرخوشی ( Elation )

در سرخوشی که از انواع خلق و خوی می باشد و با انواع عواطف و احساسات متفاوت است ، فرد احساس شادی ، شنگولی و رضایت کامل از خویشتن یا خوش بینی از خودش دارد. معمولاً قبل از اینکه شخص مشروب خورده ، مَست کند و همچنین موقعی که فرد جَوگیر شود دچار این حالت می شود که در بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران بررسی می شود.

خُلق طبیعی ( Euthymia )

طیف طبیعی که در آن خُلق فرد نسبت به یک محرک طبیعی است. این خلق طبیعی از سالمترین انواع خلق و خوی می باشد و با انواع عواطف و احساسات متفاوت است. مثلاً سارق پول فرد را دزدیده و حال فرد از این بابت احساس ناراحتی می کند که این امر طبیعی است.

خلق منبسط ( Expansive )

خلق منبسط در واقع ابراز احساسات بدون خویشتن داری که معمولاً همراه با برآورد اغراق درباره اهمیت و معنای احساسات است. خلق منبسط یکی از انواع خلق و خوی است که در آن افراد با هیجان و بدون کنترل چیزی را تعریف و در مورد آن کلی اِغراق می کنند. کسانی که در خَلسه می روند این خُلق را تجربه و حسابی به اصطلاح خَرکِیف می شوند. در کل این افراد معمولاً بین خُلق منبسط و بالا در نوسانند که در بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران بررسی می شود.

سرمستی ( Exaltation )

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که سرمستی یکی از انواع خلق و خوی است که با انواع عواطف و احساسات متفاوت است. در واقع این یک احساس سرخوشی شدید و خود بزرگ بینی است و کسانی که هایپومانیا هستند معمولاً دچار این خُلق می شوند. در این خُلق ، فرد خیلی اِغراق می کند مثلاً در ابتدائی تدریس می کند ولی می گوید در دانشگاه تدریس را انجام می دهد و این موضوع هم باورش شده است. این افراد دارای یک اعتماد به نفس کاذب هستند که متورم و توخالی است که همگی توسط بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران بررسی می شود.

خُلق بی ثبات ( Labile )

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که خلق بی ثبات که با انواع عواطف و احساسات متفاوت است در واقع نوسانات خُلق بین شنگولی و افسردگی یا اضطراب است و فرد دائم بین این دو خُلق در رفت و آمد می باشد که از انواع خلق و خوی ناسالم می باشد. تفاوت خلق بی ثبات با خُلق نوسانی این است که این نوع خُلق در دوره کوتاهتری مثلاً در یک روز انجام می گیرد که در افراد دارای انواع توهم و هذیان این موضوع دیده می شود.

خُلق افسرده

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که خُلق افسرده از انواع خلق و خوی می باشد که در آن خلق فرد پائین است که با بی لذتی ، غم و اندوه های شدید ، گریه کردن های مکرر همراه است. در کل این خُلق ها که از تمامی انواع خلق و خوی بودند را خود افراد بیان می کنند منتهی دیگران تا حدودی اگر در زمینه مهارت ارتباط موثر کارآمد باشند می توانند قبل از اینکه خود فرد خلق اش را بیان کند از طریق عاطفه یا احساس (Affect) تا حدودی تظاهرات درونی فرد را متوجه شوند.

خُلق بی ثبات ( Labile )

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که خلق بی ثبات که با انواع عواطف و احساسات متفاوت است در واقع نوسانات خُلق بین شنگولی و افسردگی یا اضطراب است و فرد دائم بین این دو خُلق در رفت و آمد می باشد که از انواع خلق و خوی ناسالم می باشد. تفاوت خلق بی ثبات با خُلق نوسانی این است که این نوع خُلق در دوره کوتاهتری مثلاً در یک روز انجام می گیرد که در افراد دارای انواع توهم و هذیان این موضوع دیده می شود.

کنترل احساسات

در قسمت قبل انواع خلق و خوی ها توسط بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که افراد این خلق و خوی ها را از خود بروز می دهند منتهی دیگران می توانند قبل از اینکه خود فرد خلق اش را بیان کند از طریق انواع عواطف و احساسات ( Affect ) تا حدودی تظاهرات درونی او را متوجه شوند. انواع عواطف و احساسات تجربه ذهنی و بلافصل هیجان متصل به اندیشه های بازنمودهای ذهنی ابژه ها است که تظاهرات بیرونی دارد.

عواطف و احساسات محدود (Constricted یا Restricted )

عاطفه محدود که یکی از انواع عواطف و احساسات می باشد و با انواع خلق و خوی متفاوت است در واقع کاهش مشخص شدت حال و هوای احساسی به درجاتی کمتر از عاطفه کُند است. در این عاطفه ، فرد سعی می کند احساس اش را کمتر بروز دهد که توسط بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

عاطفه کُند ( Blunted )

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که اختلال عاطفه که با کاهش چشمگیر در شدت احساس ابراز شده مشخص می شود یکی دیگر از انواع عواطف و احساسات می باشد. عاطفه کُند از عاطفه محدود شدیدتر است و فرد در آن سعی می کند تا آنجا که می تواند هیچگونه احساسی از خود بروز ندهد.

عاطفه تخت یا سطحی ( Flat )

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که فقدان کامل یا تقریباً کامل هر گونه علامت ابراز عاطفی از مشخصات عاطفه تخت می باشد. درمان عاطفه تخت از عاطفه محدود ، بی احساسی و عاطفه کُند سخت تر است. این افراد را معمولاً به نام اشخاص روانی که در امین آباد بستری می باشند، می توان دید. این افراد انگار مُرده هستند چون هیچ احساسی در چهره اشان دیده نمی شود. این عاطفه یکی از بدترین انواع عواطف و احساسات می باشد. در این عاطفه ، فرد خیلی راحت و بدون هیچ ابراز هیجانی درباره مرگ فرزندش که به قتل رسیده صحبت می کند.

عاطفه متناسب ( Appropriate Affect )

بهترین مرکز مشاوره روانشناسی در شمال تهران می گوید که عاطفه متناسب که یکی از انواع عواطف و احساسات می باشد، حالتی است که در آن حال و هوای هیجانی متناسب با فکر ، عقیده ، کلام یا همراه آن است. این افراد کسانی هستند که احساس اشان به آن وضعیتی که در آن قرار دارند منطبق است. این احساس با انواع خلق و خوی فرق دارد.

بی احساسی ( Apathy )

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که حالت هیجانی کُند همراه با گسست یا بی تفاوتی است که با انواع خلق و خوی متفاوت است. در این عاطفه که یکی از انواع عواطف و احساسات می باشد، فرد آدم می کُشد ولی عین خیالش نیست و هیچ حالت هیجانی ندارد (مثل مزدورها). این افراد همچنین نمی توانند ارتباط عاطفی برقرار کنند.

عاطفه نامتناسب ( Inappropriate Affect )

بهترین کلینیک روانشناسی در شمال تهران می گوید که عاطفه نامتناسب که از انواع عواطف و احساسات است در واقع عدم هماهنگی بین حال و هوای هیجانی فکر ، عقیده ، کلام یا همراه آن است مثلاً فرد با شادی وارد مطب می شود ولی فکر خودکشی و غمگینی دارد.

عاطفه بی ثبات ( Labile Affect )

عاطفه بی ثبات که با انواع خلق و خوی متفاوت است در واقع تغییر سریع و ناگهانی ابراز عاطفی بدون ارتباط با محرک خارجی است. این عاطفه در میان انواع عواطف و احساسات در بیماران شخصیت مرزی شخصیت هیسترونیک ( نمایشی ) و خُلق ادواری زیاد دیده می شود. این افراد احساس اشان در عرض چند ثانیه به طور کل و بدون هیچ دلیلی یا با دلیل عوض می شود.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.