تغییر خویشتن از دیده روانشناس خوب پیروزی

از نگاه مشاوره روانشناس پیروزی چطور خود را تغییر دهیم

بازدیدها: 13

چطور خود را تغییر دهیم

در این مقاله به راهکارهای تغییر خویشن می پردازد امید است مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.

 

تصویر روش های تغییر خود مقاله ای از روانشناس خوب در پیروزی

چطور خود را تغییر دهیم از نظر روانشناس خوب پیروزی

در بخش اول شیوه های تغییر خود به چند گام مهم اشاره می شود.

 • گام اول تغییر در زندگی :

این است که بدانیم بسیاری از رفتارهای مضر شبیه هم هستند. چطور خود را تغییر دهیم

مثلا :

  • ۱- پُرخوری
  • ۲- اعتیاد
  • و…

و نباید بین این عادتهای بد تفاوت قائل شویم. منتهی بعضی ها با عوارض کمتر و بعضی با عوارض بیشتری همراه هستند. اصولاً تفاوتی بین اعتیادها و رفتارهای سمج وجود ندارند و هر دو دارای مشکلات مشابهی هستند  و مکانیسم همه آنها مشترک است و مرز تمام آنها یکی است که تماماً  توسط  روانشناس خوب در پیروزی ، روانشناس خوب شرق تهران توضیح داده می شود.

 

و اگر شما فاصله ای می بینید به چند دلیل است: 

۱) معتادان انگ اجتماعی دارند و گروه بدنامی هستند.

۲) معتادان، طرحواره های خاصی با آنها همراه است.

اصلاً لغت معتاد خودش بار منفی دارد یعنی وقتی معتاد می گوئیم انگار شخص انگل جامعه است.

۳) اثر مخرب و عوارض سمی و موقت مواد اعتیادی ( چطور خود را تغییر دهیم )

که باید توسط روانشناس خوب شرق تهران توضیح داده شود.

۴) آنهایی که سمت مواد مخدر می روند نسبت به افراد عادی مشکلات بیشتری دارند

۵) طرد و عدم حمایت اجتماعی خیلی برجسته است

(وقتی ۲ مورد آخر را کنار هم می گذاریم آن زمان اعتیاد بدخیم می شود)

۶) سایر تغییر در زندگی را شما شاید خیلی سمج نپندارید و ساده نگاه کنید

ولی در مورد اعتیاد اینگونه نیست در حالی که مطالعات مشاوره روانشناس پیروزی نشان می دهد کارهای خیلی ساده القایش به مردم خیلی مشکل است.

مثلاً :

مردم ورزش نمی کنند، بهداشت اشان را رعایت نمی کنند، پرخوری می کنند و… و هر چقدر به آنها می گویند ، مسئله حل نمی شود.

مثلاً :

سیگار که اینقدر برچسب می زنند ولی در عمل کسانی که سیگارشان را کنار می گذارند در اقلیت هستند.( چطور خود را تغییر دهیم )

پس تمام تغییر در زندگی افراد دارای دینامیک مشابه هستند. روانشناسان در این ۲۰ سال اخیر یافته های خیلی زیبایی را در مورد تغییر در زندگی به دست  آوردند.

اگر افراد بخواهند تغییر در زندگی ایجاد کنند باید چند پله را بتوانند رد کنند. مثلاً یک تغییر در زندگی ساده مثل ورزش کردن :

اولین قدم آن است که :

باید میل به آن تغییر در زندگی را فرد داشته باشد یعنی دوست داشته باشد که وزنش را کنترل کند.

و بگوید او می خواهد یک آدم جدید بشود. یعنی باید یک نگرش تازه نسبت به آن تغییر در زندگی باید پیدا کند( Attitude )

قدم بعدی آن است که :

تصمیم به تغییر در زندگی بگیرید. جالب آنجاست که شاید شما فکر کنید میل به تغییر در زندگی اتومات به تصمیم تبدیل می شود در حالی که اینگونه نیست چون خیلی ها میل و آرزو دارند ولی هیچگاه تصمیم نمی گیرند که این موضوع توسط روانشناس خوب در پیروزی توضیح داده می شود.

قدم سوم  چنین است 🙁 چطور خود را تغییر دهیم )

شروع تغییر در زندگی است. جالب است خیلی از کسانی که تصمیم می گیرند، به شروع تغییر در زندگی نمی رسند. تقریباً یک سوم کسانی که تصمیم می گیرند تصمیم اشان را عملی نمی کنند.

قدم  چهارم :

حفظ تغییر در زندگی است که در بسیاری از موارد صورت نمی گیرد.

حال سوال این است که :

چرا بین این گام ها انشقاق است و اینها پشت سر هم جلو نمی روند ؟

نظریه های عمده ای برای تغییر در زندگی وجود دارد :

از جمله

 • نظریه  healt belief model
 • نظریه protection motivation theory

که شباهت خیلی زیادی به هم دارند و تماماً توسط مشاوره روانشناس پیروزی در تهران توضیح داده می شود.( چطور خود را تغییر دهیم )

این نظریات تغییر در زندگی می گویند که :

۱) انسان ها همواره برای تغییر در زندگی در بالانس یا تعادلی از سود و زیان هستند.

اینکه اگر تغییر کنم چه چیز به دست می آورم و چه را از دست می دهم.

مثلاً صبح زود بیدار شدن چه سود و چه زیانی برای من دارد و…

۲) هر موقع سود بر زیان غلبه گردد موجب تغییر در زندگی می شود. روانشناس خوب در پیروزی

این نظریات که توسط روانشناس خوب محدوده پیروزی توضیح داده می شود، بیشتر روی سلامت استوار است ( healt belieft )

مثلاً :

چه می شود من غذای چرب نمی خورم؟ اینکه آزمایش می دهم و دکتر می گوید کلسترول خونت بالاست و باید پرهیز کنی وگرنه سکته می کنی و…. و من برای حفظ خودم چربی نمی خورم.

البته این نظریات ناکارآمد است چون شروع تغییر در زندگی را حفظ نمی کند. ( چطور خود را تغییر دهیم )

پس در اصل این نظریات بین شروع تغییر در زندگی و حفظ آن تمایزی قایل نیستند که توسط مشاوره روانشناس پیروزی توضیح داده می شود.

۳) نظریه social cognitive theory بندورا

بندورا می گفت که فقط سود و زیان نیست که باعث تغییر در زندگی افراد می شود بلکه یک عامل مهم دیگر self-efficacy ( خودکارآمدی )

مثلاً :

از طرف می پرسند عرضه اش را دارد که به خودش گرسنگی دهد و شخص می گوید نه بابا من این کاره نیستم. بندورا می گوید آدم ها احساسی در درون خودشان دارند که نشان می دهد چقدر بر اوضاع محیط می توانند مسلط باشند  که این موضوع مهمی است که توسط روانشناس خوب در پیروزی ، روانشناس خوب شرق تهران توضیح داده می شود.

خیلی ها حسرت تغییر در زندگی و تصمیم می خورند اما در دلشان چون احساس عرضه و کفایت نمی کنند جلو نمی روند.  برای همین بندورا معتقد بود که در تغییر در زندگی ، این موضوع بیشتر از سود و زیان تاثیر دارد.

خیلی از نظریه پردازها اعتقاد دارند که مشکل معتاد در همین است چون فکر می کند از پس آن بر نمی آید.

پس مشاوره روانشناس پیروزی ، روانشناس خوب در پیروزی باید روی خودکار آمدی افراد کار کند.  این نظریه در کل می گوید اگر فردی، خودکارآمدی اش خوب باشد می تواند از مرحله تصمیم بگذرد و به تغییر در زندگی برسد. ( چطور خود را تغییر دهیم )

دسته نظریات سوم دو مورد است

۱-  theory of reasoned action

که توسط اجزن و فیش در سال ۱۹۸۰ ارائه شد

۲- (the theory of planned behavior(TPB

که توسط اجزن در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ از تئوری اول گرفته شد.

اساس TPB این است که می گوید  معتادان برخلاف اینکه شما فکر می کنید آدمهای ابله و نابخردی هستند، محاسبات دقیقی دارند  یعنی اینها یک سبک و سنگینی می کنند که چه چیز گیرشان می آید و چه را از دست می دهند. این موضوع مهمی برای روانشناس خوب در پیروزی است.

 

این نظریه معتقد است که :

تغییر در زندگی از ۳ مولفه نشات می گیرد :

۱) نگرش و میل به تغییر در زندگی

که همان ترازوی تغییر است که توسط مشاور خوب در تهران آموزش داده می شود. ( چطور خود را تغییر دهیم )

۲) پدیده عرف و نرم در زمینه تغییر در زندگی

که همان فشار اجتماعی است. یعنی اگر من احساس کنم که بقیه می گویند می شود ، پس می شود.

مثلاً :

افراد می گویند که در سن ۶۰ سالگی هیچکس تغییر در زندگی نمی کند که این همان باور اجتماعی است و توسط  روانشناس خوب در پیروزی توضیح داده می شود.

۳) احساس کنترل در زمینه تغییر در زندگی

که همان خودکارآمدی بندورا است. پس تلفیقی از نظریات اول و دوم نظریه TPB شده است. ( چطور خود را تغییر دهیم )

این نظریه تا چندی پیش نظریه حاکم تغییر در زندگی بود و معتقد بود که انسانها به ۳ دلیل تغییر را شروع می کنند

الف) تعادل شخصی

ب) احساس توانمندی

ج) باور اجتماعی

مثلاً :

چون عرف اجتماع نیست که شخص تغییر جنسیت دهد او  این کار را نمی کند.

اما در کل نظریه TPB هم مثل نظریات پیشین در زمینه تغییر در زندگی کارآمد است  اما در مورد ادامه آن ناتوان است و بعضی ها تغییر در زندگی می کنند و بعضی ها نمی کنند.

۴) نظریه transtheoretical model of behavior change 

که از (prochaska, diclemente , norcross (1992 است.  این نظریه بیش از بقیه نظریات در تغییر در زندگی معروف شده است که توسط روانشناس خوب در پیروزی توضیح داده می شود. اما جالب است بدانید که در چند سال اخیر به این نظریه هم حمله شده است  و می گویند که این نظریه به جزء توصیف چیز دیگری نیست.

این نظریه اساس نظریه های انگیزشی است که می گوید  شما هنگام تغییر در زندگی از این مراحل عبور می کنید:( چطور خود را تغییر دهیم )

 • ۱) پیش تامل
 • ۲) تامل
 • ۳) آمادگی
 • ۴) عمل
 • ۵) نگهداری

و تعریفی که از این مراحل تغییر در زندگی می کند اینگونه است. 

در مرحله پیش تامل :

یعنی شخص در ۶ ماه آینده قصد ترک ندارد.

در مرحله تامل یعنی :

شخص در ۱ تا ۶ ماه آینده قصد ترک دارد.

در مرحله آمادگی یعنی :

شخص در ماه آینده قصد ترک دارد و در طی سال گذشته حداقل ۲۴ ساعت مصرف را متوقف کرده است که این مرحله مهم و توسط روانشناس خوب محدوده پیروزی آموزش داده می شود.

در مرحله عمل فرد بین ۰ تا ۶ ماه مصرف را متوقف کرده  و در مرحله نگهداری فرد بیش از ۶ ماه است که مصرف را متوقف کرده است.

بعد از اجزن و فیش بین در واقع میلر ( miller ) در سال ۱۹۹۹ به اعتقاد خودش جامع ترین نظریه تغییر در زندگی را ارائه کرد.( چطور خود را تغییر دهیم )

او معتقد بود که ۴ پارامتر در تغییر در زندگی موثر است که تماما توسط روانشناس خوب در پیروزی آموزش داده می شود. ( میلر مبتکر مسئله روان درمانی یا مصاحبه های انگیزشی است )

۱) خودکارآمدی
۲) اینکه آماده به تغییر در زندگی باشد
۳) انگیزه ای که برای مصرف دارد چقدر است

(یعنی سودی که از مصرف به دست می آورد). مصاحبه  انگیزشی توسط روانشناس خوب شرق تهران انجام می گیرد.

۴) اهداف و آرمانهایی که دارد و در واقع در تضاد با انگیزه مصرف است چگونه است.

جمع ۲ مورد آخر همان ترازوی تغییر در زندگی می شود. 

پس به طور کل آنچه تا اینجا متوجه می شوید نشان می دهد که  علم تا ۱۹۹۹ اساسش بر این بود که شروع، مشکل کار است و آدمها وقتی شروع کنند راه می افتند که تماماً توسط روانشناس خوب شرق تهران توضیح داده می شود.( چطور خود را تغییر دهیم )

 

نویسنده : سید مصطفی حسینی ، مدیر کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و مرکز نوروفیدبک نیک مهر 

برای دیدن مطالب و کلیپ های متنوع گروه نیک مهر به کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و آپارات این گروه مراجعه کنید.

برای مراجعه به روانشناس خوب در پیروزی بدون دارو و عوارض جانبی و با متدهای جدید با شماره های مرکز مشاوره روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر تماس بگیرید:

شعبه شمال تهران : ۲۲۵۷۷۰۶۹

شعبه شرق تهران : ۳۶۶۰۳۹۸۳

مدیریت : ۰۹۱۲۴۴۳۷۱۲۴ 

مقالات بیشتر جهت مطالعه:

اضطراب فراگیر ، درمان اضطراب با نوروفیدبک ، مراحل شکست عشقی ، همدردی با معتاد ، هدف از ازدواج در روانشناسی

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.