گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می گوید که وقتی فردی بنا به دلایل مختلف دچار بیماری اعتیاد می شود، سایر افراد نسبت به او شروع به سرزنش و… می کنند در حالی که سرزنش نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه وضعیت اعتیاد را در فرد بدتر خواهد کرد. والدین و اطرافیان احتیاج دارند که در ابتدا و در طول درمان اعتیاد، با فرد بیمار خیلی همدلانه جلو بروند و در کنارش باشند. البته لازم به ذکر است که در این مورد افراد از نظر ترک اعتیاد متفاوت هستند. در این مقاله سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) و یکی از بهترین روانشناس ترک اعتیاد در تهران سعی دارد همدلی را مورد بررسی و در انتها روش های درمان اعتیاد در گروه نیک مهر را بیان کند.

 

مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه , تاریخ انتشار : 1396/10/07

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران

همدلی با فرد دارای بیماری اعتیاد

بهترین روانپزشک ترک اعتیاد تهران می گوید که در روانشناسی مفهومی بنام همدلی وجود دارد. همدلی به این معنی است که فرد بتواند خود را جای طرف مقابل بگذارد و احساس او را درک کند. به عبارتی از منظر او به پدیده ها نگاه کند تا بهتر بتواند او را درک نماید. حال برای درک بیمار دارای اعتیاد هم کافیست که اطرافیان به عنوان بستگان نزدیک بیمار کمی به رفتارهای خودشان نگاهی بیاندازند که موضوع مهمی از نظر بهترین دکتر روانشناس ترک اعتیاد در تهران است. خصوصاً رفتارهایی که تلاش داشتند آنها را در خود تغییر دهند ولی موفقیتی در رابطه با آن نداشتند. به عبارتی بارها آن رفتاری که قصد تغییر آن را داشتند با شکست مواجه شده است. از جمله:

مثال ۱

تا به حال چه تعداد افرادی را در اطرافمان می شناسیم که بارها سعی کردند روزانه ورزش کنند و حتی چند هفته ای موفق بودند منتهی نتوانستند این رفتار را ادامه دهند. این مثالی است که می تواند از نظر دکتر خوب برای ترک اعتیاد همدلی را در والدین و اطرافیان ایجاد کند.

مثال ۲

افرادی هستند که اضافه وزن دارند و بارها تصمیم داشتند که وزنشان را کنترل کنند و قصد رژیم گرفتن داشتن و با کمال تعجب بعد از حدود ۲ الی ۳ هفته ، رژیم غذایی خود را رها کرده و دوباره به وزن قبلی برگشتند که این موضوع مهمی از نظر بهترین دکتر روانشناس برای ترک اعتیاد در تهران است. در ضمن نکته بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که حتی بیمار مصرف کننده مواد به واسطه مصرف مواد ساختارهای مغزی اش هم آسیب می بیند ولی افراد سالمی که قصد تغییر رفتار ( مثل رژیم گرفتن ) دارند ساختارهای مغزی اشان مثل بیمار مصرف کننده مواد آسیب ندیده است ولی با اینحال قادر به ادامه گرفتن رژیم برای کاهش وزن نیستند.

مثال ۳

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می گوید که افرادی بارها تلاش داشتند روزانه چند لغت انگلیسی یاد بگیرند و حدود یک ماهی هم موفق بودند ولی نتوانستند این رفتار را ادامه دهند حال در بیماری اعتیاد هم دقیقاً این اتفاق می افتد که این بدین معنی است که بیمار تلاش دارد که رفتار مصرف مواد را کنار بگذارد ولی بعد از چند ماهی که موفق است مجدداً به رفتار قبلی که مصرف مواد است رو می آورد.

همدلی از نظر بهترین روانپزشک ترک اعتیاد تهران

این موضوع قابل ذکر است که ترک اعتیاد به مراتب سخت تر از کارها و فعالیت هایی است که ما سعی در ترک و یا انجام آنها داریم که این به دلیل هورمون های لذت بخش ( از جمله دوپامین ) بیش از اندازه ای است که در زمان مصرف ، در بدن بیمار معتاد ترشح می شود و در جلسه درمان ، بهترین دکتر برای ترک اعتیاد به والدین و… آموزش می دهد.

عدم سرزنش بیمار معتاد

بهترین دکتر متخصص ترک اعتیاد در تهران می گوید که پس برای درک بیماران مصرف کننده مواد بهتر است افراد از فیلتر خود ، رفتارهایی که قصد تغییر آن را داشتند ولی موفق نبودند رد کنند تا بهتر بتوانند بیمار معتاد را درک کنند و او را به خاطر لغزش یا عدم موفقیت سرزنش نکنند. این موضوع دقیقاً مثل این می ماند که ما تصمیم برای کاهش وزن می گیریم ولی موفق به انجام آن نمی شویم و اطرافیان هم نه تنها ما را سرزنش نمی کنند بلکه عده ای به ما فیدبک مثبت هم می دهند که اشکالی ندارد دوباره تلاش کن بلاخره موفق می شوی و… همدلی موضوع مهمی از نظر بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می باشد.

نکته تعجب برانگیز در خصوص سرزنش

بهترین دکتر روانشناس برای ترک اعتیاد در تهران می گوید که نکته تعجب برانگیز این است که چرا با فرد مصرف کننده مواد این رفتار انجام نمی شود؟ یعنی چرا به جای تشویق به ادامه رفتار سالم ، بیمار اعتیاد مورد سرزنش و طرد قرار می گیرد؟
پس در کل بیمار مصرف کننده مواد را به خاطر لغزش ، مصرف مجدد ، عود و… سرزنش و طرد نکنیم بلکه با صرف وقت ، عدم سرزنش و با ایجاد همدلی به او کمک کنیم که به بهبودی برسد.

چگونگی ارتباط با فرزندی که مواد مصرف نموده است

دکتر متخصص اعتیاد در تهران می گوید در صورتی که فرزند دچار اعتیاد شود ، والدین باید مواردی را در این خصوص مدنظر قرار دهند. البته لازم به ذکر است که این موارد به صورت کلی است و برای هر فردی با فرد دیگر ممکن است متفاوت باشد. این موارد عبارتند از:

صحبت نکردن در صورت مصرف مواد

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می گوید که والدین نباید ابتدا با فرزندی که تحت تاثیر مواد است برخورد کنند و باید منتظر بمانند تا اثر مواد از بین برود و سپس به آرامی درباره سوء ظن خود با وی صحبت کنند و یا در این زمینه از دیگران و یا دکتر متخصص اعتیاد کمک بگیرند.

درک و فهمیدن

بهترین روانشناس ترک اعتیاد در تهران می گوید که والدین باید از جملاتی استفاده کنند که به فرزند این حس دست دهد که درک شده است. مثلاً والدین می گویند: “ما می دانیم توسط دوستان خود برای مصرف مواد تحت فشار هستی” که این همان همدلی است.

اجرای قوانین

بهترین دکتر متخصص ترک اعتیاد در تهران می گوید که والدین باید هر گونه تصمیمی که خانواده برای عدم رعایت قوانین حاکم بر خانه گرفته است را در این خصوص اجرا کنند.

حمایت کننده

مثلاً والدین می گویند: “ما به تو کمک می کنیم روشی برای نه گفتن به مواد پیدا کنی”. این موضوع باید توسط بهترین دکتر روانشناس ترک اعتیاد در تهران آموزش داده شود.

تاکید

بهترین روانپزشک ترک اعتیاد در تهران می گوید مثلاً والدین می گویند : “به عنوان پدر و مادر نمی توانیم به تو اجازه دهیم که درگیر فعالیتهای آسیب رسان یا مضر شوی”.

طعنه

روانپزشک متخصص ترک اعتیاد می گوید که در این زمینه والدین نباید از طعنه استفاده کنند مثلاً بگویند: “فکر نکن نمی فهمم داری چه کار می کنی؟”.

ارزیابی خود

دکتر خوب برای ترک اعتیاد می گوید که والدین باید به خود بگویند که:“آیا رفتار ناشایست من روی فرزندم تاثیر منفی و بد می گذارد؟”.

برچسب زدن 

بهترین دکتر متخصص ترک اعتیاد می گوید که والدین نباید از برچسب زدن به فرزند خود استفاده کنند مثلاً اینکه : “تو فرد خیلی بدی هستی”.

تهمت

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می گوید که والدین نباید از تهمت در این زمینه استقاده کنند مثلاً بگویند : “تو دروغ می گویی”.

سرزنش خود

بهترین متخصص ترک اعتیاد در تهران می گوید که والدین نباید از سرزنش خود استفاده کنند مثلاً بگویند : “همش تقصیر منه”.

همدردی طلبی

روانشناس برای ترک اعتیاد می گوید که والدین نباید از فرزندان همدردی بطلبند مثلاً بگویند : “نمی دانی چقدر منو اذیت می کنی”.

نشانه های اعتیاد فرزندان از نظر بهترین دکتر متخصص ترک اعتیاد در تهران

بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران می گوید که نشانه های زیر در فرزندان احتمالاً دال بر این است که آنها در حال مصرف مواد می باشند. البته حتماً قبل از هرگونه صحبتی، با یک متخصص اعتیاد در این زمینه مشورت شود. این نشانه ها عبارتند از:
گوشه گیری ، خستگی ، بی ملاحظگی نسبت به بهداشت شخصی ، رفتارهای خصومت آمیز، کاهش ارتباط با سایر اعضاء خانواده ، ترک دوستان قدیمی ، افت تحصیلی و غیبت از مدرسه ، بی علاقگی نسبت به ورزش و سرگرمی ، تغییر نمودن الگوی خواب و تغذیه ، چرت زدن ، لاغر شدن ، تغییر در حالات چشم و…

روش درمان اعتیاد در گروه نیک مهر

گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر به طریقه زیر ترک اعتیاد را انجام می دهد.

ابتدا مراجع برای ترک اعتیاد مراجعه و یک جلسه روان درمانی را با سید مصطفی حسینی ( مدیر گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر ) برگزار می کند و در آن جلسه ، مراجع مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد و بر مبنای آن بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران بهترین روش درمانی را به مراجع پیشنهاد می دهد. اگر مراجع احتیاج به درمان با دستگاههای نوروساینس داشت که یک جلسه نقشه مغزی توسط دکتر نیما گنجی ( عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و بنیانگذار واقعی لورتا نوروفیدبک در ایران ) انجام می دهد که در آن جلسه نواحی مغزی که توسط مواد دچار مشکل شده ، مورد بررسی قرار می گیرد و حال بر آن مبنا و با یکسری دستگاههای نوروساینس از جمله نوروفیدبک یا لورتا نوروفیدبک (پیشرفته تر از نوروفیدبک ) و…. نقاط مغزی که به اصطلاح بد عمل می کند را طی یکسری جلسات بهبود می دهد و حال وقتی فرمانده بدن درست کار کند مطمئناً رفتارهای مراجع در کنار جلسات روان درمانی ، سالم خواهد شد. همچنین اگر مراجع احتیاج به دارو درمانی داشته باشد به بهترین روانپزشک ترک اعتیاد در تهران در همان گروه نیک مهر ارجاع داده می شود.

نکته مهم : روند درمان و ترک اعتیاد در گروه نیک مهر با دیگر مراکز ترک اعیاد در تهران و … متفاوت می باشد. در واقع متد گروه نیک مهر ، متد خاصی در زمینه ترک اعتیاد می باشد. برای دیدن موفقیت های درمانی گروه نیک مهر به بخش ویدئوها یا صفحه اینستاگرام مراجعه کنید.

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر

لطفاً در زیر نظر خود را در خصوص این مقاله بیان و اگر سوالی دارید مطرح نمائید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

شاید این موارد هم برایتان مفید باشد

70 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • سلام روش درمان سریع با سرم در طول نهایتا ۲روز برای ترک شیره آیا وجود دارد اگر میشه لطفا راهنمایی فرمائید کجا انجام میشه

  پاسخ
 • سلام همسرم ۶۲سالشه وحدود ۳۰ساله شیره وقرص امپرازوِلام ۱روزی۳عدد مصرف میکنه دوبار ترک ناموفق داشته والانم همش درحال چرته ایا در کلینیک شما امید ترکش هست ممنون

  پاسخ
 • سلام
  عموی بنده حدود 20 سال تریاک مصرف میکرد وبعد اون چند مدت شروع به مصرف شیشه میکنه،
  الان که دارم این پیام رو براتون میفرستم 6 یا هفت ماه هس که چیزی مصرف نمیکنه،ولی خیلی رو عصابش تاثیر گذاشته خواب نداره همش میشینه پا میشه، سر درگم هس
  یه راه حل پیشنهاد بدین

  پاسخ
 • سلام من همسرم ۲۷ سالشه از ۱۷ سالگی مصرف داره قرص و تریاک و گل و حشیش بود الان چند سالی میشه شیشه و هروئین مصرف میکنه ترک های پی در پی داشته ولی بخاطره منو حرفامو اطرافیان بوده یه ۳سال پاک بود دوباره لغزش کرد ۱۱روز موند کمپ اومد بعد چند روز دوباره زد. از کیلینیک شما وقت گرفتم که بیارمش اول باید ترک مجدد کنه یا همونجوری میشه درمان رو ادامه داد؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  پسرم مصرف کننده هروئین هست ۵۰ روز کمپ بود بعداز۳روز ترخیص مصرفش شروع کرد آیا می تونه درمان بشه خواهش روش درمانتون چطوریه
  باتشکر

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   12 تیر 1402 10:22 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر اگر خودش بخواد بله می تونیم کمک کنیم والا متاسفانه نمی شه کمکی کرد

   پاسخ
 • سلام
  لطفا دارویی ک کمک کنه برا ترک تریاک فقط مصرف میکنم روزی ۱۵گرم با بافور اگ توسرم هم باشه مشکلی ندارم تزریقات بلدم قرص باشه ولی وقت بستری تو کمپ ندارم ممنون ۳۶سال دارم

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   3 تیر 1402 9:44 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر باید تحت نظر روانپزشک این کار صورت بگیرد و این موضوع احتیاج به بررسی دارد

   پاسخ
 • من چند سالی هست که ترامادل مصرف میکنم چند باری هم کامل ترک کرده بودم اما دوباره مصرف کردم چون احساس پوچی و بدبختی و نگرانی میکردم باید چکار کنم که بعدش دوباره نرم سمتش؟

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   25 فروردین 1402 10:55 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر باید یکی از روش های درمان نرک اعتیاد را جلو برید و با کمک راهنما و مشاوری که در اون مرکز و اون گروه است روند درمان رو سپری کنید. متاسفانه درمان اعتیاد سخت است و خیلی سخت می شود اگر به تنهایی بخواهید آن را کنار بگذارید

   پاسخ
 • سلام،میخواستم بپرسم قرص یا آمپول یا ایمپلنت نالترکسون بعد از سم زدایی چقد کاربرد داره،آیا جواب میده برا تنفر از هروئین؟

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   14 اسفند 1401 8:52 ق.ظ

   بستگی به سیستم فیزیولوژی فرد داره و برای بعضی افراد می تواند جواب دهد ولی به طور کل موقت است چون اعتیاد یک مسئله ذهنی شناختی است

   پاسخ
 • سلام خواهرم ۲۱ سالشه وگل وترامادول استفاده میکنه وقتی استفاده میکنه چشماش میره حافظه اش درست کارنمیکنه باید چکارکنیم ممنون ازراهنمایتون

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   19 بهمن 1401 9:46 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر باید با یک روانشناس که در این زمینه کار کرده مشاوره بگیرید تا ایشان بعد از ارزیابی دقیق بهترین راه حل رو براتون بیان کنند

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر،همسرم اعتیاد داشته ب تریاک و الان ترک کرده اما متادون روزی دو تا قرص میخوره و میخواد ک قرص‌ رو ترک کنه کم کم، میخواستم بدونم چ داروییی باید استفاده کنه تا بتونه راحت تر قرص رو ترک کنه؟

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   19 بهمن 1401 9:53 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر. سن در این موضوع خیلی مهم است اگر جوان است می تواند از داروهای ضد درد از جمله ژلوفن یا استامینوفن یا دیفن هیدرامین استفاده کند تا علائم ترک را کمتر دچارش شود

   پاسخ
 • سلام ببخشید شما واسه کسی که بارداره ونمیتونه دارومصرف کنه میتونید واسه ترک کمکش کنید باروانشناسی

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   19 بهمن 1401 9:57 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر بله با دستگاه و جلسات لورتا قابل ذرمان است

   پاسخ
 • سلام من مصرف کننده شیشه متادون ترامادول بودم ویک سربازهستم نمیتونم بیام کلینیک ۳۱روزهستش اومدم ازکمپ ترک اعتیادکمردرد وبی خوابی شدید دارم لطفاچه دارویی استفاده کنم که اذیت نشم راهنمایی ام کنید.ممنون تشکر

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   16 دی 1401 10:09 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر بهتر است از داروهای اعصاب و روان استفاده نشود و به همان ژلوفن و استامینوفن اکتفا کنید و نگران نباشید آرام آرام بهبود خواهید یافت

   پاسخ
 • سلام برای ترک فاروکسی چ کنم

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   29 مهر 1401 1:17 ب.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، با یکی از شعب تماس و اطلاعات و از منشی دریافت کنید

   پاسخ
 • سلام من همسرم اعتیاد به تریاک و شیره دارن مدتی هم شیشه مصرف کردند و الان وضعیت روحی خوبی ندارن و خودشون خسته شدن و میخوان بزارن کنار چندین بار هم اقدام به ترک کردند و موفق نبودند میخواستم برای مشاوره بیارمشون

  پاسخ
 • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
  بندهٔ خدا
  4 مرداد 1401 8:32 ب.ظ

  دو سال مصرف شیشه دارم، الان شده روزی نیم گرم. حدود ۴ سال هم هست که متادون میخورم الان شده روزی ۲ تا ۲۰. اگر کاری میتونید بکنید بیام بیرون ازین داستان راهنمایی بفرمایید. هزینه‌اش دیگه مهم نیست فقط اگر میتونید کمک کنید بفرمایید

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   7 مرداد 1401 8:35 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، کسانی که شیشه یا مواد محرک استفاده می کنند نباید از مواد مخدر مثل متادون برای ترک استفاده کنند چون این مواد باعث تحریک بیشتر مواد محرک می شود.

   پاسخ
 • سلام دختر ۲۳ ساله من به تزریق کتامین اعتیاد پیدا کرده، نمیدونم کجا باید ببرمش

  پاسخ
 • سلام من الان ۴۰روزه ترک کردم ولی به قدری پنجه پام درد میکنه که نمیتونم راه برم خواهش میکنم هر چه زودتر یه راهی برام باز کن ممنون

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   5 فروردین 1401 7:17 ب.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، چون نگفتید روش درمانی اتوان چه بوده و اینکه چه موادی مصرف می کردید نمی شود راهنمایی کرد

   پاسخ
 • سلام برادرم اعتیاد به شیشه دارد ۲بار کمپ رفته به مدت ۵ماه ولی ۱هفته نشده شروع کرده از لحاظ روحی شدیدا آسیب دیده و اقدام به خود سوزی تو ماشین داشته تو این مدت که خونه نشین شده به شدت نیاز به مشاوره و درمان دارن خیلی دنبال روانشناس دلسوز و کاردرستم ممنون میشم اگه بشناسین معرفی کنید بتونیم جونشو نجات بدیم

  پاسخ
 • سلا میخاستم بدونم اعتیاد به قرص الپرازولام در آزمایش خون معلوم میشود. و اینکه چه مدت اگر این ماده را مصرف نکرده باشد جواب منفی میشود.

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   10 دی 1400 6:20 ب.ظ

   بله آزمایش خون تمامی موارد را نشان می دهد و حدوداً تا یکماه مشخص خواهد شد.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  بنده حدود یک سال مصرف تریاک بصورت خوراکی داشتم الان ۵ روزه که ترک کردم ولی فوق العاده پاهام درد میکنه و بیقرارم نظرتون رو بفرمایید

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   30 آذر 1400 7:31 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، باید بررسی بیشتر بشه ولی معمولاً این موضوع تا مدتی طبیعی است

   پاسخ
 • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
  نیازمند توجه بسیار خداوند
  8 آبان 1400 5:40 ب.ظ

  سلام همسرم یک مدتی اعتیاد به همه ی مواد مخدر داشتن به خصوص شیشه الان به دلیل یک مشکلاتی که براشون پیش اومد واگاهی وزندان بودن تصمیم به ترک کردن که خودشون میگن این مدت که نکشیدن وبعد از بیست ویک روز هم که اومدن منزل به خاطر مریضی کرونایی که گرفته بودن یک مقدار داروی تقویتی بهشون دادیم ولی چیزی مصرفف نکردن فقط یکی دو روز درد دست وپا داشتن ولی روحیشون خیلی ضعیف شده باید حتما به کلینیک مراجعه کنن ؟چون شیشه هم به مدت یک سال زیاد استفاده میکردن

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   11 آبان 1400 9:56 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، این مواردی که گفتید طبیعی است و علائم بعد از ترک می باشد. اگر این موارد اذیتشون می کنه و یه نوع شروع کننده می شود و باعث می شود که سمت مواد برود بهتر است که به کلینیک مراجعه کنید والا لازم به این امر نیست

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید همسر من همش ترک میکنه ولی بعد از شایدیک هفته دوباره شروع میکنه به کشیدن الان میگه برم پیش روانشناس خوبه یااین کلاس هابره بهترچون پول روانشناس نداریم

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   9 مهر 1400 6:32 ب.ظ

   سلام و سلامت باشید، اگه هزینه ندارید بهتره از جلسات NA یا کنگره 60 استفاده کنید چون رایگان است

   پاسخ
 • سلام برادرم بالاى ٢٠ساله معتاده به خاطر مادرم نگرانم مدتى متوهم شده و با كارهاش مادرم داره اذيت ميشه

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   21 شهریور 1400 10:55 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، حتما باید بستری بشوند تا اثرات مواد و علائم توهم و هذیان از ایشان بهبود پیدا کند

   پاسخ
 • سلام من دوستم متادون وترامادول باهم استفاده میکنه ولی خیلی کم میخاد الان ترک کنه مصرف شو ام آورده خیلی کم درحد صفر آیا نیاز به روانپزشک دارد

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   19 تیر 1400 11:27 ق.ظ

   سلام گام اول برای ترک اعتیاد خواستن خود فرد می باشد. چون درمان اعتیاد سخت می باشد بنابراین حتما فرد در ابتدا باید بخواهد که مواد را کنار بگذارد

   پاسخ
 • سلام دوست من داخل منزل خواسته ترک کنه ولی حالش به قدری بد شده و تشنج کرده خانوادش به قدری ترسیدن خودشون دادن دوباره بکشه مصرفش خیلی بالاست ولی خودش واقعا میخواد ترک کنه
  بخاطر نشنجش باید چیکار کنیم میترسیم براش اتفاقی بیفته یا اسیبی بهش برسه

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   2 خرداد 1400 8:40 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، حتما به مرکز ترک اعتیاد مراجعه و تحت نظر پزشک مرکز پروسه ترک را انجام دهید

   پاسخ
 • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
  عبدالرضا چیتگر
  25 اردیبهشت 1400 5:28 ق.ظ

  سلام دوست من ۵۸ سالشه ۵ سال تریاک با وافور مصرف می کنه ۳ الهی ۲ گرم زندگی اش دار نابود میشه بخاطر بیناری دیابت دست به م اد زد می تونین ترک اش بدین روانش خداب دکتر ممنونم

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   26 اردیبهشت 1400 7:58 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، مهمترین قسمت اینه که خودش بخواد ترک کنه که ما هم بتونیم کمک کننده باشیم. درمان اعتیاد درمان سختی است و خواستن خود فرد اولین مرحله درمان است

   پاسخ
 • سلام برادرم چند سال درگیر انواع مختلف مواد هاس میخوام برای ترک‌بیاریمش و برای بستری که مداوا بشه ایا شما انجام‌میدهید چندین بار ترک کرده ولی نتونسته

  پاسخ
 • سلام من پسرم گل مصرف میکرد و اللن چند روز تحت درمان هست ولی اسیب روحی روانی زیادی دیده که میگن باید ببرم بیمارستان اعصاب و روان ایا میشه با دارو درمانی در منزل درمان سه چون قیل از ترک ما مشکلی از نظر اخلاقی نداشتیم اللن تو کلینیک زیاد همکاری نمیکنه و‌پرخاشگری میکنه

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   1 اردیبهشت 1400 7:28 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، این مسئله بسیار طبیعی است و عوارض بعد از ترک می باشد و حدود 1 الی 3 ماه ممکن است ادامه داشته باشد. نگران نباشید و در همان منزل و با دارو درمانی می توانید این مسئله را حل کنید و احتیاجی به بستری نیست

   پاسخ
 • سلام بنده پدرم 62 سالشون هست و روز 2 گرم تریاک مصرف می کنن ایا کلینک شما برای ترک اعتیاد تریاک به روش دور درمانی اقدامی انجام میده. منظور از دور درمانی، بدون بستری شدن

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   22 فروردین 1400 7:13 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، بله کار کلینیک ما بدون بستری است منتهی توصیه می شه اجازه بدید به مصرفشون ادامه بدهند اگر لطمه ای به زندگی و سلامتشون نمی زند. چون برای این سنین ترک مواد مخدر نمی تواند مناسب باشد

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر ، روشهاتون برای اعتیاد به پر خوری هم کاربرد داره ؟ واقعا برام مهمه چون من معدم رو عمل کردم ولی بعد ۳ سال باز برگشتم به پر خوری و فهمیدم تا این عادت و اعتیاد رو رفع نکنم هیچی کمک نمیکنه . مغزم بیشتر از معدم به خوردن احتیاج داره

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   24 اسفند 1399 7:36 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، بله جلوی ولع خوردن را می گیرد و باعث می شود فرد کمتر سمت مواد غذایی برود

   پاسخ
 • سلام
  سم زدایی سریع و فوق سریع دارید ؟

  پاسخ
 • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
  اصغر اجرلو
  5 آذر 1399 3:44 ب.ظ

  سلام برای ترک اعتیاد چی ساعتی بیام و چقدر پول باید داشته باشم ضمنا همسرم هم میخوام مشاوره ببینه

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   7 آذر 1399 8:55 ق.ظ

   سلام، هر زمان خواستید با یکی از شعبات تماس بگیرید و تشریف بیارید

   پاسخ
 • مگه بالای شهر و پایین شهر داریم که قیمتها فرق میکنه

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   27 آبان 1399 7:20 ق.ظ

   نخیر منتهی کلینیک پیروزی رو گذاشتیم برای اینکه همه بتونن استفاده کنند از خدمات روانشناسی ، در واقع تعرفه های کلینیک پیروزی پائین تر از سازمان نظام روانشناسی است. این موضوع به خاطر شعار نیک مهر که همانا اخلاق مداری است.

   پاسخ
 • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
  محسن حسين پور
  24 آبان 1399 7:03 ق.ظ

  هزينه مشاوره ها كلاس ها چقدر هست من برادرم شربت متادن استفاده ميكنه خيلي كم

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   24 آبان 1399 7:13 ق.ظ

   سلام و وقتتون بخیر، برای شعبه پیروزی 120 هزار تومان و برای پاسداران و سعادت آباد 160 هزار تومان می باشد

   پاسخ
 • سلام آيا ترك سيگار هم احتياج به درمان و تحت نظر پزشك دارد؟

  پاسخ
  • بهترین دکتر ترک اعتیاد در تهران
   سید مصطفی حسینی
   28 مرداد 1399 8:44 ق.ظ

   سلام برای برخی از افراد که چندین دفعه ترک کردند ولی موفق نبودند بله احتیاج به درمان دارد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.