هوش هیجانی کودک

امروزه EQ یا هوش هیجانی خیلی مهمتر از IQ یا هوش عقلی است چون آن هوشی که باعث پیشرفت و ارتباطات اجتماعی می شود EQ یا هوش هیجانی است. به همین دلیل والدین برای تقویت هوش هیجانی کودک و نوجوان خود توسط تست هوش هیجانی کودکان و…. به مراکز روانشناسی کودک و نوجوان مراجعه و آموزش های لازم را در این زمینه می بینند. البته در این زمینه انواع والدین آموزش ها و انواع یادگیری های لازم را به کودک و نوجوان نمی دهند و فقط عده ای از والدین که در انواع تربیت کودک و نوجوان خود به خوبی رفتار می کنند در این زمینه موفق هستند و همین باعث می شود که آموزش های کودکان از جمله شب ادراری کودکان ، تربیت جنسی و… به خوبی انجام شود.

مدت زمان مطالعه : ۸ دقیقه , تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تقویت هوش هیجانی کودک و افزایش هوش هیجانی در کودکان

تلفن های تماس

در این مقاله میخوانیم…

تقویت هوش هیجانی کودک

والدین برای افزایش هوش هیجانی در کودکان و تقویت هوش هیجانی کودک خود باید در مراحل رشدی کودک تا بزرگسالی موارد زیر را انجام دهند. لازم به ذکر است که نقش پدر در تربیت فرزند در این مورد مهم می باشد.

گوش دادن انعکاسی

والدین باید با استفاده از گوش دادن انعکاسی ، ابراز احساسات کودک خود را تشویق کنند تا کودک احساسات خود و از جمله تجارب ناخوشایندش را درک کرده و با آنها سازگاری پیدا کند و از این طریق در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ کودک خود بکوشند. گوش دادن انعکاسی عبارت است از خلاصه کردن و بازگویی مختصر احساسات کودک و موقعیتی که ظاهراً موجب این احساس شده است. مثلاً والدین بعد از ابراز احساسات کودک می گویند: “اینطور که ما فهمیدم تو توی مدرسه داشتی راه می رفتی و بعد یکی از دوستات اومد و با لگد به پاهات زد و تو احساس درد کردی و بعدش گریه کردی. درسته؟” اینگونه کودک می فهمد که نام احساس اش ، درد است. گوش دادن انعکاسی باعث افزایش هوش هیجانی در کودکان می شود.

ابراز احساسات

یکی از طرق افزایش هوش هیجانی در کودکان یا EQ ، ابراز احساسات آنها است. ابراز احساسات کودک از طریق درمیان گذاشتن احساسات ناخوشایند خود با والدین باعث می شود که آزردگی کمتری را کودک احساس کند و بنابراین بهتر روی هیجاناتش مسلط و دست به انتخاب های بهتری بزند و راه معقولانه ای را در پیش بگیرد که تماماً باعث تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ اش می شود.

گوش دادن بدون قضاوت

برای افزایش هوش هیجانی در کودکان ، والدین باید تمام احساسات کودک خود را پذیرفته و بدون قضاوت آنها را گوش دهند. البته این پذیرش در خصوص احساسات کودک است نه اینکه رفتار مخرب از او سر بزند و والدین آن را پذیرش کنند که این امر در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ مهم است. اینکه مثلاً کودک احساس ناراحتی می کند و والدین به او می گویند که حق ندارد ناراحت باشد که این موضوع باعث می شود ابراز احساسات کودک خدشه دار شود.

تماس چشمی در ارتقا هوش هیجانی کودک

برای افزایش هوش هیجانی در کودکان ، والدین باید با کودک خود تماس چشمی برقرار کرده و به او دقیق گوش کنند و از الفاظ اوهوم ، آها ، بله و… در ابراز احساسات کودک استفاده کنند چون اینگونه کودک می فهمد که در حال گفتن مسئله مهمی برای والدینش است و این امر در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ اش مهم است.

انعکاس دادن احساسات کودک

در افزایش هوش هیجانی در کودکان تنها گوش دادن و درک کردن در ابراز احساسات آنها کافی نیست بلکه والدین باید در قالب کلمات و گفتار در واقع احساسات او را به کودک انعکاس دهند. والدین نباید سعی کنند دقیقاً واژگان کودک را به کار برند بلکه باید از مشابه آن استفاده کنند. به عنوان مثال در ابراز احساسات ، کودک می گوید که دوست ندارد مادرش را ببیند و مادر به او می گوید که : “فکر کنم از دست من عصبانی و ناراحت هستی” که تماماً باید در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ او آموزش داده شود.

مبالغه کردن در خصوص احساسات منفی

در افزایش هوش هیجانی در کودکان باید گفت که اغلب کودکان در مورد احساسات منفی و موقعیت های ناخوشایندی که پشت آن احساسات قرار دارد مبالغه می کنند. در این حالت والدین نباید به او بگویند که او دارد مبالغه می کند چون سایر احساساتش را دیگر به آنها نخواهد گفت و تقویت هوش هیجانی کودک صورت نخواهد گرفت.

نامگذاری احساسات

والدین در افزایش هوش هیجانی در کودکان باید احساسات کودک خود را نامگذاری کنند مثلاً به کودک بگویند: “به نظر می رسد که احساس ناامیدی می کنی و احتمالاً کمی هم عصبانی هستی و علت اینها هم نوع رفتاری است که معلم با تو داشته است”. این امر در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ و همچنین مدیریت کنترل خشم کمک کننده است.

عدم نصیحت و پند و اندرز

والدین در افزایش هوش هیجانی در کودکان نباید از همان ابتدا بخواهند توصیه ، پیشنهاد و نصیحت ارائه دهند چون مانع از تلاش کودک خود برای بیان و درک احساساتش خواهند بود. این حالت را در ابراز احساسات کودک در مورد احساسات مثبت هم باید والدین داشته باشند.

ابراز احساسات کودک نسبت به مشکلات والدین

در افزایش هوش هیجانی در کودکان ممکن است آنها احساسات ناخوشایندی را نسبت به والدین ابراز کنند. در این حالت والدین باید اجازه دهند کودک احساسات منفی خود را نسبت به آنها ابراز کند اما نباید به او اجازه دهند که به آنها ناسزا بگوید. والدین باید به کودک بگویند که او می تواند احساساتش را ابراز کند ولی آنها ناسزاگویی را تحمل نخواهند کرد. در مورد والدین هم همین مراقبت باید صورت گیرد که نسبت به کودک خود واکنش تند نداشته باشند که این امر در تقویت هوش هیجانی در کودک یا EQ مهم است. چنانچه کودک در مورد گوش دادن انعکاسی والدین اظهارنظر کرده است والدین باید خونسرد باشند و به او بگویند به این احساسات و افکار او توجه دارند.

۵ توانایی در شناخت احساسات

برای افزایش هوش هیجانی در کودکان والدین می توانند از طریق ۵ توانایی ، تقویت هوش هیجانی کودک خود را باعث شوند :

تمامی موارد بالا در تربیت کودک و نوجوان لازم است.

الگوی مناسب والدین در افزایش هوش هیجانی کودک

در تقویت هوش هیجانی کودک یا EQ ، والدین باید در برخورد با ناراحتی ها و مشکلات زندگی الگوی مناسبی برای کودک خود باشند.

برخی از احساسات خوشایند

برخی از احساسات خوشایند که در افزایش هوش هیجانی در کودکان مهم است و والدین باید به کودک خود در راستای تقویت هوش هیجانی کودک خود یا EQ آموزش دهند عبارتند از : پذیرفته شدن ، محبوب ، شاد ، تحسین شده ، خوب ، عالی ، توانا ، مطمئن ، خرسند ، موفقیت ، رضایتمند ، راحت ، امیدوار ، دوست داشتن ، دوست داشته شدن ، مشتاق ، راضی ، شادمان ، مشعوف ، لذت بردن ، خوش آمدن ، امیدوار ، خوش بین ، مفتخر ، سرافراز ، دلگرم ، مورد احترام ، آسوده خاطر ، ایمن ، امن و..

افزایش هوش هیجانی کودک

برخی از احساسات ناخوشایند که والدین برای تقویت هوش هیجانی کودک خود باید به آنها آموزش دهند عبارتند از: عصبانی ، خشمگین ، ناشاد ، بدبخت ، دلخور به هم ریخته ، غیرمنصفانه ، تحریک پذیر ، بدخلق ، نامحبوب ، فراموش شده ، ترسیده ،هراسان ، ناامید ، افسرده ، سراسیمه ، تنها ، ترک شده ، آزرده ، بدون دوست ، طرد شده ، خسته ، بی ارزش ، بد ، کسل ، گیج ، ناراحت ، گرفته، ناکام ، نگران ، مضطرب ،حقیر ، ناایمن ، گناهکار و… این نام ها را باید والدین برای افزایش هوش هیجانی در کودکان به آنها آموزش دهند.

نکته مهم : مرکز مشاوره کودک نیک مهر آمادگی دارد در زمینه تقویت هوش هیجانی کودکان و نوجوانان انواع آزمون ها و آموزش های لازم را ارائه نماید.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.