بازدیدها: 49

ویدیوهای آموزشی

در مورد خواص درمانی نورفیدبک جهت درمان :

  • درمان اضطراب
  • درمان بیش فعالی 
  • درمان بی خوابی 
  • درمان وسواس موکنی 
  • درمان وزوز گوش 
  • درمان افسردگی 
  • درمان سواس
  • درمان لکنت زبان 
  • درمان نیستاگموس

ویدیوهای آموزشی

کلینیک روانشناسی نیک مهر

ویدیوهای آموزشی نوروفیدبک و درمان اختلالات روانی

ویدیوها

(گالری)