کارگاه روانشناسی

تصویر کارگاه روانشناسی

واحد آموزش و کارگاه های روانشناسی

شرکت در کارگاههای روانشناسی راهی برای افزایش سطح آگاهی و فهم فرد است.

که همین موضوع باعث می شود که او سبک زندگی سالمتری را به پیش ببرد. 

بر همین اساس گروه روانشناسی و مرکز نوروفیدبک نیک مهر با اساتید مجرب آمادگی دارد.

که برای :

 • مدارس 
 • مهدکودک ها 
 • ارگانها 
 • شهرداری ها 
 • سازمان ها 
 • نهادها
 • شرکت ها 
 • بیمارستان ها
 • کلینیک ها و…

تمام کارگاههای آموزشی که در رابطه با بهداشت روان و سیستم شناختی مغز می باشد را برگزار نماید.  

عناوین کارگاههای روانشناسی برگزار شده توسط گروه روانشناسی نیک مهر اشاره شده است :

کارگاه مهارتهای زندگی به کودکان

سرفصل ها کارگاه  :
 • مهارت خود آگاهی
 • مهارت همدلی
 • ارتباط موثر
 • مهارت شناخت هیجانات
 • تصمیم گیری
 • حل مسئله
 • تفکر خلاق
 • تفکر نقاد و…

کارگاه مهارت های زندگی به بزرگسالان

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل ها کارگاه  :
 • مهارت خودآگاهی
 • مهارت همدلی
 • ارتباط موثر
 • مهارت شناخت هیجانات
 • تصمیم گیری
 • حل مسئله و…

کارگاه مدیریت استرس ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل ها کارگاه روانشناسی :
 • تعریف استرس
 • تعریف دیسترس
 • پیامدهای روانی و فیزیولوژیکی استرس 
 • راهکارهای افزایش تحمل روان شناختی
 • آموزش تن آرامی و…

کارگاه مدیریت خشم و پرخاشگری( مخصوص بزرگسالان )

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل ها کارگاه روانشناسی :
 • تعریف خشم و پرخاشگری
 • مهارت های مدیریت خشم
 • آشنایی با ویروس های فکری و…

کارگاه اعتماد به نفس ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل ها کارگاه  :
 • تعریف اعتماد به نفس
 • آشنایی با ویروس مقایسه
 • پذیرش خویشتن و…

کارگاه ارتباط موثر با خود بر اساس مدل ACT

سرفصل ها کارگاه  :
 • تعریف ارتباط
 • تعریف خود یا خویشتن
 • آشنایی با تجارب درونی
 • شناخت مفهوم فیوژن و دفیوژن
 • آشنایی با مفهوم پذیرش
 • تفاوت پذیرش با تحمل
 • چگونگی برخورد با حال بد و…

کارگاه ارتباط موثر با دیگران

سرفصل ها کارگاه روانشناسی :
 • تعریف ارتباط با دیگران
 • انواع ارتباط
 • ارتباط های ناسالم
 • طریقه ارتباط سالم و…

کارگاه زبان بدن

سرفصل ها کارگاه روانشناسی :
 • تعریف زبان بدن
 • اجزاء مختلف زبان بدن
 • چگونگی ارتباط با زبان بدن طرف مقابل
 • ارتباط زبان بدن با مدیریت و..

کارگاه آموزشی والد ، کودک و بالغ درون (مخصوص بزرگسالان)

سرفصل های کارگاه روانشناسی :
 • تعاریف والد
 • کودک و بالغ
 • انواع کودک و والد
 • طریقه بالغانه فکر کردن و…

کارگاه شناخت ویروسهای رفتاری و شناختی

سرفصل های کارگاه روانشناسی :
 • تعریف ویروس های فکری
 • انواع ویروس های فکری
 • چگونگی مدیریت ویروس ها و…

کارگاه پیشگیری از آلزایمر

سرفصل کارگاه آموزشی :
 • تعریف آلزایمر
 • عوامل موثر در ابتلاء به الزایمر
 • عوامل موثر در پیشگیری ابتلاء به آلزایمر و…

کارگاه بازتوانی و تقویت سیستم های شناختی مغز ( توجه ، حافظه ، برنامه ریزی و.. برای کودکان و بزرگسالان ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف سیستم های شناختی مغز
 • اهمیت سیستم های شناختی در زندگی روزمره
 • راهکارهای افزایش این سیستم ها و…

کارگاه بهبود و تقویت روابط زوجین

سرفصل کارگاه آموزشی :
 • تفاوت شناختی زنان و مردان
 • نیازهای زنان و مردان
 • شناخت انتظارات غیر واقع بینانه
 • آشنایی با واژه های منوگامی
 • پلوگامی ، سریال منوگامی
 • مثلث سازی و…

کارگاه مهارت حل تعارض در زوجین

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل ها کارگاه آموزشی : 
 • تعارض چیست؟
 • نیازهای زوجین
 • راهبردهای مقابله ای ناسالم زوجین
 • طریقه سالم حل تعارض و….

کارگاه مهارت های زناشویی ( ارتباط جنسی سالم )

سرفصل  کارگاه روانشناسی :
 • ارتباط زناشویی چیست ؟
 • انواع تکنیک های ارتباط زناشویی
 • نوازش های زوجین و….

کارگاه پیشگیری از روابط خارج زناشویی ( خیانت )

سرفصل  کارگاه روانشناسی :
 • تعریف روابط خارج از زناشویی
 • انواع نیازها در زندگی
 • عوامل موثر در خیانت زوجین و…

کارگاه مشکلات و انحرافات جنسی

سرفصل  کارگاه روانشناسی :
 • تعریف مشکلات و انحرافات جنسی
 • انواع مشکلات و انحرافات جنسی
 • راهکارهای بهبود مشکلات و انحرافات جنسی و…

کارگاه شادکامی و رهایی از افسردگی (مدل شناختی )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف افسردگی از منظر شناختی
 • تعریف شادکامی
 • آشنایی با ماهیت فلوو
 • آشنایی با مفهوم پیش بینی عاطفی و هیجانی
 • آشنایی با مخرج مشترک اختلالات بخصوص افسردگی و…

کارگاه رهایی از اضطراب

سرفصل  کارگاه روانشناسی :
 • اضطراب چیست ؟
 • انواع اختلالات اضطرابی
 • تکنیک های رفع اضطراب و…

کارگاه فرزند پروری بر اساس مدل شناختی ( مخصوص بزرگسالان )

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف فرزند پروری
 • آشنایی با تجارب اولیه
 • معرفی نیازهای هیجانی کودکان
 • چگونگی شکل گیری باورهای ناکارآمد
 • پیش بینی پذیری رفتار و خلق والدین و…

کارگاه فرزندپروری بر اساس مدل نیازها ( مخصوص بزرگسالان )

 برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل ها :
 • تعریف فرزندپروری
 • نیازهای اساسی کودک
 • چگونگی آبیاری نیازها و…

کارگاه فرزند پروری بر اساس مشکلات بیرونی کودک از جمله لجبازی و…( مخصوص بزرگسالان )

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف فرزندپروری
 • مشکلات برونی سازی کودک
 • مشکلات درونی سازی کودک
 • تکنیک های کاهش رفتارهای پرخطر
 • BOREDOM ( کودکانی که زود دچار دلزدگی بی حوصلگی می شوند) و….

کارگاه تربیت جنسی کودکان ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تربیت جنسی چیست؟
 • چگونگی پاسخ به سوالات جنسی کودکان
 • کشف بدن خود و دیگران
 • Abuse و سوء استفاده از کودکان
 • شناخت اندام جنسی و مراقبت از آن و…

کارگاه آشنایی با پدیده بلوغ ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف بلوغ
 • نشانه های پیش بلوغ
 • مشکلات رفتاری و روانی بلوغ
 • ویژگیهای روان شناختی بلوغ
 • مدیریت بلوغ توسط والدین و…

کارگاه افزایش رابطه پدر و دختر ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تاثیر رابطه پدر بر دختر
 • چگونگی شکل گیری رابطه سالم با دختر و…

کارگاه تنظیم هیجانی کودکان ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف هیجان
 • راههای آموزش شناخت هیجان به کودکان
 • تعریف محیط بی اعتبار کننده
 • فرایند پردازش هیجانی
 • مفهوم الکسی تایمی و…

کارگاه اختلالات یادگیری در کودکان ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف اختلالات یادگیری
 • انواع اختلالات یادگیری
 • شناسایی کودکان دارای اختلالات یادگیری
 • راههای درمانی اختلالات یادگیری و..

کارگاه مدیریت کودکان بیش فعال ( ADHD )( مخصوص بزرگسالان )

برای دیدن قسمتی از کارگاه اینجا را کلیک کنید.

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف بیش فعالی
 • انواع درمان های بیش فعالی
 • مدیریت رفتارهای کودک بیش فعال و..

کارگاه تقویت وتوانمندسازی مهارتهای حسی و حرکتی کودک و نوجوان ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل دوره :
 • توانمند سازی مهارت های حسی و حرکتی چیست ؟
 • راهکارهایی برای توانمندسازی
 • اجتناب از فعالیت های ضد توانمند سازی و…

کارگاه آشنایی با ماهیت روان شناختی اعتیاد

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • آشنایی با تعریف علمی اعتیاد
 • کامپالشن و ایمپالشن
 • تعریف حس بد و نحوه برخورد با آن
 • مدار پاداش و دوپامین
 • دلایل روان شناختی گرایش افراد به اعتیاد
 • تفاوت اعتیاد با عادت و…

کارگاه پیشگیری از مواد دخانی و اعتیادآور ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل  کارگاه  آموزشی :
 • تعریف مواد دخانی و اعتیادی
 • آشنایی با انواع مواد اعتیادی
 • چگونگی پیشگیری در سنین مختلف و…

کارگاه مضرات مواد دخانی و اعتیادی ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل ها ی کارگاه روانشناسی :
 • تعریف مواد دخانی و اعتیادی
 • آشنایی با انواع مواد اعتیادی
 • مضرات مواد دخانی و اعتیادی و…

کارگاه درمان های مواد دخانی و اعتیادی ( مخصوص بزرگسالان )

سرفصل های کارگاه روانشناسی :
 • تعریف مواد دخانی و اعتیادی
 • انواع درمان های مواد دخانی و اعتیادی و….

کارگاه راهکارهای روان شناختی ولع یا وسوسه خوردن

سرفصل  کارگاه  :
 • تعریف وسوسه
 • شروع کننده ها
 • مدیریت لغزش
 • مدیریت وسوسه و….

کارگاه خواب سالم

سرفصل کارگاه روانشناسی :
 • تعریف خواب سالم
 • بهداشت خواب
 • آموزش تمرینات ریلکسیشن و…