گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

درمان عصبانیت و خشم

دکتر نیما گنجی ( عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ) ، سید مصطفی حسینی ( مدیر شعبه های گروه نیک مهر ) و دکتر مریم زادبر ( مسئول فنی گروه نیک مهر ) که یکی از بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید هستند در این مقاله سعی دارند که دو مورد از تیپ های شخصیتی که پرخاشگر می باشند را مورد بررسی قرار دهند و در انتها روش های درمان عصبانیت شدید را بیان کنند. این تیپ های شخصیتی جزء خوشه NOS در اختلالات شخصیت بنام “به گونه دیگر تعریف نشده” در DSM هستند. البته لازم به ذکر است که این دو تیپ شخصیتی هم مثل سایر تیپ های شخصیتی ممکن است با هم در ارتباط باشند.

مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/09/09

درمان قطعی عصبانیت شدید

ملاک های تشخیصی شخصیت اسکیزوئید

اختلال شخصیت افسرده

سیمایه غالب این تیپ شخصیتی در واقع بدبینی و منفی گرایی مثل گلان در کارتون گالیور است. از نظر شیوع و میزان نسبت جنسیت ، هیچگونه اطلاعاتی در دست نیست.

اختلال شخصیت افسرده

این تیپ شخصیتی در ایران زیاد و سیمایه غالبشان منفی گرایی است که توسط بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید در تهران بررسی می شود.

خصوصیات تیپ شخصیت افسرده

زندگی اجتماعی

شخصیت افسرده نکته بین ، همیشه نیمه خالی لیوان را می بیند، به دنبال خبرهای بد است ، مترصد شکست است ، کارش را با افتان و خیزان انجام می دهد، اصلاحگر اجتماعی است و باکی از اینکه جانش را برای آرمانهایش بدهد ، ندارد. بنابراین ایثارگرتر از شخصیت وسواسی است. این افراد اکثراً می گویند که بالاخره خواهند مرد پس حداقل بگذار….. خیلی از این افراد به دلیل خشمی که از دنیا دارند، دوست دارند جسدهایشان سوخته تا اصلاً نباشند.

برآورده کردن نیازها

بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید در تهران می گوید که شخصیت افسرده مهربان و صادق است و نیازهای انسانی خانواده را در نظر می گیرد ولی در برآورده کردن نیازهای عاطفی ممکن است ناخواسته کوتاهی کند چون دائم در فاز افسردگی و درونگرایی خودش است.

خصوصیت های شخصیتی

بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری در بزرگسالان می گوید که آسیب گریزی اینها متوسط رو به پائین ، پشتکارشان متوسط رو به بالا ، پاداش مداری اشان کم ( مثل شخصیت وسواسی ) ، تنوع طلبی اشان متوسط رو به پائین ، همکاری اشان با دیگر شخصیت ها متوسط ، خودراهبری اشان مثل وسواسی ها خیلی زیاد ولی خود فراروی اشان کم است (اینکه فراتر از خودشان نیرویی را در جهان عامل تغییرات بدانند).

رابطه جنسی

مشکل شخصیت افسرده در رابطه زناشویی اش بیشتر کمبود میل جنسی ، بی اهمیتی مسئله جنسی ( اینکه می گوید آخرش که چه؟ )، ناتوانی جنسی ، انزال زودرس ، خشکی واژن و ارگاسم نشدن ( در زنان ) است.

خصوصیات تیپ شخصیت پرخاشگر منفعل ( Passive Aggressive , شخصیت منفی کار )

زندگی اجتماعی

شخصیت پرخاشگر منفعل شخصیت سختی است و همه را در زندگی عذاب می دهد. این شخصیت مثل شخصیت گِلان در ماجراهای گالیور می ماند که می گفت : “من می دانم ما موفق نمی شویم”. بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری در بزرگسالان در تهران می گوید اینها هیچ کاری را درست انجام نمی دهند ، دائم غُر می زنند ، چوب لای چرخ دیگران می گذارند ، هیچ کار مثبتی انجام نمی دهند و می گویند اگر کسی به جایی رسیده حتماً یکی ساپورتش کرده و دروغگو بوده است که تماماً در درمان قطعی عصبانیت شدید مورد بررسی قرار می گیرد.
این شخصیت در روزنامه نگاران زیاد است که همه را نقد و لِه می کنند اما خودشان کار مثبتی انجام نمی دهد. اصولاً این افراد دنبال ستایش نیستند و تمام افراد از جمله منابع قدرت را به ریشخند می گیرند و تمسخر می کنند. بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید در تهران می گوید که این شخصیت پرخاشگر منفعل ، از پشت خنجر می زند و در روبرو خاموش و ساکت است.

خصوصیت های شخصیتی

مشخصه فرد دارای شخصیت پرخاشگر منفعل در واقع مانع تراشی ، کارشکنی ، تعلل ، مسامحه ، لجبازی ، ناکارآمدی به شکل پنهان دارد به همین دلیل یکی از نام هایی که برای این اختلال گذاشتند اختلال شخصیت منفی کار است. اینها دارای یک پرخاشگری زمینه ای هستند که در ظاهر با رفتاری خودش را نشان می دهد که لزوماً آن ظاهر پرخاشگرانه نیست بنابراین می گویند که فرد ، پرخاشگری اش را به صورت منفعلانه نشان می دهد که تماماً توسط بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری و خشم در بزرگسالان و در درمان قطعی عصبانیت شدید مورد بررسی قرار می گیرد.

ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت پرخاشگر منفعل طبق DSM

بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید می گوید برای اینکه فردی دارای تیپ شخصیت منفعل پرخاشگر باشد باید دارای ملاک های زیر باشد:

داشتن مواضع منفی گرایانه و مقاومتی منفعلانه در برابر ملزومات عملکردی با کفایت

مثلاً در اداره یکسری کار به این فرد گفته می شود ولی او در مقابل آن مقاومت می کند که این موضوع توسط بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری و خشم در بزرگسالان مورد بررسی قرار می گیرد. مثلاً به جای ساعت ۸ ، ساعت ۸/۱۰ سرکار می آید. این آیتم باید به صورت الگوی نافذ از اوایل بزرگسالی شروع و حداقل ۴ علامت زیر را دارا باشد:

۱) در انجام درست وظایف روزمره اجتماعی شغلی ، به شکلی منفعلانه مقاومت کند

افراد دارای شخصیت پرخاشگر منفعل به نحو بارزی تعلل و مسامحه و ملزومات عملکرد با کفایت را نمی توانند تحمل کنند که توسط بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری در بزرگسالان در تهران مورد بررسی قرار می گیرد. این افراد با کوچکترین عذر و بهانه ای در کار خود تاخیر می کنند.

۲) دائماً از بدبختی خود به نحو مبالغه آمیزی ناله و شکایت کند

دکتر روانشناس خوب برای درمان پرخاشگری در بزرگسالان می گوید که روابط صمیمانه این افراد تقریباً هیچ وقت آرام و شاد نیست چون این افراد به ناراحتی های خود توجه دارند نه به چیزهایی که برایشان رضایت خاطر فراهم می کند لذا ممکن است خودشان هم نفهمند که برای خوشی و لذت بردن چه کم دارند. این افراد به آینده بدبین و به خودشان اطمینان ندارند.

۳) به شکلی نامعقول ، منابع قدرت را مورد انتقاد و تمسخر قرار دهد

بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری در بزرگسالان می گوید که این افراد در کار کسانی که خود به آنها وابسته هستند ، عیب جویی و نِق می زنند. مثلاً با آنکه حقوقشان دست صاحبکار است دائماً به او نِق می زنند اما هیچ موقع هم دلشان نمی خواهد که از شر اینگونه روابط خلاص شوند. این افراد معمولاً جراتمند نیستند و قدرت ابراز وجود ندارند و نیازهای خودشان را به ویژه در مقابل منابع قدرت با صراحت بیان نمی کنند برای همین گاهی اوقات موضعی را در قبال طرف مقابل می گویند که دقیقاً متضاد خواسته خودشان است و همین عامل باعث خشم در آنها می شود که این موضوع توسط بهترین دکتر درمان عصبانیت شدید و درمان قطعی عصبانیت در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

۴) به تناوب ، گاه مخالفت جو و متخاصم و گاه متاسف و منفعل باشد.

شخصیت پرخاشگر منفعل در روابط بین فردی سعی می کنند خود را در موقعیت وابسته قرار دهند اما دیگران این رفتار منفعلانه و خودآزاردهنده او را اغلب نوعی مجازات فریبکارانه بر ضد خودشان می بینند چون از یک طرف نِق می زنند و از طرف دیگر مجیز گوی طرف مقابل هستند. این افراد انتظار دارند که دیگران جور آنها را بکشند و وظایف روزمره او را بر عهده بگیرند. بهترین دکتر روانشناس برای درمان پرخاشگری و خشم در بزرگسالان می گوید که این افراد آنقدر شکایت از ظلم وارده بر خودش می گوید که دیگران را آزرده و وادار می کند که برای کم کردن نِق زدن او هر کاری که بگوید انجام دهند که این موضوع در درمان قطعی عصبانیت شدید توسط بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید مورد بررسی قرار می گیرد.

۵) عبوس و اهل جرو بحث باشد

در درمان قطعی عصبانیت شدید این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

۶) نسبت به افراد ظاهراً خوشبخت تر ، ابراز حسادت و ناراحتی کند

این موضوع توسط بهترین دکتر برای درمان عصبانیت شدید مورد بررسی قرار می گیرد.

۷) از این شاکی باشد که دیگران خوب درکش نمی کنند و قدرش را نمی دانند

منحصراً طی حمله های افسردگی اساسی پیدا نشده باشد

این خصوصیات نباید طی حملات افسردگی اساسی یا با اختلال افسرده خویی ایجاد شده و قابل توجیه باشد.

چگونگی شکل گیری تیپ شخصیت پرخاشگر منفعل یا شخصیت افسرده

در شکل گیری این تیپ های شخصیتی هم مثل تمام تیپ های شخصیتی دیگر از جمله اسکیزوئید ، اسکیزوتایپال ، نمایشی ، وابسته ، اجتنابی ، خودشیفته ، ضد اجتماعی ، مرزی ، پارانوئید محیط ، فیزیولوژی و ژنتیک نقش دارد.

نکته مهم : مرکز روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ابتدا یک جلسه نقشه مغزی توسط دکتر نیما گنجی ( عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و بنیانگذار واقعی لورتا نوروفیدبک در ایران ) انجام می دهد تا علت پرخاشگری مشخص شود و بعد بر آن مبنا از دارو درمانی ، روان درمانی ( توسط سید مصطفی حسینی و دکتر مریم زادبر ) و یا ابزارهای نوروساینس ( از جمله نوروفیدبک یا لورتا نوروفیدبک و… که همگی بدون دارو و عوارض جانبی می باشد ) برای درمان قطعی عصبانیت شدید استفاده می کند.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد