کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کلینیک در زیر به تفکیک موضوع و محتوای کارگاه به تصویر کشیده شده است . شرکت فعال در این ورک شاپ های آموزشی موجب آگاهی بیشتر از مسائل مختلف روانشناسی و کودک ، خانواده می گردد. امید است با شرکت فعال و مستمر در این کلاس های آموزشی گامی در جهت بهبود سلامت روان جامعه ، خانواده و افراد برداشته شود.