واحد گروه درمانی

تصویر مربوط به گروه درمانی

گروه و خانواده درمانی

گروه درمانی

همانند روان درمانی انفرادی است با این تفاوت که در این روش روانشناس به جای تمرکز بر روی یک فرد و مشکلات مختص به وی با یک گروه و یا چندین نفر سروکار دارد. 

شیوه اجرا

نحوه اجرا

در این روش هر یک از اعضاء مشکلات خود را در گروه مطرح می کند ،

بازخورد و مشکلات دیگر اعضاء را نیز می شنود،

در مورد آنها نظر ، احساسات و افکار خود را بیان می کند.

در نتیجه این تعاملات ، اعضای گروه در روند ایجاد تغییرات به یکدیگر کمک می کنند.

روانشناس نیز به عنوان عضو تسهیل گر و بی طرف

مسائل گروه را در مسیر مناسب و تا رسیدن به بینش هر یک از اعضاء نسبت به مشکل خود هدایت می کند.

گروه درمانی همچنین به افراد امکان می دهد که حمایت و تشویق دیگر اعضای گروه را دریافت کند.

افراد شرکت کننده در گروه قادر به دیدن دیگران در راهی هستند که خودشان در آن هستند.

تصویر مربوط به مطلب گروه درمانی

همچنین 

از این طریق می توانند به همدیگر کمک کنند و کمتر احساس تنهایی کنند.

همین موضوع می تواند به پرورش احساس موفقیت در آنها کمک نماید.

گروه روانشناسی نیک مهر این آمادگی را دارد

که در صورت نیاز مدارس ، سازمان ها ، کلینیک ها ، بیمارستان ها ، خانواده ها و…. اقدام به اجرای گروه درمانی و خانواده درمانی نماید.

لازم به ذکر است که:

در مورد محل برگزاری

محل خانواده درمانی می تواند بنا به درخواست متقاضی در کلینیک روانشناسی ، مدارس ، ارگانها ، بیمارستان ها و…. برگزار شود.

جلسات درمانی که تا به حال برگزار شده است :

گروه روانشناسی نیک مهر

گروه درمانی مربوط به اختلالات :

در این نوع گروه درمانی ، در خصوص هر یک از اختلالات از جمله:

  • افسردگی
  • اضطراب 
  • وسواس
  • مشکلات کودک ( مشاور کودک و مشکلات مربوط به آن )،
  • مشکلات جنسی ( بی میلی جنسی ، زود انزالی و…)،
  • اعتیاد به مواد دخانی یا مخدر ،
  • کاهش وزن به روش عصبی شناختی ( IPOM ) و….

گروهی متشکل از ۸ تا ۱۲ نفر تشکیل می شود و طی جلسات متمادی به مشکلات آن گروه همگن پرداخته می شود.

گروه درمانی مربوط به بهداشت روان :

در این روش ، هر فردی با هر نوع مشکل یا بدون مشکل می تواند حضور داشته باشد.

هدف از تشکیل این آن کمک به افراد گروه جهت ارتقاء سبک زندگی و بهبود وضعیت حال حاضرشان می باشد.

مباحث این آن در سه حالت رفتار ، هیجان و افکار فرد تاثیر می گذارد.

و به او کمک می کند که زندگی سالمتری داشته باشد.

تعداد افراد حاضر در این گروه درمانی می تواند ۱۰ تا ۱۶ نفر باشد.