گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

تعارض در زندگی مشترک

در هر رابطه ای تعارض وجود دارد ولی در روابطی که صمیمانه تر، طولانی تر و عنصر تعهد در آن خیلی غلیظ است احتمال تعارض بیشتر است بنابراین بیشترین تعارض در روابط زوجین در زندگی مشترک است. عشق از ۳ عنصر صمیمیت ، تعهد و میل تشکیل می شود که مهمترین رسالت زناشویی مراقبت از عشق و روابط صمیمانه است. زن و شوهر خوشبخت زن و شوهری نیستند که با هم اختلاف پیدا نمی کنند بلکه کسانی هستند که مدیریت تعارض را بلدند و می دانند چگونه با هم صحبت کنند. حال در این مقاله سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) روش های حل تعارض در زوجین را مورد بررسی قرار می دهد.

مدت زمان مطالعه : 8 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/06/22

تعارض در زندگی مشترک

هر کدام از انسانها ارزش ها و قاعده های متفاوتی در زندگی دارند. مثلاً کسی که ارزش زندگی اش آرامش و دیگری پیشرفت است این دو مطمئناً در تعارض با هم هستند. حال اگر دو نفر نظام ارزشی اشان مشترک اما اولویت بندی نیازهایشان متفاوت باشد باز آنها دچار تعارض می شوند. مثلاً اگر نفر اول در ارزش گذاری بگوید بترتیب پول ، تحصیلات و محبت برایش مهم است و نفر دوم همین موارد باشد ولی اولویت هایش متفاوت باشد باز باعث تعارض می شود. حتی ممکن است ارزش ها یکسان باشد ولی تعاریف آنها از ارزش هایشان یکسان نباشد مثلاً یکی ممکن است آرامش را در پول و تحصیلات معنی کند و دیگری آرامش را در تفریح تعریف کند.

حل تعارض در زوجین

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در حل تعارض ، زوجین روش هایی را به کار می گیرند که در آینده همین روش ها تقویت مثبت و منفی خواهد شد. این روش ها عبارتند از:

شیوه حل تعارض اجتناب

برخی از افراد به وسیله اجتناب تعارضات خود را حل می کنند. اجتناب یعنی فرار از موضع تعارض است. در اجتناب نه من به خواسته هایم می رسم و نه طرف مقابل و این بر اساس نظریه بازی ها مبتنی بر بازی “من بدم و تو بدی” است. این افراد به شیوه بازنده – بازنده تعارض خود را حل می کنند که موضوع مهمی برای مشاور مشکلات خانوادگی در تهران است. مثلاً فردی که به استرس یا مشکلی در زندگی برمی خورد پناه به مشروب ، سیگار ، پُرخوری ، خرید کردن و… می برد.

شیوه حل تعارض تسلیم

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که دسته دیگر از افراد وقتی به تعارض برمی خوردند کوتاه می آیند و تماما تسلیم خواسته های طرف مقابل می شوند که توسط مشاور مشکلات خانوادگی در تهران آموزش داده می شود. این افراد سبک مقابله ای اشان تسلیم است و طبق نظریه بازی ها مبتنی بر بازی “من بدم و تو خوبی” است که این یعنی من لایق توجه به خواسته هایم نیستم و تو مهم هستی.

شیوه حل تعارض مصالحه

مشاور مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که دسته ای از افراد سیاستمدارانه حرکت می کنند و حد وسط را می گیرند. اینها می گویند: “یک کم خواسته من و یک کم خواسته تو”. شیوه حل تعارض این افراد مصالحه است که باید توسط روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران آموزش داده شود. این روش طبق نظریه بازی ها مبتنی بر بازی “من خوبم، تو خوبی” است که بیشتر در سیاستمداران دیده می شود. این روش گاهاً خوب ولی هر دو از درون ناراضی هستند چون از موضع اشان کوتاه آمده اند و برای همین رضایت خاطر ندارند.

شیوه حل تعارض تهاجمی

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که بعضی از افراد در تعارضات ، طرف مقابل را اصلاً نمی بینند و باید حرف آنها باشد. شیوه حل تعارض این افراد تهاجمی است که این موضوع طبق نظریه بازی ها مبتنی بر بازی “من خوبم و تو بدی” است مثل افراد خودشیفته و دیکتاتور که در جلسات درمان ، مشاور مشکلات خانوادگی در تهران روی آن صحبت می کند.

شیوه حل تعارض حل مسئله

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که بهترین روش در حل تعارض این است که هم من به خواسته های خودم برسم و هم طرف مقابل به خواسته هایش برسد که این شیوه مهارت حل مسئله است. این شیوه هم طبق نظریه بازی ها مبتنی بر بازی برد – برد است. در این روش هر دو طرف راضی هستند که به صورت مفصل توسط مشاور برای مشکلات خانوادگی در تهران آموزش داده می شود. لازم به ذکر است که این شیوه باعث می شود زوجین زندگی موفقی داشته باشند.

درمان تعارض در زندگی مشترک

مشاور مشکلات خانوادگی در تهران می گوید زوجین از طرق مختلف و بر اساس موارد بالا تعارض خود را حل می کنند که این روش ها عبارتند از:

شیوه بی ارزش کردن

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در این روش زوجین به شیوه های مختلف ارتباطی تلاش می کنند این پیام را به طرف مقابل بدهند که خواسته طرف مقابل مهم نیست و خواسته خودش مهم است. در اینجا یکی از زوجین ، طرف مقابل را در رودرواسی می اندازد تا از خواسته های خودش کوتاه بیاید و خواسته او را بپذیرد که موضوع مهمی برای مشاور مشکلات خانوادگی در تهران است. مثلاً زن می گوید که: “ما همیشه خانه مادر تو می رویم حالا می توانیم به جای آن با دوستان بیرون برویم”.

شیوه دوری گزینی یا تهدید به ترک کردن

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در این روش زوجین می گویند: “یا آن چیزی که من می خواهم را باید بپذیری و یا با من خداحافظی کنی”. این خداحافظی یا فیزیکی و یا روانی است که توسط مشاور برای مشکلات خانوادگی در تهران بررسی می شود. مثلاً یکی از زوجین می گوید “اگر این سرویس طلا را نخری دیگر با من حق نداری صحبت کنی و من از کنارت خواهم رفت”.

شیوه تهدید

در این روش بیشتر تهدید فیزیکی مدنظر است مثلاً زوجین به طرف مقابل می گویند اگر این کار را نکنی پدرت را در می آورم که توسط روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران بررسی می شود.

شیوه جنگ و دعوا

در این شیوه زوجین یاد گرفته اند که با دعوا و کتک کاری مسایل اشان را حل کنند که توسط مشاور مشکلات خانوادگی در تهران بررسی می شود.

شیوه سرزنش کردن

بنا به گفته روانشناس مشکلات خانوادگی این روش دو فرم دارد :

شیوه تحقیر کردن

در این روش مثلاً مرد به طرف مقابل می گوید “حالا برای من آدم شدی و می خواهی سینما بروی!!!”.

شیوه ایجاد احساس گناه

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در این روش زوجین طرف مقابل را در موضعی قرار می دهند که احساس گناه به آن دست بدهد تا بدین ترتیب به خواسته خودشان برسند که توسط مشاور مشکلات خانوادگی در تهران بررسی می شود. مثلاً زن می گوید: “به جای اینکه از این کاری که من کردم تشکر کنی داری چنین حرفی می زنی؟!!”. احساس گناه یکی از ابراز احساساتی است که زوجین در زندگی آن را انجام می دهند.

شیوه محروم کردن

روانشناس مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در این روش زوجین از ارائه حمایت و تقویت طرف مقابل خودداری می کنند. مثلاً زن می گوید: “حالا که نیامدی تا خانه مادرم برویم پس از غذا خبری نیست!!!”. این محروم کردن گاهی به گروکشی جنسی هم ختم می شود که مشاور مشکلات خانوادگی در تهران خیلی روی آن تاکید دارد که انجام نشود مثلاً زن می گوید: “حالا که برایم طلا نخریدی پس از سکس هم خبری نیست!!!”. تمامی شیوه های بالا در شناخت همسران از همدیگر مهم است.

شیوه حرف خود را عوض کردن

مشاور مشکلات خانوادگی در تهران می گوید که در این روش زوجین بوسیله عوض کردن حرف خودشان در موقعیت های مختلف تعارض اشان را حل می کنند. مثلاً زن می گوید: “من تا به حال نگفتم که فلان کار را انجام می دهم”.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.