در مورد واحد روانسنجی

واحد روانسنجی

آزمون های روانی کلینیک روانشناسی نیک مهر

واحد روانسنجی

ابزارهای سنجش در هر درمانی یکی از مواردی است که برای تشخیص ، ارزیابی ، درمان و… در واحد آزمون روانی و واحد روانسنجی کلینیک روانشناسی و مرکز مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر توسط متخصصین این واحد انجام می شود.

ابزارهای روان شناختی

آزمون های روانشناسی

ابزارهای روانسنجی یا  Psychometrics

کمک می کند که دکتر یا درمانگر واحد روانسنجی در روند درمان کمتر اشتباه نماید و بتواند صحیح و به درستی راه درمان و معالجه بیمار را بپیماید.

همچنین این ابزارها علاوه بر درمان در مورد اینکه هر فردی نسبت به خودش خودآگاهی داشته باشد تا

بتواند روند و سبک درستی از زندگی اش را جلو ببرد می تواند مفید باشد. 

آمادگی کلینیک نیک مهر

جهت برگزاری آزمون های رواشناسی

گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

بر همین مبنا آمادگی دارد در راستای اجرای آزمون های روانی در زمینه های مختلف سلامت روان

از تمامی گروههای سنی ( کودک ، نوجوان و بزرگسال)  آزمون های هوش

( از جمله آزموش هوشی وِکسلر ، بینه ، گودیناف و….)، واحد روانسنجی

تست های شخصیت ( MMPI ، نئو ، MCMI و…)،

آزمون های تشخیص بالینی ( از جمله آزمون بیش فعالی ( IVA )،

افسردگی ( آزمون بک و…)،

اضطراب ،

وسواس های فکری و عملی ،

حافظه و مهارت های حرکتی- دیداری ، توجه و تمرکز و…) و….

را با ابزاری های رایانه ای (سیستم های کامپیوتر) و دستگاههای علوم اعصاب و… در واحد روانسنجی

( Psychometrics )

و آزمون روانی کلینیک روانشناسی و مرکز مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر به عمل آورد. 

محل اجرای آزمون روانی یا روان سنجی

محل اجرای آزمون روانی در صورتی که تعداد نفرات دو نفر به بالا باشد بنا به درخواست متقاضی می تواند در کلینیک روانشناسی و مرکز مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر ، مدرسه ، سازمان و ادارات…. برگزار گردد.