بازدیدها: 223

واحدهای مختلف کلینیک نیک مهر

واحدهای کلینیک روانشناسی نیک مهر

شامل بخش های مختلفی می باشد. واحدهای کلینیک روانشناسی

که سال هاست در حال فعالیت و خدمت می باشد.

که در ذیل توضیح داده می شود و به تفضیل جهت اطلاع بیشتر شرح می گردد.

 گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر

 از سال ۱۳۹۰ با واحدهای مختلف.

با تیمی  از بهترین روان درمانگرها روانشناس های تهران.

در راستای ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد. واحدهای کلینیک روانشناسی

کار خود را در منطقه ۱۲ شهرداری تهران آغاز نمود.

واحدهای کلینیک روانشناسی

بخش های مختلف

کارگاه های آموزشی

واحد آموزش

کارگاه های روانشناسی

نیک مهر آمادگی دارد

 تمام کارگاههایی که در رابطه با :

  • بهداشت روان و سیستم شناختی مغز

می باشد را با اساتید مجرب برگزار نماید.

تصویر دکتر نیما گنجی برای مطلب بهترین مرکز نوروفیدبک تهران

واحد باشگاه مغز

ارتقاء عملکرد شناختی مغز

روش های ارتقاء عملکردهای شناختی مغز یا باشگاه مغز 

( از جمله نوروفیدبک ، captain log و… ) بخش های مختلف کلینیک روانشناسی

با کمک ابزار های دقیق کامپیوتری کمک می کنند که فرد با نقاط ضعف و قوت مغز خود بطور جامع آشنا شود .  

واحدهای کلینیک روانشناسی

واحد روانسنجی

روانسنجی و آزمون های روانی

ابزارهای سنجش ( روان سنجی و آزمون های روانی )

در هر درمانی یکی از مواردی است که برای تشخیص ، ارزیابی ، درمان و… در کلینیک روانشناسی انجام می شود.

بخش های کلینیک روانشناسی

تصویر واحد روان درمانی و مشاوره کلینیک نیک مهر

واحد روان درمانی

روان درمانی و مشاوره فردی

واحد روان درمانی و مشاوره گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر با کادری متخصص ، متعهد و جوان .

در زمینه روان درمانی و مشاوره فردی این آمادگی را دارد که:

به هموطنان عزیز در زمینه مشکلات ذیل یاری رساند.

بخش های کلینیک روانشناسی

rrhrhw

واحد نوروتراپی

نوروفیدبک و بیوفیدبک

نوروفیدبک و بیوفیدبک به هیچ عنوان عوارض جانبی دارو درمانی را ندارد.

و اثرات درمانی آن نیز به مراتب پایدارتر است.   واحدهای کلینیک روانشناسی

کلینیک روانشناسی نیک مهر

واحد گروه و خانواده درمانی

مشاوره گروهی

افراد شرکت کننده در گروه

قادر به دیدن دیگران در راهی هستند که خودشان در آن هستند.  

و  از این طریق می توانند به همدیگر کمک کنند و کمتر احساس تنهایی کنند.

بخش های کلینیک روانشناسی

 واحدهای کلینیک روانشناسی