alt کلینیک روانشناسی ، سکس تراپی ، مرکز نوروفیدبک ، مرکز مشاوره ، روانشناس خوب ، زوج درمانگر ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران ، بهترین زوج درمانگر در تهران ،

گروه روانشناسی و نوروفیدبک نیک مهر

گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر با هدف ارتقاء توانمندی های ذهنی و روانی افراد به منظور پیشبرد سطح سلامت جامعه اهم فعالیت های خود را در حوزه های ذیل قرار داده است:
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، زوج درمانگر خوب در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران ، روانشناس کودک خوب در تهران
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، زوج درمانگر خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران ، بهترین زوج درمانگر در تهران
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، سکس تراپی ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، روانشناس کودک خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران ، بهترین زوج درمانگر در تهران ، زوج درمانگر خوب در تهران
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، زوج درمانگر خوب در تهران
alt کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره ، مرکز نوروفیدبک ، سکس تراپی ، مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، زوج درمانگر ، بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران ، بهترین دکتر روانشناس در تهران ، روانشناس خوب در تهران ، زوج درمانگر خوب در تهران ، بهترین روانشناس کودک در تهران ،

گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر

گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر از سال 1390 در راستای ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد کار خود را در منطقه 12 شهرداری تهران آغاز نمود و هم اینک این گروه مفتخر است که اقدام به برگزاری جلسات و دوره های آموزشی روانشناختی(در مدارس ، مهدکودک ها ، سازمان ها ، بیمارستان ها ، ادارات ، شهرداری ها و…)، روان درمانی انفرادی( مشاور کودک ، مشاوره ازدواج ، سکس تراپی ، افسردگی ، وسواس ( از جمله وسواس موکنی ) ، اضطراب و…)، گروه درمانی ، نوروفیدبک و بیوفیدبک ، ارتقاء سطح عملکردهای شناختی مغز ( باشگاه مغز ) با 2 شعبه ( شمال و شرق )( شعبه غرب در حال راه اندازی می باشد) می نماید. امید که بتوانیم این خدمات را برای سایر نقاط کشور عزیزمان هم داشته باشیم. بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران کلینیک روانشناسی کلینیک روانشناسی کلینیک روانشناسی کلینیک روانشناسی کلینیک روانشناسی کلینیک روانشناسی مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره
 • درمان موثر و بدون دارو و عوارض جانبی افسردگی ، اضطراب و وسواس با روش نوین نوروفیدبک ، tDCS و…

 • درمان موثر و بدون دارو و عوارض جانبی وزوز گوش ، میگرن و… با روش نوین نوروفیدبک ، tDCS و…

 • درمان موثر و بدون دارو و عوارض جانبی بیش فعالی ، عدم تمرکز و توجه ، کمبود حافظه ، افت عملکرد تحصیلی ، اختلالات یادگیری با روش نوین نوروفیدبک و…

با گروه روانشناسی و علوم اعصاب نیک مهر

اندیشه نیک، احساس نیک و رفتار نیک

داشته باشید

بهبود سبک زندگی با جلسات روانشناسی

خوشبختانه امروزه روند تحولات اجتماعي به گونه اي در جريان است كه نگرش افراد جامعه نسبت به علم روان پزشكي و روان شناسي تغيير كرده است به گونه اي كه فعاليت اين رشته هاي تخصصي فقط معطوف به اختلال و بيماري هاي روان پزشكي نيست بلکه طيف زيادي از افراد با انگيزه ها و اهداف مختلفي از جمله پیشگیرانه و ارتقاء کیفیت سبک زندگی مثل فرزند پروري، آگاهي از مراحل رشد كودكان، آشنايي با پديده بلوغ، شناخت تفاوتهاي شخصيتي و رفتاري زنان و مردان، انگيزه هاي شغلي، مديريت هيجانات و ….. به کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره مراجعه می کنند. اين نكته نیز شایان توجه است كه مطالعات متعددي نشان داده كه جلسات آموزشي منجر به تغيیر ساختارهاي مغزي و بهبود سبک زندگی خواهد شد. این يعني بدون مداخلات دارويي و صرفا فقط از طريق روان درماني و جلسات آموزشي(فردی، گروهی و کارگاهی) ساختار شناختی مغز تغيیر می کند. بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران
پاسداران ، 50 متر پائین تر از چهارراه پاسداران ، پلاک 486 بالای داروخانه شبانه روزی ، طبقه 4 ، واحد غربی
تلفن: 22577069
میدان شهدا، ابتدای خیابان پیروزی، قبل از خیابان شکوفه، جنب قنادی خوشه، ساختمان رُهام، پلاک 1082، طبقه اول، واحد 2
تلفن: 36603983
به زودی راه اندازی می شود
تلفن مدیریت(حسینی): 09124437124
0
تعداد کارگاه ها و همایش های برگزار شده
0
تعداد جلسات مشاوره انفرادی و گروه درمانی
0
تعداد مدارس، مهدکودک ها و… طرف قرارداد
0
تعداد شعب

اهداف گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر

 • اهداف پيشگيرانه گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر
  در این هدف سعی شده که با برگزاري كارگاههــاي مختلف از جمله فرزند پــروري، آموزش مهارتهاي زندگي براي كودكان ، تربيت جنسي ، شناخت و تنظيم هيجانات كودكان ،  بازي درماني ، قصه درماني ، پيشگيري از آسيب هاي رواني و اعتياد ، پيشگيري از بـروز اختلالات شخصيت در بزرگسالـي ، پيشگيري از بروز مشكلات جنسي و….. و همچنین گـــروه درمانـی سـلامت روان ، گامـی بلنـد در جـهت پیشگیری از مشکلات سلامت روان در جامعه برداشته شود. معمولاً در هـر جامعه ای به دلیل هــزینه ها و مشکلاتــی که درمان به بار می آورد از هدف پیشگیرانه که به نوعی کم هزینه و مقرون به صرفه است استفاده می شود. بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر  روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران
 • اهداف درماني گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر
  متخصصان ما در گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر در این هدف به دنبال درمان مشکلات اعم از افسردگی ، اضطراب ، مشکلات کودک( مشاور کودک )، وسواس (از جمله وسواس موکنی و..)، درمان اعتیاد ، زوج درمانی ( مشاوره ازدواج )، چاقی ، پرخوری ، بیش فعالی ، مشکلات جنسی ( سکس تراپی ) و…. می باشند تا به فضل خداوند شفادهنده، مراجع بتواند بعد از درمان، به سلامت به آغوش جامعه برگردد. تمام درمان های گروه روانشناسی نیک مهر بدون دارو و عوارض جانبی و توسط روان درمانی و نوروفیدبک صورت می گیرد. بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشنانس خوب در تهران روانشنانس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران
 • اهداف ارتقاء و بازتوانی گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر
  در این هدف، گروه روانشناسی ، مشاوره و نوروفیدبک نیک مهر با استفاده از دستگاههای مجهز(از جمله نوروفیدبک ، captanlog و… )، به افزایش سطح ارتقاء عملکردهای شناختی( توجه ، تمرکز ، هوشیاری ، حافظه و….) مراجع کمک می کند. همچنین در این هدف فرد در گروه درمانی و یا کارگاههای مختلف به وسیله توجه آگاهی ( mindfulness ) ، ارتباط موثر با خویشتن و… سبک زندگی بهتر را یاد می گیرد. بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین مرکز نوروفیدبک در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران بهترین دکتر روانشناس در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران روانشناس خوب در تهران