گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

زندگی مشترک

وقتی دختر و پسری با هم ازدواج می کنند مطمئناً دوست دارند که زندگی موفقی داشته باشند و به اصطلاح در زندگی مشترک ، طرف مقابل آنها را خوشبخت کند. منتهی زوجین از این نکته غافل هستند که بین آنها یک رابطه و ارتباطی وجود دارد که یک طرف آن خود آنها هستند. این یعنی هر کدام از زوجین باید برای این رابطه تلاش کند تا بتواند زندگی خوبی را داشته باشد.

مهارت های زندگی

یکی از آیتم هایی که باعث می شود زوجین در زندگی مشترک خود موفق باشند این است که مهارت های مختلف از جمله مهارت جل تعارض ، مهارت حل مسئله ، ابراز احساسات و… را آموزش ببینند و در زندگی خود بدان عمل نمایند. البته لازم به ذکر است که شناخت زوجین از همدیگر می تواند در کنار این مهارت ها تقویت مثبت خوبی در زندگی باشد. متاسفانه برخی از زوجین بدلیل باورهای غلطی که دارند باعث می شوند که روز به روز تعارضاتشان با هم بیشتر شود و همین عامل باعث سردی روابط در آنها شود.

مقالات