گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر
درمان بیش فعالی
درمان بیش فعالی

درمان بیش فعالی کودکان و بزرگسالان

درمان بیش فعالی در کودکان بسیار حائز اهمیت است. عدم تمرکز و توجه بنا بدلایل مشخصی شکل می گیرد و باعث می شود که سیستم های شناختی مغز کودک بیش فعال مثل یک فرد سالم کار نکند و همین امر باعث علائم رفتاری و شخصیتی در کودک یا حتی بزرگسال بیش فعال شود. پس باید برای درمان بیش فعالی کودکان و بزرگسالان به دنبال مجموعه ای از عوامل بود. در این مقاله سید مصطفی حسینی ( مدیر کلینیک بیش فعالی در تهران گروه نیک مهر ) سعی دارد بیش فعالی و علائم آن را توضیح و در ادامه بهترین دکتر بیش فعالی در تهران ( متخصص بیش فعالی بزرگسالان و متخصص بیش فعالی کودکان ) را معرفی و به سوال اینکه برای درمان بیش فعالی به چه دکتری باید مراجعه کرد ؟ و آیا درمان قطعی بیش فعالی میسر است یا خیر پاسخ دهد. 

مدت زمان مطالعه : 10 دقیقه , تاریخ انتشار : 1398/10/07

درمان بیش فعالی

نقشه مغزی برای شناسایی ADHD

علائم بیش فعالی

تکانشگری

دکتر خوب برای بیش فعالی کودکان و بزرگسالان می گوید که کودکان بیش فعال معمولاً در تمام محیط ها حتی در مطب دکتر هم ویژگی های تکانشگری را دارند که این موضوع در بهترین درمان دارویی و غیردارویی بیش فعالی توسط متخصص درمان بیش فعالی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

حواسپرتی و کمبود توجه

کودکان و بزرگسالان دارای بیش فعالی با کوچکترین محرک بیرونی حواس اشان پرت می شود که در مرکز درمان بیش فعالی بزرگسالان و کودکان توسط بهترین دکتر برای بیش فعالی کودکان در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

بی قراری و جنب و جوش

متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان می گوید کودکان و بزرگسالان بیش فعال دائم در حال جنب و جوش هستند و یک حالت بی قراری درونی در خودشان احساس می کنند.

عدم توانایی بازی ها خصوصاً بازی های باقاعده

فوق تخصص بیش فعالی کودکان و بزرگسالان در کلینیک بیش فعالی در تهران می گوید که کودکان بیش فعال در بازی هایی که قواعد خاصی را باید دنبال کنند تا به نتیجه برسد ، دچار ضعف می باشند. این موضوع نشان می دهد که سیستم شناختی مغز این کودکان دچار مشکل است که در درمان قطعی بیش فعالی روی آن کار می شود.

عدم تمرکز به موضوعات خاص

بهترین دکتر بیش فعال کودکان در تهران می گوید که کودکان دارای بیش فعال نمی توانند تمام تمرکز خود را روی کاری که می خواهند انجام بدهند ، قرار دهند و در عین واحد چندین محرک را در کانون توجه خود قرار می دهند که همین امر باعث می شود بازدهی کار آنها پائین بیاید.

وول خوردن بیش از حد

دکتر روانشناس کودک بیش فعال می گوید که مثلاً وقتی کودک یا بزرگسال در صندلی می نشیند نمی تواند بالاتر از ۵ دقیقه در آن باشد و آن را تحمل کند. این آیتم در بهترین درمان غیر دارویی بیش فعالی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

خام حرکتی

دکتر خوب برای تمرکز کودکان می گوید که دست و پا چلفتی بودن در این افراد زیاد است چون در کودکان و بزرگسالان بیش فعال هماهنگی بین اندامهای حرکتی و چشم به خوبی رشد نکرده است که این ممکن است یکی از علت های بیش فعالی باشد و باید توسط بهترین دکتر برای بچه های بیش فعال مورد بررسی قرار بگیرد.

رفتارهای آزارشی

کودکان و بزرگسالان بیش فعال خیلی دوست دارند به دیگران آزار برسانند. لازم به ذکر است که اگر این کودکان خوب تربیت نشوند اکثراً به سمت کارهای خلاف و نابهنجار کشیده می شوند. این موضوع در درمان قطعی بیش فعالی بزرگسالان و کودکان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

نافرمانی

دکتر خوب برای بچه های بیش فعال می گوید که این کودکان و بزرگسالان حرف گوش نمی دهند و به اصطلاح توجهی به بکن و نکن های والدین ندارند که در بهترین درمان غیردارویی بیش فعالی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

آزار به خود

متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان می گوید که کودکان و بزرگسالان بیش فعال معمولاً به خودشان ممکن است آزار برسانند که این موضوع در درمان بیش فعالی بزرگسالان و کودکان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بهره هوشی احتمالا بالاتر

بهترین دکتر بیش فعالی در تهران می گوید که بهره هوشی کودکان بیش فعال طبیعی و حتی می تواند بالاتر هم باشد. اگر مشکلی در این کودکان دیده می شود در عملکرد هوشی اشان است نه خود هوش. والدین باید از هوش این کودکان در جهت رشدشان استفاده کنند که این موضوع در مرکز درمان بیش فعالی کودکان و بزرگسالان توصیه خواهد شد.

 

سرعت واکنشی پایین

متخصص بیش فعالی کودکان در بهترین کلینیک درمان بیش فعالی می گوید بدلیل سرعت واکنش پائین در کودکی و نوجوانی ، افراد بیش فعال زیاد تصادف می کنند که این موضوع در بهترین درمان دارویی بیش فعالی و غیر دارویی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

عزت نفس پایین

متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان می گوید به دلیل شکست هایی که کودکان و بزرگسالان بیش فعال می خورند، عزت نفس اشان پائین و مثل یک سیکل معیوب است. چون مشکل رفتاری باعث شکست و شکست هم عزت نفس کودکان بیش فعال را پائین می آورد.

 

داشتن مشکل خلقی

دکتر روانشناس کودک بیش فعال در بهترین کلینیک بیش فعالی در تهران می گوید که کودک و بزرگسال بیش فعال ممکن است مشکل خلقی مثل افسردگی یا رفتاری هم داشته که به آن مشکلات همبودی با مشکل اصلی گفته می شود و تماماً در بهترین درمان بچه های بیش فعال مورد بررسی قرار می گیرد.

عدم سازگاری

دکتر خوب برای درمان بیش فعالی می گوید که کودکان و بزرگسالان بیش فعال در موقعیت های جدید مشکل سازگاری دارند.

 

مشکل در فعالیت های ورزشی

متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان می گوید که این افراد در فعالیت های ورزشی ، مشکل دارند. این یکی از آیتم هایی است که ممکن است با مشکلات دیگر همبود داشته باشد.

عدم راه یابی به تیم های آموزشی

یکی از نشانه های کودک بیش فعال این است که معمولاً در تیم های آموزشی راه داده نمی شوند چون تمرین ها را انجام نمی دهند که در درمان نقص توجه در کودکان مورد سنجش قرار می گیرند. این موضوع در بهترین مرکز درمان بیش فعالی بزرگسالان و کودکان و توسط بهترین دکتر برای بیش فعالی کودکان در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

رفتارهای وسواسی

رفتارهای وسواسی در کودکان بیش فعال ممکن است رخ که این موضوع به نسبت دیگر عوامل کمتر است و باید توسط فوق تخصص بیش فعالی کودکان مورد بررسی قرار بگیرد.

 

چشم روشن و موی بور

در پسرها و در برخی فرهنگ ها ، آنهایی که چشمانشان روشن و موهایشان بور است نشانه های بیش فعالی دارند که البته این موضوع به صورت تشخیص دقیق بیش فعالی در بهترین درمان دارویی بیش فعالی و غیر دارویی مورد بررسی قرار می گیرد.

قدرت تحمل پایین

این کودکان قدرت تحمل شرایط مساوی را ندارند. مثلاً بیسکوئیت خودشان را می خورند و بعد سراغ بقیه می روند که این موضوع در درمان قطعی بیش فعالی کودکان و بزرگسالان مورد بررسی قرار می گیرد.

مهمترین نشانه ها از نظر بهترین مرکز درمان بیش فعالی

الف) فزون جنبشی ( بیش فعالی ) :
فوق تخصص بیش فعالی کودکان می گوید که فزون جنبشی در محیط های گوناگون باید وجود داشته باشد. فزون جنبشی حتی می تواند از دوران جنینی شکل بگیرد که معمولاً با سونوگرافی مشخص می شود. این آیتم در بهترین درمان دارویی بیش فعالی و غیردارویی در بهترین کلینیک بیش فعالی کودکان در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) بی توجهی :
متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان می گوید که بی توجهی مشخص ترین شاخصه نیست ولی مهمترین است. گاهی اوقات افراد نمی توانند محرک هایی غیر از محرک اصلی را تحمل کنند. مثلاً صداهای اطراف را نمی توانند تحمل کنند.

ج) تکانشگری : چهار نوع تکانشگری عمده وجود دارد. این ۴ نوع عبارتند از :

عمل بدون کنترل ( بازداری یا توقف )

دکتر روانشناس کودک بیش فعال می گوید کودک بیش فعال کار را شروع ولی قدرت توقف کردنش را ندارد که در بهترین درمان بچه های بیش فعال و توسط بهترین دکتر برای بچه های بیش فعال روی آن کار می شود. همچنین شدت کار هم دائم در حال زیاد شدن است مثلاً تخمه می خورد ولی نمی تواند از آن دل بِکند و همانطور ادامه می دهد. البته ادامه دادن عمل باید با موقعیت مناسب نباشد

عمل بدون تفکر

دکتر خوب برای تمرکز کودکان و بزرگسالان می گوید که تکانشگری نقطه مقابل اندیشه ورزی است. کودکان دارای بیش فعالی و عدم تمرکز و توجه قبل از هر کاری فکر نمی کنند و نتیجه کار را در نظر نمی گیرند حتی اگر ۱۰ بار یک مشکل خاص برایشان بوجود آمده باشد که در بهترین مرکز درمان بیش فعالی در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

عمل آنی و ناگهانی

بهترین دکتر بیش فعال کودکان در تهران می گوید که هیچ پیش بینی را نمی توان از کودک بیش فعال داشت مثلاً وقتی پیش او می رویم یکدفعه ظرف غذا را روی ما خالی می کند. در ضمن اگر شوخی کوچکی با آنها انجام شود واکنش بدتری از آن شوخی را انجام می دهند. مثلاً اگر یک گلوله برف به آنها پرتاب کنیم سرمان را زیر برف می کنند. این موضوع در بهترین درمان بیش فعالی مورد بررسی قرار می گیرد.

عدم پیش بینی پذیری

این مورد با شماره ۲ ارتباط نزدیکی دارد.

علل بیش فعالی در کودکان از نظر بهترین دکتر بیش فعال کودکان در تهران

بهترین دکتر بیش فعالی در تهران می گوید که عامل مشخصی برای علت بیش فعالی در کودکان مشخص نشده است. منتهی برخی از عواملی که به احتمال فراوان علت بیش فعالی می شود عبارتند از:

 

وراثت

متخصص بیش فعالی بزرگسالان می گوید که وراثت که بوسیله شجره نامه ، دوقلوها (تک تخمکی ها ژنتیک اشان عیناً شبیه هم است )، مطالعه خویشاوندان (درصد بالایی در خویشاوندان بیش فعال یا اختلالات مشابه مثل سلوک وجود دارد) بررسی می شود ، نشان داده که تا حدود زیادی علت بیش فعالی در کودکان است. البته این علت در اختلالات همبود بیش فعالی هم دیده می شود که در درمان قطعی بیش فعالی بزرگسالان و کودکان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

عوامل عصبی و شیمیایی

امواج آهسته کودکان بیش فعال (خصوصاً امواج تتا) کمتر از کودکان دیگر است(نوروترانسمیترهای نوراپی نفرین و دوپامین در بیش فعالی مهم هستند) و این شاید علت بیش فعالی در کودکان باشد. تمام این موارد توسط بهترین دکتر بیش فعالی کودکان در تهران ( دکتر نیما گنجی ) و توسط نقشه مغزی مورد بررسی قرار می گیرد.

تفاوت هایی در اندام مغزی افراد معمولی و بیش فعال

متخصص بیش فعالی کودکان می گوید که اندازه هسته دُم دار نیمکره چپ در افراد عادی از نیمکره راست بزرگتر است ولی در کودکان و بزرگسالان بیش فعال این دو با هم برابر هستند که این موضوع شاید علت بیش فعالی در کودکان باشد که باید توسط متخصص بیش فعالی کودکان در تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. قسمت پیش پیشانی در حل مسئله ، توجه پایدار و برنامه ریزی فوق العاده مهم است که در افراد بیش فعال این قسمت آسیب دیده و قسمت هیجانی فرد از بین رفته است .

 

دکتر بیش فعالی در تهران

دکتر خوب برای تمرکز کودکان می گوید که کودکان بیش فعال دستگاه شبکیه مغزشان ضعیف است که این شاید علت بیش فعالی در کودکان باشد. دستگاه شبکیه مغزی انسان که به آن دستگاه فعال ساز صعودی می گویند دستگاهی است که هوشیار نگه داشتن انسان را تنظیم می کند. اگر این دستگاه قوی باشد یعنی فرد نیاز به محرک کم دارد تا این دستگاه را به حالت بهینه می رساند.
اگر فرد دستگاه ضعیفی داشته باشد یعنی به محرک خیلی قوی احتیاج دارد و محرک خیلی پائین او را ناراحت می کند. پس ADHD احتیاج به محرک زیاد و برعکس اوتیسم احتیاج به محرک کم دارد و اگر زیاد باشد احساس ناراحتی می کند. این موضوع تماماً توسط متخصص درمان بیش فعالی کودکان در بهترین درمان کودکان بیش فعال مورد بررسی قرار می گیرد.

مسمومیت با سُرب

دکتر خوب برای درمان بیش فعالی می گوید یکی از علت بیش فعالی در کودکان ، مسمومیت با سُرب است . سُرب در رنگ های شیمیایی ، بنزین ، افزودنی های موادغذایی ، خاک (کسانی که هرزه خواری می کنند) دیده می شود. این آیتم در بهترین درمان بچه های بیش فعال در بهترین کلینیک بیش فعالی در تهران مورد بررسی قرار می گیرد

کودکانی که در موسسات نگهداری کودکان پرورش پیدا می کنند

یکی از علت بیش فعالی کودکان این است که در پرورشگاه بزرگ شوند. این کودکان نسبت به آنهایی که در خانه بزرگ می شوند، بیشتر دچار بیش فعالی و عدم تمرکز و توجه خواهند شد که تماماً در درمان قطعی بیش فعالی بزرگسالان و کودکان مورد بررسی قرار می گیرد.

مشکلات بین والدین

مشکلات بین والدین می تواند یکی از علت بیش فعالی کودکان باشد. بعضی اوقات بیش فعالی نشان دهنده مشکلات و تعارض بین والدین است که در این خصوص والدین هم در بهترین کلینیک درمان بیش فعالی در تهران توسط متخصص بیش فعالی بزرگسالان و کودکان مورد سنجش قرار می گیرند. در واقع این کودکان اصطلاحاً در خانواده پر از تنشی بزرگ شده اند که شیوه تربیت اشان تنبیه بوده است.

بهترین کلینیک درمان بیش فعالی در تهران

دارو درمانی

متخصص بیش فعالی کودکان در بهترین مرکز بیش فعالی کودکان در تهران می گوید این روش توسط روانپزشک انجام می گیرد که معروفترین داروی آن ریتالین است. مطمئناً دارو یکسری عوارض های خودش را دارد و ریتالین هم از این قائده مستثنی نیست منتهی گاهی بهترین درمان دارویی بیش فعالی است. بنابراین در جواب سوال اینکه برای درمان بیش فعالی به چه دکتری باید مراجعه کرد باید گفت که روانپزشک می تواند یکی از گزینه ها باشد. در گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر دکتر نجارزادگان این امر را انجام می دهد.

فواید درمان دارویی بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان

از جمله داروهایی که روانپزشک برای درمان نقص توجه در کودکان بیش فعال استفاده می کند عبارت است از: ریتالین و دگزوآمفتامین که باعث می شود گاهی اوقات بهترین درمان بیش فعالی رخ دهد. از جمله فواید ریتالین و داروهای دیگر این است که به سرعت کلیه علائم را بهبود می دهد. البته لازم به ذکر است که در ۱۵ الی ۲۰ درصد از کودکان بیش فعال این موضوع جواب نمی دهد.

عوارض درمان دارویی بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان

دکتر برای بیش فعالی کودکان و بزرگسالان می گوید که ریتالین مثل مواد محرک از جمله کوکائین و… است. بنابراین وقتی ریتالین در درمان کم توجهی در کودکان بیش فعال داده می شود باعث می شود که مغز این کودکان به اصطلاح مثل فرفره کار کند و بنابراین علائم بیش فعالی بهبود پیدا کند. منتهی مشکل آن این است که وقتی ما بیش از اندازه از چیزی استفاده می کنیم بعد از مدتی آن چیز یا شی دچار مشکل و تخریب می شود.
بنابراین این کودکان در سنین نوجوانی و بزرگسالی ممکن است دچار افسردگی و… شوند. داروها در کل جزء درمان های نگهدارنده هستند. در واقع هنگام استفاده از بهترین درمان دارویی بیش فعالی برای درمان بیش قعالی کودکان و بزرگسالان ، تا زمانی که دارو استفاده شود حال کودک خوب است منتهی وقتی دارو قطع شود احتمال زیاد دوباره نشانه های بیش فعالی بر می گردد.

درمان قطعی بیش فعالی

روان درمانی

دکتر روانشناس کودک بیش فعال ( دکتر سودابه خاکپور ) در بهترین کلینیک بیش فعالی کودکان در تهران می گوید که روانشناسی و کاردرمانگری یکی از باثبات ترین روش های درمانی است که برای رفع علت بیش فعالی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. 

در این درمان روانشناس کودک و کاردرمانگر با یکسری تکنیک ها و آموزش هایی که به کودک و والدین می دهد یکسری علائم بیش فعالی را از بین می برد. این روش به همراه درمان های نوروساینس می تواند درمان قطعی بیش فعالی کودکان را به همراه داشته باشد.

ابزارهای نوروساینس

ابزارهای نوروساینس از جمله درمان بیش فعالی با نوروفیدبک و درمان بیش فعالی با لورتا ( پیشرفته تر از نوروفیدبک ) یکی از درمان های جدیدی است که وارد ایران شده و می تواند بهترین درمان بچه های بیش فعال و بزرگسالان بیش فعال باشد.
البته پروتکل این درمان اگر توسط متخصص نوروتراپیست ( نه روانشناس و روانپزشک ) نوشته شده باشد می تواند درمان قطعی بیش فعالی بزرگسالان و کودکان را به همراه داشته باشد. این ابزارها همگی بدون دارو و عوارض جانبی است و در گروه نیک مهر توسط دکتر نیما گنجی ( بنیان گذار واقعی لورتا در ایران ) مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته مهم : گروه نیک مهر برای درمان بیش فعالی کودکان و بزرگسالان از وجود دکتر نیما گنجی بنیانگذار واقعی لورتا در ایران و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در بخش نوروساینس و سودابه خاکپور ( روانشناس کودک و نوجوان ) در بخش روانشناسی استفاده می کند. لازم به ذکر است که تمامی درمان های گروه نیک مهر بدون دارو و عوارض جانبی است و اگر احتیاج باشد از بخش دارو درمانی هم استفاده خواهد شد. برای دیدن موفقیت های درمانی گروه نیک مهر به صفحه اینستاگرام و یا بخش ویدئوها مراجعه کنید.

ویدیو ها

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

20 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
  علی احمدی
  20 مهر 1401 9:11 ق.ظ

  سلام من مبتلا به اظطراب و بيش فعالی هستم و داروهای بوسپیرون و فلووکسامین و آتوموکستین استفاده میکنم آیا استفاده از داروهایی مثل ریتالین یا دارو های دیگه بیش فعالی میتونم استفاده کنم و باعث افزایش اظطراب و بی قراری ام نمیشه؟

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   29 مهر 1401 12:41 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، باید حتما مورد بررسی روانپزشک قرار بگیرید و طبق ارزیابی ایشان به جمع بندی رسید چون در تمام افراد متفاوت است و بعضی دچار بی قراری خواهند شد و برخی نه

   پاسخ
 • سلام وخسته نباشید یه دختر نه ساله دارم که خیلی اذیت میکنه کجا ببرچیکارکنم

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   29 بهمن 1400 7:52 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، باید یا دارو درمانی و یا نورودرمانی انجام شود.

   پاسخ
 • سلام
  حدود دو ماه است از خدمات کلینیک برای پسر بیش فعالم استفاده میکنم مانند یک معجزه جواب گرفتم در خصوص تمرکز البته هنوز نرمال نشده اما با شیب تند رو به بهبود هستند (در کلاس اول موفق نبودیم و امسال به طرز عجیبی شرایط درسی عادی و خوب است). نگرانی بنده الان رفتارهای تکانشی و کم صبری است که از هم دیگر علایم بیش فعالی است. در این خصوص راهکاری در علوم اعصاب وجود دارد؟ و اینکه چقدر این تغییرات پایدار هستند؟ مراجعه کننده ای جای دیگر سه سال پیش تحت درمان بودند اما ابراز کردند دوباره علایم برگشته.

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   21 آذر 1400 7:02 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، اگر پروتکل دقیق باشه و تحت نظر متخصص نوروسایکولوژی این امر صورت بگیرد مطمئناً ثبات خوبی خواهد داشت. توصیه می شود در خصوص رفتارهای تکانشی اش حتماً در کنار ابزارهای نوروساینس از یک روانشناس کودک هم استفاده شود تا درمان خوبی انجام گیرد. در کل برای بچه های بیش فعال حتما حتما باید از روانشناس کودک در کنار این دستگاهها استفاده شود.

   پاسخ
 • با سلام. با توجه به اینکه هزینه درمان عدم تمرکز و توجه و بیش فعالی فرزند برای امثال من به سختی قابل تامین هست چطور میتوانم به کلینیک شماجهت درمان اعتماد داشته باشم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   16 آبان 1400 8:21 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، یه سرچ ساده می تونه رزومه دکتر گنجی رو بهتون نشون بده یا اینکه به دانشگاه شهید بهشتی بروید و رزومه ایشون رو از اون دانشگاه بخواهید

   پاسخ
 • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
  الهه مسافرچی
  30 خرداد 1400 3:58 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر. یه دکتر از پسر من ۷سالشه.نوار مغزی گرفتن تشخیص بیش فعالی دادن. قرص ریتالین و رسپریرددن دادن. و گفتن باید هفته ای دوبار برای نرو۴یدبک ببرمش. من میتونم نوار مغزیشو بیارم که شمام تشخیصتونو و راه درمان بهم بگین؟

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   5 تیر 1400 10:36 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، اگر دارو استفاده می کند دیگر چه نیازی به نوروفیدبک است؟؟؟ ما نوروفیدبک را استفاده می کنیم که دیگر کودک نخواهد دارو استفاده کند. می تونید وقت بگیرید و تشریف بیارید تا آقای دکتر گنجی نقشه مغزی اتون رو ببیند

   پاسخ
 • برای بزرگسالان هم مشاوره دارین؟

  پاسخ
 • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
  الناز نیکبخت
  15 فروردین 1400 11:01 ب.ظ

  سلام خسته نباشید. من پسرم ۸سالشه واز سال گذشته تحت درمان هستش واز قرص آریپیپرازول و از شربت نوتروپیل استفاده میکنه ولی هیچ تاثیری نداشته و نوار مغزی هم ازش گرفته شده ونتیجه ای کار هم گفته شد که نیمکره راست مغز بیش از اندازه انرژی تولید میکنه.

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   17 فروردین 1400 8:30 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، اگر دارو درمانی نتوانسته کمک کننده باشد می توانید از درمان های نوروساینس استفاده کنید.

   پاسخ
 • سلام بنده پسری ۱۰ ساله دارم که از ۵ سالگی به صورت مداوم نزد پزشک مراجعه کرده و یک دوره نورفیدبک و یک دوره. Tdcsانجام شده که مدتی ریتالین و پس از آن اوتوموکستین و سپس ساندوز ۱۸ شد وه به علت نبود آن در ایران این اواخر دوباره ریتالین مصرف می کند اما متاسفانه هر روز بدتر میشه از لحاظ درسی تکانشگری پرخاشگری بیقراری و… ما در سنندج زندگی میکنیم و چند بار به تهران جهت معالجه مراجعه کردیم اما آش همان آش و کوزه همان کوزه …. لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   11 بهمن 1399 8:18 ق.ظ

   سلام یه جلسه نقشه مغزی تشریف بیارید شاید ایراد جای دیگری است که داروها جواب نمی دهد

   پاسخ
 • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
  زهرا‌برزگر
  30 آذر 1399 10:22 ق.ظ

  سلام. من یه پسر ۷ ساله بیش فعال دارم که از ۳ سالگی دنبال درمانش هستم ولی هنوز جوابی نگرفتم، من شمال زندگی میکنم و اینجا مرکز خوبی برای کمک گرفتن ندارم😔

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   5 دی 1399 9:30 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، شاید در آینده نزدیک شعبه شمال نیک مهر هم ایجاد بشه

   پاسخ
 • با سلام لورتا برای کودکان ۸ ساله با اختلال نقص توجه چقدر جواب میده؟آیا واقعا بی ضرره ؟

  پاسخ
  • بهترین کلینیک درمان بیش فعالی
   سید مصطفی حسینی
   25 آبان 1399 7:01 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، نه تنها هیچ ضرری نداره بلکه برای تقویت سیستم های شناختی مغز هم از آن استفاده می کنند. اگه پروتکل درمانی دقیق باشه مطمئناً خیلی خوب جواب خواهد داد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.