گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

مسایل جنسی و زناشویی

در خصوص مسایل جنسی و زناشویی باید گفت که اگر ارتباطات جنسی حدود سال 1330 فقط برای حفظ بقاء و فرزنددار شدن بود امروزه به عنوان یک لذت به آن نگاه می شود. این یعنی یکی از لذت های زوجین در زندگی مشترک روابط جنسی و سلامت جنسی است و حالا اگر این لذت از سمت طرف مقابل برآورده نشود مطمئناً مشکلات دیگری را علاوه بر انواع مشکلات جنسی برای زوجین به همراه خواهد آورد. البته در این زمینه انحرافات جنسی هم وجود دارد که ربطی به طرف مقابل ندارد و فرد برای لذت بیشتر حتی مواد محرک استفاده می کند.

درمان مشکلات جنسی

اگر زوجین تفاوت های زن و مرد در رابطه زناشویی را بلد نباشند در مراحل جنسی دچار مشکل می شوند. متاسفانه به خاطر اینکه مسایل جنسی و زناشویی یک حریم خصوصی است معمولاً افراد وقتی در این زمینه دچار مشکل می شوند کمتر برای درمان این مشکل به متخصص درمان مشکلات جنسی مراجعه می کنند و می گویند که به مرور زمان خودش درمان می شود که این یکی از باورهای غلط زوجین در مسایل جنسی است. در صورتی که عدم درمان مسایل جنسی و زناشویی باعث می شود که روز به روز مشکل زوجین در این زمینه بیشتر شود و درمان هم سخت تر خواهد شد. لازم به ذکر است که درمان انحرافات جنسی سختتر از مشکلات جنسی است.

مقالات