گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

مهارت حل مشکلات در زندگی

در زندگی زوجین تعارضات مختلفی بنا به دلایل متفاوت از جمله باورهای غلطی که زوجین در قبال زندگی مشترک دارند شکل می گیرد. حال یکی از مواردی که در مشاوره پیش از ازدواج مورد بررسی قرار می گیرد این است که زوجین از کدام یک از انواع مهارت حل تعارض استفاده می کنند. در این مقاله سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) در کلینیک مشاوره ازدواج در پیروزی و تهران سعی دارد مهارت حل مسئله که بهترین نوع مهارت حل تعارض است را مورد بررسی قرار دهد.

مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/06/22

مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی

تفاوت مهارت حل مشکلات با مجادله

زوج درمانگر در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که مهارت حل مسئله تفاوت هایی با مجادله دارد از جمله :

ایجاد راه حل

در مذاکره راه حل های مختلف تولید می شود ولی در مجادله هیچ تولیدی صورت نمی گیرد و هر کسی سعی دارد راهکار خودش را به کرسی بنشاند.

دیدن از منظر طرف مقابل

در مذاکره به دیدگاه طرف مقابل توجه می شود یعنی فرد می شنود. ولی در مجادله فرد فقط به دیدگاه خودش توجه دارد.

راهکار برنده – برنده

مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که مذاکره هدف دارد و هدفش رسیدن به راهکار برنده – برنده است ولی در مجادله هدفی دنبال نمی شود و فقط تخلیه کردن خودمان است.

همدلی

در مذاکره همدلی قرار دارد در همدلی فرد می گوید: “نظر تو به اندازه نظر من هم مهم است و ارزش دارد” ولی در مجادله طرفین در مقابل هم صف آرایی می کنند و صحنه، صحنه کم نیاوردن است.

گام های مهارت حل مشکلات

مهارت حل مسئله لازمه اش این است که شناخت زوجین از هم کافی باشد و در آن صورت می توانند گام های مهارت حل مسئله را انجام دهند. این گام ها عبارت است از :

شناسایی روش حل تعارض

روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که گام اول در تعارض این است که زوجین یاد بگیرند غالبترین روش حل تعارض اشان کدام است. بهترین روش برای کشف این موضوع همان مانیتور کردن خود است این یعنی زوجین ببینند اکثر اوقات وقتی با همسر ، دوست ، بچه و… به تعارض می رسند غالباً با کدام روش ها آن را حل می کنند بنابراین کسی که بازی اش این است که “من خوبم و تو بدی” تا وقتی این بازی را تغییر ندهد نمی تواند حل تعارض کند چون او تحت تاثیر بازی اش، نگرش مثبتی نسبت به حل تعارض ندارد. تماماً این گام در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی آموزش داده می شود.

اصول قبل از مذاکره

آمادگی برای مذاکره

زوجین قبل از مذاکره باید زمان و مکان مناسبی برای مذاکره تعیین و تا آن زمان خودشان را آماده کنند. آمادگی اصولی دارد که زوجین باید فرمی را در این جهت پُر کنند و زمان و مکانی را برای مذاکره در نظر بگیرند. این فرم شامل آیتم های زیر می باشد که مشاور در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی آن را به هر یک از زوجین می دهد تا خودش به تنهایی آن را پُر کند.

توصیف موقعیت تعارض

روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که زوجین در این آیتم باید موقعیت خود را بدون احساسات و به صورت یک مشاهده گر صرف و عینی توصیف کند. مثلاً اینکه من می خواهم شمال بروم ولی همسرم می خواهد پیش خانواده اش باشد.

برچسب زدن به تمامی احساسات مثبت و منفی

مشاور کلینیک مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که زوجین باید تمامی احساسات خودشان را ابراز کنند که الان اگر شمال نرود غمگین و اگر برود شاد خواهد بود. زوجین باید تمام احساساتشان را بیرون بریزند تا در زمان مذاکره احساساتشان فروکش کرده باشد.

مرور ذهنی قواعد پایه در حل تعارض

زوجین باید این پیام ها را به خودشان بدهند که مثلاً تعارض پذیرفتنی است ، باید به یک نتیجه منصفانه برسیم ، در مذاکره باید منعطف باشم و…

علائق و نیازها

خواسته ها و نیازها را در ۳ ستون زوجین باید بنویسند:

علائق و نیازهای “من”

روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که این علائق هم باید عینی و هم غیر عینی باشد. نیازهای غیر عینی همان ارزش ها و نیازهای عینی خواسته ها است. مثلاً محبت نیاز من است و وقتی همسرم النگو برای من می خرد و محبتش را به من ثابت می کند خواسته من می شود.

علائق و نیازهای طرف مقابل

علائق مشترک (این ستون مهمترین ستون است)

مثلاً هر دو می خواهیم تعطیلات به ما خوش بگذرد.

راه حل های آزمایشی با در نظر گرفتن وضعیت تعارض

زوج درمانگر مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که در این جا هم ۳ آیتم وجود دارد:

راه حل ایده آل

مثلاً راه حل ایده آل من این است که شمال بروم

پیامد قابل قبول

در این آیتم فرد باید ببیند تا کجا می تواند منعطف باشد مثلاً فرد می گوید او حاضر است ۳ روز در شمال برود ولی حداقل یک هفته خانه مادرش باشد.

پیامد غیر قابل قبول

این آیتم به معنای خط قرمز فرد است. مثلاً خط قرمز فرد این است که به خانه مادرش در عید نروند که البته توضیحات بیشتر در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی داده می شود. افراد قبل از اینکه وارد میز مذاکرات شوند باید این فرم را پر کنند.

اصول شروع مذاکره

شروع مذاکره اصولی دارد که از قبل زوجین روی آن توافق می کنند از جمله اینکه در حرف هم نمی پرند ، اگر خشم اشان بالا آمد به هم بی احترامی نمی کنند و با دست اشاره می کنند و موقعیت را ترک می کنند ، به نوبت حرف می زنند ، زمانی را برای مذاکره به توافق می رسند که هر دو راحت هستند، گوش کنند و از قضاوت آنچه گوینده می گوید پرهیز کنند و نگویند که او دروغ می گوید و… که تماماً موضوع مهمی برای روانشناس مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی است. اگر به قواعد ارتباط احترام گذاشته نشود همین موضوع خودش یک مسئله می شود.

انواع راه حل ها

تقسیم وظایف

روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که در این راهکار زوجین وظایف را تقسیم می کنند. این راهکار در مورد مسئولیت ها بیشتر پیش می آید. اینکه مثلاً زوجین می خواهند مسافرت بروند و حال وظایف را تقسیم می کنند. یکی من انتخاب می کنم و یکی هم طرف مقابل انتخاب می کند.

دوره آزمایشی

بعضی اوقات تعارض زوجین بر سر شیوه تربیت فرزند است. در این روش دو طرف می گویند بیا یک ماه تلویزیون کودک امان را جمع کنیم تا ببینیم بعد از یک ماه تکالیفش را بهتر انجام می دهد یا خیر. این یعنی زوجین هر دو بر سر یک آزمایش توافق می کنند. البته توضیحات کامل در جلسات مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی داده می شود.

انجام نوبتی

بعضی از راه حل ها انجام نوبتی وظایف است. مثلاً این جمعه من خانه می مانم تا تو بتوانی سرکارت بروی و تو جمعه بعد خانه می مانی تا من بتوانم با دوستانم کوه بروم که البته در جلسات مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی توضیح داده می شود.

همکاری

راهکار سوم این است که زوجین با همدیگر کار را انجام می دهند. مثلاً من نان می خرم و تو صبحانه را آماده کن.

روش من – روش تو

در این روش هر کدام از زوجین وقتی دارند کاری را انجام می دهند به روش آنها است. مثلاً وقتی من رانندگی می کنم تو به من غُر نمی زنی چون من روش خودم را در رانندگی دارم و وقتی تو راننده ای من غُر نمی زنم که البته توضیحات کامل در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی داده می شود. یا در آشپزی تو به من ایراد نمی گیری و من هم در کارهای اقتصادی به تو ایراد نمی گیرم یا وقتی خانه فامیل های تو می رویم تو شیوه آداب و رسوم را تعیین می کنی و وقتی خانه فامیل های من می رویم من تعیین می کنم.

این کار در مقابل آن کار

مثلاً من لباس های تو را اتو می کنم و تو هم آشغال ها را جلوی درب بگذار. ممکن است در جلسات مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی این باور در ذهن زوجین شکل بگیرد که این یک نوع گروکشی است که در اصل درست است. این روش یک نوع مصالحه است ولی وقتی تعارض خیلی شدید است این روش از تعارض شدید خیلی بهتر است.

بخشی از خواسته های تو و بخشی از خواسته های من

مثلاً بخشی از پس انداز را برای مسافرت من بر می دارم و بخشی از پس انداز را برای خرید لباس تو بر می داری که در جلسات مرکز مشاوره پیروزی در تهران آموزش داده می شود.

انجام حد وسط دو پیشنهاد

این روش همان کاری است که دلال ها می کنند. مثلاً نه مبلمان ۳ میلیونی تومانی تو و نه مبلمان یک میلیونی من ، مبل ۲ میلیون تومانی.

جمع بندی

روانشناس در مرکز مشاوره ازدواج در پیروزی می گوید که در این مرحله زوجین بر روی یک گزینه برنده – برنده به توافق می رسند و قبل از خاتمه مذاکره مطمئن می شوند که راه حل مورد نظر برای هر دو شفاف است و سوء تفاهمی وجود ندارد. برای این کار توافق را با صدای بلند اعلام می کنند تا معلوم شود نیت طرفین یکسان است. بعد از این کار زوجین به همدیگر به خاطر این موفقیت پاداش می دهند مثلاً آخر هفته نهار را در پارک میل کنند که یکی از آیتم های زندگی موفق است و تکرار این عمل باعث می شود که تقویت مثبت در زندگی زوجین شکل بگیرد.

مشاوره پیش از ازدواج در گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

مهارت حل مسئله لازمه اش این است که شناخت زوجین از هم کافی باشد و در آن صورت می توانند گام های مهارت حل مسئله را انجام دهند. این گام ها عبارت است از:

لازم به ذکر است که گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر با متدهای جدید از جمله نقشه مغزی می تواند به طور دقیق اعلام کند که آیا زوجین قبلاً به اعتیاد دچار بوده اند یا خیر؟ و یا اینکه در حال حاضر مشکلات اعصاب و روان دارند یا خیر؟ یا توجه و تمرکز زوجین چگونه است؟ و…. این آیتم با درخواست زوجین قابل اجرا است.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.